Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
ลัทธิธรรมกายกำลังแทรกซึมทั่วประเทศ ติดต่อทีมงาน

ข้อมูลจากเว็บ http://www.dhammakaya.net/

คณะที่ปรึกษาโครงการบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย

ประธานที่ปรึกษา สมเด็จพระมหารัชมงคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ

กรรมการที่ปรึกษา
พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร
พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา
พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
พระพรหมสุธี วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
พระพรหมจริยาจารย์ วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง
พระธรรมวโรดม วัดทินกรนิมิต
พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
พระธรรมราชานุวัตร วัดพระแก้ว (จ.เชียงราย)
พระธรรมเจดีย์ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
พระธรรมปัญญาภรณ์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
พระธรรมคุณาภรณ์ วัดสามพระยาวรวิหาร
พระธรรมปริยัติเวที วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
พระธรรมปิฎก วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
พระธรรมโกศาจารย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
พระเทพปริยัติสุธี วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
พระเทพปริยัติเมธี วัดชลประทานรังสฤษฎ์
พระเทพวีราภรณ์ วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา
พระเทพสุธี วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี
พระราชปริยัตยาภรณ์ วัดเขียนเขต (เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี)
เจ้าคณะจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

คณะกรรมการจัดงาน
ผู้อุปถัมภ์โครงการ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

ผู้รับผิดชอบโครงการ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
   คณะสงฆ์ทั่วประเทศ
   คณะกรรมมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
   ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถ้มภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

   คณะอนุกรรมาธิการพระพุทธศาสนา สภาผู้แทนราษฎร
   คณะอนุกรรมาธิการพระพุทธศาสนา วุฒิสภา
   จังหวัดปทุมธานี
   องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
   องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
   กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
   กรมกิจการพลเรือนทหารบก
   กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
   กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
   สมาพันธ์องค์การพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย
   กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข
   สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
   สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
   สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
   สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แห่งประเทศไทย
   ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
   สมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
   สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
   V-PEACE องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก
   สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ และเครือข่าย
   สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล
.......................................

วันนี้ดู DMC แล้วไม่ ปลื้มมม เลย รู้สึกได้ว่าลัทธิธรรมกายกำลังแทรกซึม

แผ่ขยายไปตามวัดต่างๆทั่วประเทศ ด้วยการส่งพระไปบวช

ในอนาคตพระตามวัดต่างๆ ก็คงมาจากวัดธรรมกาย

เด็กนักเรียนก็เรียนวิชา ศาสนาพุทธ จากพระอาจารย์ลัทธิธรรมกาย

โดยมีพระสมเด็จและคณะให้การสนับสนุนอย่างดี

คิดแล้วก็ปลง ไม่ยึดมั่นถือมั่น

จากคุณ : ชนาธิป - พุทธแท้
เขียนเมื่อ : 10 ก.ค. 54 19:45:14
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com