ธรรมาธรรมะสงคราม

  กระทู้นี้แตกประเด็นมาจาก K2560308

  มัวแต่วุ่นวายอยู่กับรายงานหลายวัน
  วันนี้เลยขออนุญาตต่อกระทู้นะคะ
  เชิญอ่านกันได้ตามอัธยาศัยค่ะ

  ธรรมาธมะสงคราม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ธรรมะเทวบุตร.........................ผู้พิสุทธิโสภา
  สถิตอยู่ ณ กามา .....................พจรภพแผ่นดินสรวง
  ครองทิพยพิมาน.......................บริวารอมรปวง
  ปองธรรมะบ่อล่วง......................ลุอำนาจอกุศล

  เมตตาการุญรัก..........................ษะพิทักษ์ภูวดล
  ปรานีนิกรชน..............................ดุจดังปิโยรส
  ครั้นถึง ณ วันเพ็ญ.......................ที่เป็นวันอุโบสถ
  เธอมุ่งจะทรงรถ .........................ประพาศโลกเช่นเคยมา

  เข้าที่สนานทรง............................เสาวคนธธารา
  แล้วลูบพระกายา..........................ด้วยวิเลปนารม
  ทรงเครื่องก็ล้วนขาว......................สวิภูษณาสม
  สำแดงสุโรดม..............................สุจริต ณ ไตรทวาร

  ทรงเพรชราภรณ์..........................พระการณ์กุมพระขรรค์กาญจน์
  ออกจากพิมานสถาน.....................ธ เสด็จ ณ เกยพลันฯ

  จากคุณ : เลดี้..จริงๆนะ - [ 7 ธ.ค. 46 23:21:53 ]