Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
(เกร็ดความรู้โหราศาสตร์ 31) คนที่ดวงชาตาเือื้ออำนวยให้สำเร็จในชีวิตได้ง่าย ติดต่อทีมงาน

ความสำเร็จ คือการบรรลุเป้าหมาย แต่....เป้าหมายของแต่ละคนแตกต่างกันครับ
ดวงดาวที่ผมมักให้คามสำคัญมากกับเจ้าชะตามีดังนี้ครับ

1. ดวงจันทร์(2) - เพราะจันทร์เป็นเจ้าเรือนพันธุ อันหมายถึงจิตใจเนื้อแท้ของคนๆนั้น และใจนี้เองที่ควบคุมคามเป็นไปขชองชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายครับ
ตำแหน่งดวงจันทร์ดีๆมีดังนี้
1.1 ฤกษ์ที่ 1 Aswini นวางค์บาทที่ 3 (3.20 - 6.39 องศาราศรีเมษ) = เกิดในตระกูลดี จิตใจสูงส่ง พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ฉลาดปราชญ์เปรื่อง ทำอะไรก็จะได้รับความสำเร็จ
1.2 ฤกษ์ที่ 2 Bharni นวางค์บาทที่ 1 (13.20 - 16.39 องศาราศรีเมษ) = มั่งคั่งร่ำรวยและฐานะทางการเงินมั่นคง รูปร่างได้สัดส่วน มีชื่อเสียงอิทธิพล
1.3 20.31 - 21.30 องศา ราศรีเมษ = ตำแหน่งบุษกรจันทร์ จันทร์เทียบเท่ามหาอุจจ์ เป็นคนที่กล้าหาญ เแลียวฉลาด ร่าเริงเจ้าสำราญ
1.4 ฤกษ์ที่ 3 Kritika นวางค์บาทที่ 4 (6.40 - 9.59 องศาราศรีพฤษก) = มีลักษณะงามสง่า มีอำนาจในตัวเอง มีสติปัญญา ฐานะการเงินดี ใจบุญกุศล ยึดมั่นในคุณธรรม มีความสมบูรณ์พูนสุข
1.5 13.31 - 14.30 องศา ราศรีพฤษก = ตำแหน่งบุษกรจันทร์+วรโคตมนวางค์ จันทร์เป็นมหาอุจจ์ยกกำลัง 3 ทวีคูณ เป็นองศาที่จันทร์ทรงพลังที่สุดใน 360 องศา
1.6 ฤกษ์ที่ 7 Punarvasu นวางค์บาทที่ 4 (0.00 - 3.19 องศาราศรีกรกฏ) (จันทร์เป็นวรโคตมนวางค์) = คงแก่เรียน รอบรู้ เป็นคนมีเสน่ห์ เป็นที่รักของคนทั่วไป มีชื่อเสียงเกียรติยศ มั่งมีเงินทอง มีตำแหน่งงานสูง
1.7 7.31 - 8.30 องศา ราศรีกรกฏ = ตำแหน่งบุษกรจันทร์ จันทร์เทียบเท่ามหาอุจจ์ มีมิตรแท้ ฉลาดหลักแหลม มั่งคั่งร่ำรวย(แต่เห็นแก่เงิน) ญาติพี่น้องมาก
1.6 ฤกษ์ที่ 12 Uttraphalguni นวางค์บาทที่ 4 (6.40 - 9.59 องศาราศรีกันย์) = ได้รับการยกย่อง มีชื่อเสียงเดียรติยศ ฉลาดหลักแหลม คงแก่เรียน มีทรัพย์สมบัติมาก ใจดี โดยเฉพาะระยะ 8.31-9.30 องศาราศรีีกันย์ ซึ่งตางกับบุษกรจันทร์ ยิ่งมีกำลังให้คุณเจ้าชะตาสูงมากทวีคูณ
1.7 ฤกษ์ที่ 13 Aasta นวางค์บาทที่ 3 (16.40 - 19.59 องศาราศรีกันย์) = ได้รับการยกย่อง มีชื่อเสียงเดียรติยศ ฉลาดหลักแหลม คงแก่เรียน มีทรัพย์สมบัติมาก ใจดี
1.8 ฤกษ์ที่ 15 Svati นวางค์บาทที่ 4 (16.40 - 19.59 องศาราศรีตุลย์) = เลื่อมใสศรัทธาในศาสนา บริบูรณืด้วยทรัพย์สิน แคล่วคล่องว่องไว เป็นที่รักชอบของคนทั่วไป
1.9 ฤกษ์ที่ 17 Anuradha นวางค์บาทที่ 2 (6.40 - 9.59 องศาราศรีพิจิก) = มีเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดัง มีอำนาจอิทธิพล เป็นคนช่างคิด มีเหตุมีผล มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี ขยันขันแข็ง อย่างไรก็ดีจันทร์ตำแหน่งนี้เป็นนีจ ย่อมนำปัญหาเรื่องสุขภาพไรคภัยมารบกวนด้วยเช่นกัน
1.10 ฤกษ์ที่ 20 Purrva ashadha นวางค์บาทที่ 3 (20.00 - 23.19 องศาราศรีธนู) = ซื่อสัตย์ นิสัยดีมีศีลธรรม เสมอต้นเสมอปลาย มีเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดัง มีเมตตาจิต ชอบช่วยเหลือผู้อื่น สุขุมเยือกเย็(แต่ใจคอโลเลไม่แน่นอน) มักมีโชคดีและความสุขใจเข้ามาเสมอๆ โดยเฉพาะระยะ 22.31-23.19 องศาราศรีีธนู ซึ่งตางกับบุษกรจันทร์ ยิ่งมีกำลังให้คุณเจ้าชะตาสูงมากทวีคูณ
1.11 ฤกษ์ที่ 21 Uttra ashadha นวางค์บาทที่ 1 (26.40 - 29.59 องศาราศรีธนู) + เป็นวรโคตมนวางค์ = มีเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดัง มีคุณงามความดีหลายประการ รอบรู้คงแก่เรียน สติปัญญาดี เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ มั่นคงในศาสา เป็นครูบาอาจารย์คนดี ฉลาดและไว้ใจได้
1.12 ฤกษ์ที่ 21 Uttra ashadha นวางค์บาทที่ 4 (6.40 - 9.59 องศาราศรีมังกร) = มีเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดัง มีคุณงามความดีหลายประการ รอบรู้คงแก่เรียน สติปัญญาดี มั่นคงในศีลธรรม ชีวิตจึงดำเนินไปด้วยความสุข(แม้จะไม่ร่ำรวยนัก) มีความมานะขวนขวายกระตือรือร้นอยู่เสมอๆ อย่างไรก็ดีจันทร์ตำแหน่งนี้เป็นนีจ ย่อมนำปัญหาเรื่องสุขภาพโรคภัยมารบกวนด้วยเช่นกัน
1.13 ฤกษ์ที่ 22 Shravana นวางค์บาทที่ 4 (20.00 - 23.19 องศาราศรีมังกร) = ใจดี ใจบุญ ธรรมะธรรมโม จะได้เป็นใหญ่ มีวาสนาดี ชอบความปราณีต มีไหวพริบในการค้าขาย เก่งในเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ อย่างไรก็ดีจันทร์ตำแหน่งนี้เป็นนีจ ย่อมนำปัญหาเรื่องสุขภาพโรคภัยมารบกวนด้วยเช่นกัน <--- ดวงติ๊ก เจษฏาพร ผลดี
1.14 ฤกษ์ที่ 23 Dhanistha นวางค์บาทที่ 3 (0.00 - 3.19 องศาราศรีกุมภ์) = สบูรณ์ทรัพย์ รู้จักกาลเทศะ เป็นคนชอบมองการณ์ไกล(long term vision) อายุยืน ชอบเรียนโหราศาสตร์
1.15 ฤกษ์ที่ 26 Uttarabhadrapada นวางค์บาทที่ 2 (6.40 - 9.59 องศาราศรีมีน) = สุภาพ คงแก่เรียน ชอบศึกษาหาความรู้ คงแก่เรียน สมบูรณ์พูนทรัพย์ มีชื่อเสียง จิตใจบริสุทธิ์ เป็นที่นับถือของผู้คนทั่วไป โดยเฉพาะระยะ 8.31-9.30 องศาราศรีีมีน ซึ่งตางกับบุษกรจันทร์ ยิ่งมีกำลังให้คุณเจ้าชะตาสูงมากทวีคูณ
1.15 ฤกษ์ที่ 27 Revati นวางค์บาทที่ 1 (16.40 - 19.59 องศาราศรีมีน) = ฉลาดหลักแหลม มีความรุ่งเรืองในชีวิต เป็นผู้มีประพฤติดี

2. ดาวเจ้าเรือนลัคนา - เพราะเป็นดาวประจำตัวของแต่ละคน
- เข้มแข็งพอหรือไม่? (เป็นเกษตร อุจจ์ หรืออยู่ราศรีคู่มิตร คู่ธาตุ)
- อยู่ภพที่ดีหรือไม่? เช่นลาภะ ศุภะ ปุตตะ
- มีดาวศุภเคราะห์ส่งกำลัง(โดยเฉพาะตรีโกณฑ์) มากดวงหรือไม่?
- มีพวกมหาจักร, ราชาโชคมากุมร่วมลัคนาหรือไม่?
- มีดาวบาปเคราะห์ทำร้ายมากหรือไม่? (กุม เล็ง กากบาท เบียฬ)
- เป็นดวงโยคะการกะหรือไม่? ได้แก่
A. ลัคนา+อาทิตย์+พุธ ราศรีพฤษก
B. ลัคนา+อังคาร+พฤหัสบดี ราศรีกรกฏ
C. ลัคนา+อังคาร+พฤหัสบดี ราศรีสิงห์
D. ลัคนา+พุธ+เสาร์ ราศรีตุลย์
E. ลัคนา+พุธ+ศุกร์ ราศรีมังกร
F. ลัคนา+พุธ+ศุกร์ ราศรีกุมภ์

3. ดาวดวงที่สำคัญๆ เช่นดาวพฤหัสบดี หรือดาวศุภเคราะห์บางดวงเช่นศุกร์, อาทิตย์ อยู่ตำแหน่งดาวพิเศษหรือไม่? (ทั้งตำแหน่งนั้นควรเป็นภพแห่งชีวิต คือภพ 1, 4, 7, 10) ได้แก่
3.1 ดาว Achernar (ราศรีกุมภ์) <-- Elizabeth II - ภพกัมมะ, Franco(จอมพลเผด็จการฝรั่งเศส)-อังคาร+อาทิตย์กุม
3.2 ดาว Aldebaran (ราศรีพฤษก)
3.3 ดาว Antares (ราศรีพิจิก)
3.4 ดาว Altair (ราศรีมังกร) <-- Elvis Presley-กุมศุกร์ในภพกัมมะ
3.5 ดาว Arcturus (ราศรีตุลย์) <-- Ben Gurion (นายกฯอิสราเอล)-กุมดวงอาทิตย์
3.6 ดาว Beta centauri (ราศรีตุลย์) <-- กุมอาทิตย์ของเศรษฐีหลายคนและดาราภาพยนต์ระดับโลก
3.7 ดาว Betelgeuse (ราศรีมิถุน)
3.8 ดาว Bubular (ราศรีพิจิก) <-- Indira Gandhi-กุมอาทิตย์, Disraeli (นายกฯอังกฤษ) -กุมลัคนา+พฤหัส+เนปจูน
3.9 ดาว Canopus (ราศรีมิถุน) <-- Pompidou(ปธน.ฝรั่งเศส)-กุมพุธ
3.10 ดาว Castor (ราศรีมิถุน)
3.11 ดาว Deneb Adige (ราศรีกุมภ์) <-- George Washington-กุมอาทิตย์
3.12 ดาว Formalhaut (ราศรีกุมภ์) <-- Hugh Hefner(เจ้าของนิตยสาร PlayBoy)-กุมศุกร์
3.13 ดาว Pollux (ราศรีมิถุน)
3.14 ดาว Procyon (ราศรีกรกฏ) <-- ปธน.เคเนี้-กุมภพกัมมะ, John Glenn(นักบินอวกาศ)-กุมอาทิตย์
3.15 ดาว Regulus (ราศรีสิงห์) <-- Joe Frazier (นักมวยชื่อก้องโลก)
3.16 ดาว Riget (ราศรีพฤษก) <-- Richard Nixson-ภพกัมมะ, Neil Armstrong-กุมอังคาร
3.17 ดาว Sirius (ราศรีมิถุน)
3.18 ดาว Spica (ราศรีสิงห์)
3.19 ดาว Vega (ราศรีธนู) <-- Isaac Newton-กุมอาทิตย์
(ของอ.เทพ สาริบุตร ท่านมี 20 ดวง แต่..ผมหาดาวดวงที่ 20 ไม่เจอขอโทษด้วยครับ)

เมื่อ.....มีสำเร็จ ก็ย่อมต้องมี วิบัติ เป็นของคู่กันดั่งแสงและเงา
แต่ผมขอนำเสนอแต่เพียงด้านสว่าง ด้านเดียวเพียงเท่านี้ครับ
(ไม่ครบถ้วนไปบ้าง ก็ขออภัยนะครับ ขี้เกียจเขียนแล้ว 5+ นั่งเขียนมาเป็นชั่วโมงๆ เมื่อย +_+)

 
 

จากคุณ : ภะวันตุเม
เขียนเมื่อ : 23 ธ.ค. 54 22:12:55
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com