Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
๑๐ ข้อ ที่ web master ควรจะต้องรับรู้_&_๑๐ ข้อ ที่ login Jimbovy ไม่ควรจะหลีกเลี่ยงการแสดงหลักฐาน&ความจริงอีกต่อไป_@ ติดต่อทีมงาน

หากอ้างความเชื่อความศรัทธาของตนว่า พระพุทธเจ้าอาจคือท่านนะบีฯ ...แล้วจบไว้แค่นั้น 
ไม่มีการอ้างอิงเพิ่มเติมต่อเนื่องในประโยคนั้น อย่างต้องการเน้นย้ำว่า  ที่เชื่อที่ศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าก็อาจคือท่านนะบีฯ 

[คำที่ถูกต้องคือ  องคุลีมาล หรือ องคุลิมาล /และ อัลกรุอาน ก็หมายถึงคัมภีร์หลักของศาสนาอิสลาม คือ อัล-กุรอาน นั่นเอง]

[ข้อความตัดมา]ความคิดเห็นที่ 68 <Click]
ที่ผมต้องยาว หน่อยในข้อนี้ เพราะกำลังบอกว่า ไม่ว่าศาสดาจากศาสนา ใหญ่ๆที่เราเห้นในทุกวันนี้ ก็บางท่านก้คือศาสดา และบางท่านก็คือนบี เพราะฉะนั้นจะเห็นทัศนคติ ของผม ยืนบนความให้เกียตริทุกศาสนาไม่ก้าวล่วง อย่างเด็ดขาด พระพุทธเจ้า อาจคือ 1 ในนบี ของอิสลามเช่นกัน เพราะในคัมภีร์ อัลกรุอานมีกล่าวถึง พระพุทธเจ้าและองคุลีมาร เช่นกัน
4.    ศรัทธาในบรรดารอซูลของพระองค์ บรรดารอซูลที่สำคัญมี 25 ท่าน ท่านนาบีอาดำ เป็นรอซูลท่านแรกของพระองค์ และท่านนาบีมูฮัมหมัด (ซล.) เป็นรอซูลท่านสุดท้าย

     รอซู้ล  คือศาสดา  ศาสดา คือผู้ที่นำคำสอนมาเผยแพร่ รอซูล ต่างกับนบี คือ นบี คือนำคำสอนของพระผู้เป้นเจ้ามาปฏิบัติต่อตนเอง ไม่ได้เผยแพร่ *

เมื่อมีการอ้างอิงถึง กล่าวถึง พระพุทธเจ้าและองคุลีมาร ดังนี้ และเมื่อมีการสอบทานในประเด็นที่ถูกอ้างอิงถึงแล้ว ไม่ปรากฏว่ามี ข้อมูล-หลักฐาน ที่จะยืนยัน ความถูกต้องตามจริง ตามที่อ้างอิง  

ก็จึงต้องมีการสอบถาม  เพื่อให้ผู้อ้างอิงได้แสดงหลักฐาน สนับสนุน ข้อความที่ได้นำมาอ้างอิงนั้น  ให้ปรากฏแก่สายตาสังคมสาธารณะ เพื่อการรับรู้ไว้โดยทั่วกัน

ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้อง เพื่อเป็นความชัดเจน เพื่อให้เป็น ความจริง อันที่จะทำให้เป็นประโยชน์-เป็นผล-เป็นความรู้ แก่สังคมของศาสนิกชนของทั้ง ๒  ศาสนา ต่อไป

แต่ login Jimbovy ผู้กล่าวอ้างจากความเชื่อความศรัทธาว่า พระพุทธเจ้าอาจคือ 1นะบี "เพราะในคัมภีร์อัลกรุอานมีกล่าวถึง พระพุทธเจ้าและองคุลีมาร เช่นกัน"  ก็ยังไม่ได้แสดงหลักฐานใดๆให้ปรากฏ เป็น คคห. ใดๆขึ้นในกระทู้ที่ตั้งคำถามและรอคอยหลักฐานอยู่-นั้น จนกระทั่งกระทู้เข้าไปเป็น stocked topic ไปเมื่อวันก่อน นอกจาก...

๑. เมื่อมีการสอบถามถึงที่มา login Jimbovy บอกว่า มี ยืนยันว่า ในอัลกรุอาน มี [และ มี มากกว่าแค่ที่ได้อ้างอิงมานั้น] แต่ว่า...ให้ผู้สอบถาม-ผู้ที่สงสัยใคร่รู้ ไปหา คำตอบ หาแหล่งที่อยู่-ที่มา เอาเอง [???]

๒. ต่อมา login Jimbovy ก็คล้อยตามความคิดเห็นของสมาชิกฯมุสลิม ที่นำเอา เรื่องคล้ายคลึงกัน ที่กล่าวถึง ฆาตกร ๑๐๐ ศพ ที่ปรากฏว่ามีการกล่าวถึงอยู่ในเอกสารที่เรียกว่า หะดีษ  ขึ้นมาแสดง 
      มีการชี้ให้ศาสนิกพุทธผู้ที่ทวงถามพิจารณาหาคำตอบ  มีการแสดงความเห็นแย้ง และทั้งมีการตีความ สนับสนุนให้เป็นคำตอบของข้อความที่ login Jimbovy กล่าวอ้างอิงขึ้นมานั้น

แต่ login Jimbovy ก็ไม่ได้บอกเหตุ-ผลใดๆ ด้วยตนเอง ว่า นั้นคือ เหตุแห่งความเชื่อความศรัทธาที่ว่า "พระพุทธเจ้าอาจคือ 1นะบี"
[นะบี ~ นบี หมายถึงผู้ชายมุสลิม มีฐานะเป็นบ่าว~ทาส ผู้รับรู้ และปฏิบัติตามโองการฯจากพระเจ้าองค์เดียวของอิสลาม คือ เอกองค์อัลลอฮฺ] 

และระหว่างนั้น ก็มี ศาสนิกมุสลิม ออกมาแสดง คคห. คัดค้าน-ไม่เชื่อถึงการมีหลักฐานตามที่
login Jimbovy อ้างอิงว่า เพราะในคัมภีร์อัลกรุอานมีกล่าวถึง พระพุทธเจ้าและองคุลีมาร เช่นกัน ~ ด้วยเช่นกัน.
 

๓. จากนั้นมีการแจกแจง แตกแขนงประเด็น  มีการติดตามทวงถาม โดยศาสนิกพุทธ ที่ต้องการทราบ ความจริง คือ ที่ไปที่มา อันเป็นหลักฐานเนื่องต่อการอ้างอิงเช่นนั้น...

๔. login Jimbovy ยังไม่มีความชัดเจนใดๆให้เป็นคำตอบแก่ ศาสนิกพุทธกลุ่ม ๑ ที่ต้องการความชัดเจน&ความถูกต้อง ของประเด็นที่ login Jimbovy อ้างอิงไว้นั้น

แต่ลักษณะของการตั้งกระทู้ต่อๆมาโดย
login Jimbovy 
กลับมีการกล่าวพาดพิงถึง การถูกทวงถาม เสียดสีการทวงถามนั้นๆ 

และกล่าวหาการทวงถามว่า มี/เป็นการจัดตั้งเป็นขบวนการ เพื่อล้มล้างความน่าเชื่อถือของสมาชิกฯมุสลิมห้องศาสนา 
เป็นการจงใจทำลายศรัทธาของศาสนาอิสลาม 


ในหลายๆกระทู้ที่มีขึ้นต่อเนื่องมา login Jimbovy ชี้ว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสี เป็นการบิดเบือนล่วงเกินศาสนาอิสลาม โดยศาสนิกมุสลิม ร่วมมือกับชาวพุทธกลุ่ม ๑

ลักษณะกระทู้ที่ตั้งขึ้นโดย login Jimbovy ในเวลาต่อมา เกือบทุกกระทู้ จะมีการกล่าวเสียดสีถึงกลุ่มศาสนิกที่ทวงถามหาหลักฐาน-ที่มาของความเชื่อความศรัทธานั้น  

        และ-ลักษณะประเด็นย่อยในกระทู้ที่ login Jimbovy ตั้งขึ้นในชั้นหลังต่อมา จะเป็นการโยงเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกับการเมืองสมัยก่อนเก่าเข้ามาเพิ่มเติม 
        เน้นย้ำอย่างจงใจระบุว่า การทวงถามหาหลักฐานที่ login Jimbovy อ้างอิงถึงอัลกุรอานนั้น เป็นการจัดตั้ง 
        มีการกำหนดเป้าหมาย มีการสั่งการ ด้วยวิถีทางการเมือง
เป็นการงานของกลุ่มคนที่ต้องการทำลายศาสนาอิสลาม
 
        และสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นระหว่างศาสนา
[ด้วยการใช้ ห้องสนทนาศาสนา ณ พันทิปดอทคอม แห่งนี้ เป็นเครื่องมือ ???]

๕. ประเด็นขอหลักฐานการอ้างว่า มีใน อัล-กุรอาน แตกแขนงออกเป็นเรื่องศาสนาผสมการเมืองย้อนหลัง โดย login Jimbovy 
        พร้อมๆกันนั้น ก็ยังมีการ เสียดสี กลุ่ม-บุคคล ผู้ที่ตั้งประเด็นและผู้ ตามทวงถามถึงหลักฐาน 
        ถามถึงต้นทางแห่งความเชื่อความศรัทธาที่
login Jimbovy มีว่า พระพุทธเจ้าอาจคือ1นะบี 
        [นะบี~นบี หมายถึงชายมุสลิม ผู้มีฐานะเป็น บ่าว~ทาส ผู้ที่รับรู้และปฏิบัติตามโองการฯจากพระเจ้าองค์เดียวของ อัล-อิสลาม คือ เอกองค์อัลลอฮฺ]


๖.  เหตุการณ์ และ กาลเวลาผ่านมาจนถึงวันนี้...มีเรื่องราว-มีกระทู้ แตกประเด็นออกไปอีกมากมายหลายข้อ ในกระทู้ที่ตั้งขึ้นโดย login Jimbovy
       บางเรื่อง ถึงกับยกเหตุการณ์ทางศาสนาในประวัติศาสตร์เข้ามาอ้างอิง โยงเนื้อหาเข้ากับการเมืองในศาสนา ณ ปัจจุบัน โดยชี้ว่ามีกระทู้สร้างความแตกแยกทางศาสนาปรากฏอยู่แล้วด้วยคนกลุ่ม ๑

login Jimbovy ชี้ว่ามีการแทรกแซงด้วยการเมือง ต้องการสร้างความแตกแยกระหว่างศาสนาจนถึงกับมีการผลักดันบทความขึ้นเป็นกระทู้แนะนำ !!!

๗. จนถึงวันนี้  ก็ยังไม่มี คำตอบ จาก login Jimbovy กรณีอ้างอิงว่า พระพุทธเจ้ากับองคุลีมารมีกล่าวไว้ในอัลกรุอานเช่นกัน
         ยังไม่มีการแสดงหลักฐาน ให้ศาสนิกพุทธได้รับรู้ในที่ตั้งอยู่ มีอยู่ แสดงอยู่ ของ เอกสารต้นทาง ที่ปรากฏข้อความใดๆ เพื่อยืนยันการอ้างอิงว่า มี [-และทั้งยังบอกตามมาในภายหลังว่ามีกล่าวถึงมากกว่านี้อีก] ว่า ในคัมภีร์อัลกรุอาน[อัล-กุรอาน] กล่าวถึงพระพุทธเจ้ากับองคุลีมาร-เช่นกัน

๘. และ-จนถึงวันนี้ login Jimbovy เหมือนจะลืม คคห.ที่ ๗๔  โดย login กรองคำ ที่ได้ให้เวลาแก่ login Jimbovy ในการหาหลักฐาน คือข้อความใดๆ ใน อัลกรุอาน เพื่อใช้ในการยืนยัน แสดงถึง ความจริงความถูกต้อง
          จากการที่ login Jimbovy ได้กล่าวอ้างอิงว่า มี [-และมีกล่าวถึงไว้มากกว่านั้น เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา] ระบุว่า ในคัมภีร์อัล-กุรอาน กล่าวถึงพระพุทธเจ้าและองคุลิมาร ในความคิดเห็นที่ ๖๘  กระทู้ : ผัวเมียละเหี่ยใจ <Click]

ซึ่งต่อมา-จนกระทั่งบัดนี้ login Jimbovy ได้กล่าวว่า เป็นเรื่องของศรัทธาความเชื่อ จึงได้กล่าวอ้างอิงว่า พระพุทธเจ้าอาจคือ 1นะบี [หมายถึง มุสลิมในฐานะบ่าว-ทาส ผู้รับการสื่อสารโองการฯของพระเจ้าองค์เดียวของอิสลาม คือ เอกองค์อัลลอฮฺ] 
login Jimbovy ยังบอกว่าเรื่องของศรัทธาความเชื่อเป็นสิ่งที่ไม่อาจแสดงหลักฐานเป็นรูปธรรมได้
อีกทั้ง login Jimbovy ก็ยังเอ่ยถึงการขอโทษต่อเรื่อง ๑ ขึ้นมา โดยอ้างว่า ได้กล่าวขอโทษไว้ในกระทู้ ๑ แล้ว...

ซึ่งการกล่าวอ้างนี้ก็ไม่เป็นที่ชัดเจนว่า  login Jimbovy ขอโทษผู้ใด?  
login Jimbovy  ขอโทษเรื่องอะไร? 
การขอโทษที่ login Jimbovy อ้างว่า ขอโทษแล้ว นั้น เป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวเนื่องเรื่องราวประเด็นใด ที่จะสามารถทำให้เรื่องราวนั้นๆประเด็นนั้นๆ ยุติลง-คือจบสิ้นลง ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามหลักฐาน หรือเงื่อนไขใด ?

เพราะในกระทู้ ๑ ชั้นหลังสุดนี้ login Jimbovy ได้บอกว่าตนเองก็ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าอาจคือ1นบี ???

๙. เหตุการณ์ใดๆนั้นๆ ได้ปรากฏ ผ่านไป ในลักษณะอย่างใดก็แล้วแต่  แต่ ตามความเป็นจริงของประเด็นหลัก ด้วยเรื่องราวที่ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรก ใน คคห.ที่ ๗๔ ใน กระทู้  คำสอนสากลตามหลักศาสนาอิสลาม <คลิกอ่านทั้งหมด]
ซึ่งได้มีการ ให้เวลา ผ่านมาเกือบถึง ๑๐ เท่าจากที่แจ้งไว้ในกระทู้นั้นแล้ว
 
login Jimbovy จึงควรที่จะต้องใช้สิทธิ์ของผู้กล่าวอ้างถึงเรื่องราวในศาสนาพุทธ 
ตอบคำถาม
login กรองคำ ผู้ที่ได้ใช้สิทธิ์ของศาสนิกพุทธ  นำคำกล่าวอ้างใน คคห.ที่ ๖๘ ในกระทู้นั้น ขึ้นมาเป็นคำถามด้วย คคห.ที่ ๗๔ ในกระทู้  คำสอนสากลตามหลักศาสนาอิสลาม <Click]
http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2012/01/Y11537563/Y11537563.html

๑๐. web master ณ พันทิปดอทคอม [และทีมงานผู้ดูแลห้องศาสนา] ย่อมจะมองเห็น/ให้ความสำคัญ และจัดวางลำดับของ ความเหมาะสม&ความถูกต้องตามจริง ไว้ให้เป็นหลักเป็นแกนของสังคมห้องศาสนา ที่เป็นอีก ๑ แห่งการอยู่ร่วมกันของผู้คน ทั้งสมาชิกฯและระบบบัตรผ่าน จำนวนมากเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ login-ต่อวัน ได้อย่าง เสมอหน้าและเท่าเทียมกัน 

ซึ่งด้วยการให้ความร่วมมือของแต่ละ ๑ เสียงของผู้คนที่มาอยู่ร่วมกัน ที่รวมกันได้ในจำนวนนับ แสน นั้นเอง พันทิปดอทคอม จึงมีความมั่นคงแข็งแรง เป็น ๑ องค์กรอิสระในกลุ่มกิจการที่จัดให้มีบริการฟรีแก่สาธารณะเพื่อเสริมสร้างสังคม 

พันทิปดอทคอม จึงทรงความน่าเชื่อถือไว้ในลำดับ เว็บคุณภาพขั้นสูง และมีฐานะที่ยั่งยืนมาด้วยความเป็นอีก ๑ พลังหลักแห่งเสียงอิสระของปวงชน  เป็น ๑ กลุ่มประชาคมของสังคมไทย มาได้ตราบจนทุกวันนี้

web master และทั้งทีมงานผู้ดูแลฯ จึงต้องแสดงออกถึงการให้ความสำคัญอย่างสมเหตุสมผล ต่อทุกๆกรณี 
web master และทั้งทีมงานผู้ดูแลฯ จึงต้องแสดงจุดยืนที่มั่นคง ด้วยการใช้เวลาพิจารณา จัดลำดับ ความเหมาะสมถูกต้อง ตาม เหตุ-ผล ทั้งของ บุคคลและเรื่องราว ต่อทุกๆเรื่องราว ที่เกิดขึ้นและเป็นไป ณ ห้องศาสนา แห่งนี้ 

ซึ่งการพิจารณาถึงความเหมาะสม & ความถูกต้องตามจริง อย่างเสมอหน้าและเท่าเทียมกัน นี้ นับว่าเป็นภาระหน้าที่อันหนัก ของ webmaster และทั้งทีมงานผู้ดูแลฯ  หากไม่มีความร่วมมือจากมวลชนคนหมู่มาก ผู้สมัครใจเข้ามาใช้บริการ ทั้งในรูปแบบสมาชิกฯและระบบบัตรผ่าน

ด้วยเหตุและผลที่เป็นเช่นนั้น web master และทั้งทีมงานผู้ดูแลฯ จึงเป็นองค์ประกอบหลักขององค์กร ที่จะต้องตั้งตนบนฐานการคัดกรองที่ละเอียดในทุกๆด้านของ หลักการอยู่ร่วมสังคมเดียวกัน

ทั้งนี้  ก็เพื่อคงความเป็นปรกติของ เว็บบอร์ดสาธารณะ บนคุณภาพระดับ ๑ ใน ๕ ของเว็บแห่งสังคมไอ.ที. ที่ยึดมั่นต่อการส่งเสริมความเป็นธรรม และรักษาความมั่นใจในระบบ ที่ใช้เป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน ณ ที่แห่งนี้ อย่างเสมอหน้าและเท่าเทียมกัน และอย่างมั่นคง-ตลอดไป  

web master และทั้งทีมงานผู้ดูแลฯ จึงต้องแสดงออกถึงการให้ความสำคัญในเอกลักษณ์องค์กร ต้องเน้นย้ำในส่วนปฏิบัติการ ที่ยึดถือตาม พรบ.ไอ.ที.ปี ๕๐ และเคร่งครัดต่อกฏระเบียบใดๆนั้นๆ เช่นในการที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลไว้ ๙๐ วัน เป็นต้น [เพียงยกขึ้นมาตัวอย่าง ๑ - ก็เท่านั้นเอง-นะ]

และ ด้วยเหตุฉะนั้น จึงเป็นที่มาของกระทู้นี้ และเป็น ๑๐ ข้อ ที่ web master ควรจะต้องรับรู้_...ดังเช่นที่ได้กล่าวมานี้ ... ขอขอบคุณ ฯ

ปล. หาก web master และทั้งทีมงานผู้ดูแลฯ เห็นว่ากระทู้นี้ ไม่มีสาระ ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันนี้
กระทู้นี้ ไม่มี และ/หรือ มีความไม่เหมาะสมด้วยเหตุผล ๑ ประการใด web master และทั้งทีมงานผู้ดูแลฯ ก็ย่อมจะต้องลบกระทู้นี้ออกไปได้ 
         ซึ่ง ทั้งโดยฐานะและหน้าที่ ก็จึงอาจจะไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลใดๆนั้นๆ ... 
         กรองคำ เพียงฐานะ ๑ สมาชิกฯ ก็ย่อมจะต้องงดเว้น คือไม่เป็นปริเวทนา หรือเรียกหาเหต-ผล&ความเป็นธรรมใดๆนั้นๆ จากใครผู้ใดไหนอื่น อีก ต่อไป ฯ

จึงขอนำเรียนไว้เป็น ปล. มายัง web master และทั้งทีมงานผู้ดูแลฯ เพื่อโปรดทราบ.


ภาพประกอบตัดมาจาก คคห. ที่เป็นต้นเรื่อง ซึ่ง login Jimbovy  เหมือนว่าจะลืมเลือนไป
เหมือนว่าไม่เคยเห็นมาก่อน <Click]
*แก้ไขข้อความบางส่วนและ link เพื่อความถูกต้องตามจริงแก่ทุกประเด็น ทั้งเพื่อความเป็นธรรม และ ความเป็น ธรรมตามจริง

แก้ไขเมื่อ 05 ก.พ. 55 18:38:53

 
 

จากคุณ : กรองคำ
เขียนเมื่อ : 5 ก.พ. 55 15:56:19
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com