Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
ความสงสัยระหว่างบัญญัติและนิมิต คลายได้วางได้โดยธรรม "เรื่องทุกข์และการดับทุกข์" ติดต่อทีมงาน

เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมประสงค์ที่จะทราบ.
-------------------------------------------------------

   จึงเข้าสมาธิ ทำใจให้สงบแล้วภาวนาถามในความสงบนั้นว่า.

   "เป็นโพธิสัตว์หรือ?" ๆ ๆ ๆ      

   ในความสงบนั้นก็เพิกอารมณ์ภาวนาและความคิดออกไป ก็บังเกิดนิมิตขึ้น

   เหมือนแท่งไม้ที่ปักอยู่กับเสาหลักที่ตั้งอยู่ ตอกแน่นอยู่แล้ว  หรือเหมือนดังแฟร็ดไดรส์ ที่เสียบอยู่ในช่อง USB ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชี้แด่ออกมาด้านหน้า  แล้วเกิดสภาวะเหมือนหัวเข่าตนเองไปโดนปลายแท่งไม้หรือแฟร็ดไดรส์นั้น  ทำให้แท่งไม้หรือแฟร็ดไดรส์นั้นถะไหลลื่นจมเข้าไปอีกอย่างง่ายดาย

  แล้วก็คลายตัวออกมาเป็นความสงบ
------------------------------------------------------------

  เมื่อคลายตัวออกมาเป็นความสงบมีความนึกคิดชัด ก็ยังไม่แน่ชัดในความหมาย จึงภาวนาถามใหม่ว่า

   "เป็นพระอริยะหรือ?" ๆ ๆ ๆ

   ในความสงบที่ภาวนาอยู่นั้น ก็เพิกอารมณ์และคำภาวนาความนึกคิดออกไป เป็นนิมิตเกิดขึ้น

    เหมือนเป็นเสาหินใหญ่มหึมา ตั้งมั่นคงอยู่เช่นนั้น

  แล้วก็คลายตัวออกมาเป็นความสงบ
----------------------------------------------------------

เมื่อคลายตัวออกมาเป็นความสงบมีความนึกคิดชัด ก็ยังไม่ชัดเจนในคำตอบที่เป็นนิมิตนั้น จึงภาวนาถามใหม่ว่า

   "เป็นพระอริยะและโพธิสัตว์หรือ?" ๆ ๆ ๆ

   ในความสงบที่ภาวนาอยู่นั้น ก็เพิกอารมณ์(ความนึกคิดที่เป็นเรานึกคิด) และคำภาวนาออกไปแต่ไม่เกิดเป็นนิมิต กลับเกิดสภาวะอารมณ์ธรรมของจิตเองที่ไม่มีเจตนาของเรา ผุดขึ้นมาว่า.

      "เป็นอย่างไรหรือ" แล้วจิตแสดงให้เหมือนตัวเอง(คือรวมตัวเราเองไปด้วย)ยึดมั่นในจิตเอง ให้ปรากฏ. เมื่อถึงจุดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาเองว่า  

      "ปล่อย วาง"  แล้วจิตวางคลายจิตที่แสดงความยึดมั่นในจิต(และตัวเราเอง)นั้นลง จนสงบเบาว่าง จากความยึดมั่น(ความรู้สึกตัวเราเองก็ว่างเบาสงบไปด้วย) แล้วจิตก็ผุดขึ้นมาเองว่า

        "พระพุทธเจ้าสอน เรื่องทุกข์และการดับทุกข์เท่านั้น"
     
     แล้วความนึกคิด(เรา) ก็นึกคิดได้ว่า " อือ. จริง พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์ และการดับทุกข์เท่านั้น เมื่อวางได้ก็สงบเบา เป็นสุขเพราะไม่ยึดมั่น ดังสภาวะที่ปรากฏ"
-----------------------------------------------------

สรุป.....

  เป็นอันว่า ไม่ว่าเป็น ปุถุชน หรือโพธิสัตว์ หรือพระอริยะ หรือทั้งพระอริยะและโพธิสัตว์ นั้นไม่สำคัญ เป็นเรื่องของบัญญัติ เป็นเรืองสมมุติบัญญัติ เป็นเรื่องของนิมิตพื้นๆ ทั่วไป

  ซึ่ง ชื่อ สมมุติบัญญัติ นิมิต  มีได้เป็นได้ต่างๆ กันไป แต่ที่แท้จริงแล้ว พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนธรรม สรุปลงเรื่อง ทุกข์ และกาัร ดับทุกข์ เป็นสำคัญ.

   บุคคลจะสมมุติบัญญัติบุคคลเป็นเช่นไรก็ได้ แต่ความปล่อยวาง ความสงบ ความสุขที่เกิดจากความไม่ยึดมั่น ย่อมมีได้โดยปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ในเรื่องทุกขและการดับทุกข์ เป็นแก่นสำคัญ.

แก้ไขเมื่อ 20 มิ.ย. 54 15:25:45

จากคุณ : P_vicha
เขียนเมื่อ : 20 มิ.ย. 54 11:21:21
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com