Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
กรณี พระให้พรขณะบิณฑบาต ติดต่อทีมงาน

กรณี พระให้พรขณะบิณฑบาต

เนื้อความในกระทู้นี้เกิดจากการรวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิฎก ข้อมูลจากกระทู้ต่างๆ[กระทู้อ้างอิง] และข้อคิดเห็นจากท่านฐานาฐานะ ครับ

(1)

นิยามศัพท์

จากพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

พร
คำแสดงความปรารถนาดี, สิ่งที่ขอเลือกเอาตามความประสงค์
http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=พร#find27

ในกรณีนี้ เราจะยึดตามความหมายแรก คือ คำแสดงความปรารถนาดี
ซึ่งปรากฏคำว่า ให้พร ในส่วนของการอนุโมทนา


อนุโมทนา คือ
1. ความยินดีตาม, ความยินดีด้วย, การพลอยยินดี, การแสดงความเห็นชอบ; เห็นด้วย, แสดงความชื่นชมหรือซาบซึ้งเห็นคุณค่าแห่งการกระทำของผู้อื่น (บัดนี้ บางทีใช้ในความหมายคล้ายคำว่า ขอบคุณ)
2. ในภาษาไทย นิยมใช้สำหรับพระสงฆ์ หมายถึง ให้พร เช่น เรียกคำให้พรของพระสงฆ์ว่า คำอนุโมทนา
http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=อนุโมทนา

ดังนั้น จึงมีข้อคิดเห็นว่า การให้พร ก็คือ การอนุโมทนา


อนุโมทนาวิธี
อนุโมทนาวิธี เป็นบทสวดมนต์ของพระสงฆ์ เพื่อใช้อนุโมทนาให้พรแด่ผู้ทำบุญกุศล
อนุโมทนารัมภคาถา (บทสวดมนต์กรวดน้ำ): ยะถา วาริวะหา ปูรา…มะณิ โชติระโส ยะถา ฯ
สามัญญานุโมทนาคาถา (บทสวดมนต์ให้พร): สัพพีติโย วิวัชชันตุ….อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ
http://th.wikisource.org/wiki/อนุโมทนาวิธี

จตุรพิธพร
พร ๔ ประการ คือ อายุ (ความมีอายุยืน), วรรณะ (ความมีผิวพรรณผ่องใส), สุขะ (ความสุขกายสุขใจ), พละ (ความมีกำลังแข็งแรง มีสุขภาพดี)
http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=จตุรพิธพร


เทศนา คือ
การแสดงธรรมสั่งสอนในทางศาสนา, การชี้แจงให้รู้จักดีรู้จักชั่ว, คำสอน; มี ๒ อย่าง คือ
    ๑. บุคคลาธิษฐาน เทศนา เทศนามีบุคคลเป็นที่ตั้ง
    ๒. ธรรมาธิษฐาน เทศนา เทศนามีธรรมเป็นที่ตั้ง
http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=เทศนา

ธรรมเทศนา คือ
การแสดงธรรม, การบรรยายธรรม
http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=ธรรมเทศนา

จากคุณ : ฮิมาวาริซซัง
เขียนเมื่อ : 13 มิ.ย. 54 02:59:15
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com