พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตและฝ่ายมหานิกาย มีข้อวัตรปฏิบัติแตกต่างกันอย่างไรค่ะ

    และ จะรู้ได้อย่างไรว่า วัดนี้เป็นวัดของนิกายฝ่ายไหน
    สังเกตจากอะไร

    จากคุณ : เดินเดียว - [ 15 ม.ค. 47 00:22:22 ]