Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
อภิธรรม(วันละ3นาที)ที่พันทิพ - ตอนที่ 9 - ทบทวน โลภมูลจิต ๘ ตอนสุดท้าย (โส-อุ)(สัม-วิป)(อสํ-สสํ) ติดต่อทีมงาน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พร้อมด้วยพระสัทธรรมและหมู่พระอริยสงฆ์เจ้า 
======================================================

สวัสดีครับ ตั้งแต่ตอนที่ ๕-๘ ทั้งหมดสี่ตอนที่ผ่านมา ได้อธิบายถึง โลภมูลจิต ๘ และสิ่ง ๓ คู่ ที่ทำให้แตกต่างกัน

ท่านผู้อ่านก็คงจะได้มีความคุ้นเคยและได้เข้าใจถึงความหมายของศัพท์ต่างๆไปแล้ว ก่อนที่จะได้ขึ้นเรื่อง โทสมูลจิต ๒ ในวันพรุ่งนี้

วันนี้ก็จะได้เป็นการทบทวน เรื่องโลภมูลจิต ๘ เป็นตอนสุดท้าย โดยจะยกคำอธิบายจาก อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา มาแสดงประกอบไว้ดังนี้นะครับ


[ความเกิดแห่งโลภมูลจิต ๘]           


จริงอยู่  เมื่อใด  บุคคลทำมิจฉาทิฏฐิเป็นเบื้องหน้า  โดยนัยเป็นต้นว่า  
โทษในกามทั้งหลายไม่มี  ดังนี้   ร่าเริงยินดี  บริโภคกามก็ดี
เชื่อถือมงคลมีทิฏฐมงคลเป็นต้น  โดยเป็นสาระก็ดี  
ด้วยจิตที่กล้าเองตามสภาพอย่างเดียว  ไม่มีใครช่วยกระตุ้น  
เมื่อนั้น  อกุศลจิตดวงที่ ๑ ย่อมบังเกิดขึ้น ฯ 
(ดวงที่ ๑  โสมมนสฺสสหคตํ ทิฏฐิคตสัมปยุตตํ อสังขาริกํ  )

...เมื่อใด   บริโภคกาม .... ด้วยจิตที่อ่อนมีผู้ช่วยกระตุ้น  
เมื่อนั้น  อกุศลจิตดวงที่ ๒  ย่อมเกิดขึ้น ฯ 
(ดวงที่ ๒ โสมมนสฺสสหคตํ ทิฏฐิคตสัมปยุตตํ สสังขาริกํ )

แต่ว่าเมื่อใด  บุคคลไม่ทำมิจฉาทิฏฐิเป็นเบื้องหน้า  ร่าเริงยินดีอย่างเดียว  
ย่อมเสพเมถุนบ้าง  คิดอยากได้สมบัติของคนอื่นบ้าง  ย่อมลักทรัพย์ของคนอื่นบ้าง  
ด้วยจิตกล้าเองตามสภาพอย่างเดียว  ไม่มีใครช่วยกระตุ้น  
เมื่อนั้นอกุศลจิตดวงที่ ๓ ย่อมเกิดขึ้น ฯ 
(ดวงที่ ๓ โสมมนสฺสสหคตํ ทิฏฐิคตวิปฺปยุตตํ อสังขาริกํ )

...เมื่อใด ...... ด้วยจิตที่อ่อนมีผู้ช่วยกระตุ้น  
เมื่อนั้น  อกุศลจิตดวงที่ ๔ ย่อมเกิดขึ้น ฯ 
(ดวงที่ ๔ โสมมนสฺสสหคตํ ทิฏฐิคตวิปฺปยุตตํ สสังขาริกํ )

--------------------------------------

อนึ่งเมื่อใด  บุคคลย่อมเป็นผู้เว้นจากโสมนัสในวิกัป(ตามนัย)ทั้ง ๔  
เพราะอาศัยความไม่สมบูรณ์แห่งกามทั้งหลายก็ดี  เพราะไม่มีเหตุแห่งโสมนัสอย่างอื่นก็ดี  

เมื่อนั้น  อกุศลจิต  ๔  ดวง ที่เหลือ สหรคต(ประกอบ)ด้วยอุเบกขาย่อมบังเกิดขึ้น  ฉะนี้แล ฯ   


ท่านผู้อ่าน สามารถทำความเข้าใจใน โลภมูลจิต ๘ พร้อมดู คำบาลีและความหมาย จากในแผนภาพด้านล่างประกอบกันนะครับ

วันนี้เป็นตอนสุดท้ายของเรื่องโลภมูลจิต ๘  และตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่อง โทสมูลจิต ๒ นะครับ

แก้ไขเมื่อ 02 มี.ค. 55 00:50:17

แก้ไขเมื่อ 29 ก.พ. 55 20:03:54

แก้ไขเมื่อ 29 ก.พ. 55 20:00:53

 
 

จากคุณ : ชาวมหาวิหาร
เขียนเมื่อ : 29 ก.พ. 55 19:51:41
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com