ธรรมาธรรมะสงคราม

    กระทู้นี้แตกประเด็นมาจาก K2560308

    มัวแต่วุ่นวายอยู่กับรายงานหลายวัน
    วันนี้เลยขออนุญาตต่อกระทู้นะคะ
    เชิญอ่านกันได้ตามอัธยาศัยค่ะ

    ธรรมาธมะสงคราม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

    ธรรมะเทวบุตร.........................ผู้พิสุทธิโสภา
    สถิตอยู่ ณ กามา .....................พจรภพแผ่นดินสรวง
    ครองทิพยพิมาน.......................บริวารอมรปวง
    ปองธรรมะบ่อล่วง......................ลุอำนาจอกุศล

    เมตตาการุญรัก..........................ษะพิทักษ์ภูวดล
    ปรานีนิกรชน..............................ดุจดังปิโยรส
    ครั้นถึง ณ วันเพ็ญ.......................ที่เป็นวันอุโบสถ
    เธอมุ่งจะทรงรถ .........................ประพาศโลกเช่นเคยมา

    เข้าที่สนานทรง............................เสาวคนธธารา
    แล้วลูบพระกายา..........................ด้วยวิเลปนารม
    ทรงเครื่องก็ล้วนขาว......................สวิภูษณาสม
    สำแดงสุโรดม..............................สุจริต ณ ไตรทวาร

    ทรงเพรชราภรณ์..........................พระการณ์กุมพระขรรค์กาญจน์
    ออกจากพิมานสถาน.....................ธ เสด็จ ณ เกยพลันฯ

    จากคุณ : เลดี้..จริงๆนะ - [ 7 ธ.ค. 46 23:21:53 ]