การแต่งกายของไทย

  ชุดแต่งกายประจำชาติไทย

  สตรีไทย

  การ แต่งกาย แบบไทย ของ สตรี ได้รับการรื้อฟื้นและ วิวัฒนาการ ขึ้นมา อีกครั้ง ตาม พระราชนิยม ของ สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินี นาถ ทำให้ เกิด ความ สง่างาม เหมาะแก่ กาลสมัย เป็น อันมาก และ ได้ชื่อ ว่าเป็น แบบฉบับ ของ เครื่อง แต่งกาย ที่เป็น เอกลักษณ์ ของไทย ที่รู้จัก กัน ทั่วโลก ในนาม ชุดไทย พระราช นิยม ซึ่งมี แบบต่าง ๆ ดังนี้


  * ชุดไทยจักรี *

  เสื้อตัวในไม่มีแขน ไม่มีคอ ห่มทับด้วยสไบ แบบมีชายเดียว ปักดิ้นทอง ชุดไทยจักรี เดิมจะไม่ปัก นุ่งทับด้วยผ้าซิ่นไหม ยกดิ้นทอง ตัดแบบหน้านาง มีชายพก คาดเข็มขัด เครื่องประดับ สร้อยคอ รัดแขน สร้อยข้อมือ สำหรับ แต่งในงาน เลี้ยงฉลองสมรส หรือ ราตรีสโมสรที่ไม่เป็นทางการ

   
   

  จากคุณ : เลดี้..จริงๆนะ - [ 14 ส.ค. 46 19:29:42 ]