Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
จิตเป็นอย่างไร ในสติปัฏฐาน 4 ที่เป็นการปฏิบัติและบัญญัติตามพุทธพจน์  

เราท่านได้สนทนาเรื่องจิตกันมานาน ถึงเรื่อง จิต บ้าง เรื่องการดูจิต บ้าง แต่ก็เหมือนกับว่าสนทนากันอย่างไร ก็ได้แค่เพียงการบัญญัติเท่านั้นเป็นส่วนมาก.

 ผมจะขอยก สติปัฏฐาน 4 โดยหัวข้อ ขึ้นมาก่อนดังนี้

  1.(มีสติ)พิจารณากายในกาย
  2.(มีสติ)พิจารณาเวทนาในเวทนา
  3.(มีสติ)พิจารณาจิตในจิต   ***********
  4.(มีสติ)พิจารณาธรรมในธรรม

 แต่จริงๆ แล้วมนุษย์นั้นมีขันธ์เพียง 5 อย่างได้แก่  1.รูป 2.เวทนา 3.สัญญา 4.สังขาร และ 5.วิญาณ ที่ปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องและโดยธรรมชาตินั้นขันธ์ 5 นั้น เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป  ๆ อยู่โดยตลอดเป็นไตรลักษณ์ เป็นสามัญลักษณะ.

  ในเมื่อมีเพียงขันธ์ 5 แล้วการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 จะแยกแยะได้อย่างไรว่า อะไรคือกาย อะไรคือเวทนา อะไรคือจิต  อะไรคือธรรม

   ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 มาอย่างดีพอควรแล้วจึงพอแยกเปรียบเทียบได้

    ดังนั้นท่านผู้อ่่านที่ร่วมสนทนาลองมีสติ แล้วน้อมดูกายและใจตนเอง  พอบอกได้ไหมว่า จิต เป็นอย่างไร? ตามสติปัฏฐาน 4  

  (ร่วมสนทนาได้นะครับผิดถูกอย่างไร ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไร เพราะเป็นการสนทนาธรรม ไม่ได้สนทนาถือเอาตัวตนหรือชนะคัดคานกัน)

จากคุณ : P_vicha
เขียนเมื่อ : 5 ก.พ. 53 10:57:10
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com