Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com


  ประกาศจากสรรพากรเกี่ยวกับภาษีหักลดหย่อน ของ LTF&RMF

  ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)
  และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ปี 2551  แม้จะมีกระแสข่าวออกมาประปรายว่ารัฐจะเพิ่มยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็น 700,000 บาท

  แต่ ณวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้ ณวันนี้สิทธิ์ประโยชน์ภาษีจากการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน RMF และ LTFยังคงมีเงื่อนไขดังนี้

  การยกเว้นภาษีเงินได้ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)ค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับยกเว้นภาษีฯ ไม่เกินร้อยละ 15ของเงินได้พึงประเมิน และไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี

  ภาษีเงื่อนไขในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

  1. ผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก

  2.  ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ถือหน่วยลงทุนไม่ครบห้าปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนที่ผู้มีเงินได้มีอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ให้ผู้มีเงินได้นั้นหมดสิทธิได้รับยกเว้น

  การยกเว้นภาษีเงินได้ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมภายในวันที่30 มิถุนายน พ.ศ. 2550

  ไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้และไม่เกินห้าแสนบาทต่อปีภาษี ผู้ที่ได้สิทธินี้เฉพาะบุคคลธรรมดาที่เป็นคนจริงๆ

  ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลและกองมรดกสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี้แต่เดิมผู้ลงทุนจะขายคืนได้เพียงปีละ 2 ครั้ง

  ล่าสุดก.ล.ต. มีมติให้ยกเลิกกฎเกณฑ์นี้โดยเปลี่ยนเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนที่ถือมาครบ 5ปีปฏิทินสามารถขายคืนได้ทุกวันโดยมาตรการนี้ได้รับการขานรับจากบริษัทหลักทรัพย์จำกัดว่าสามารถให้บริการรองรับได้เพียงแต่มีข้อท้วงติงเพิ่มเติมว่าไม่ควรจำกัดเฉพาะผู้ที่ถือหน่วยลงทุนมาครบห้าปี เพราะผู้ที่ถือหน่วยลงทุนไม่ครบห้าปีก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้วไม่ควรแบ่งผู้ลงทุนออกเป็นสองกลุ่ม

  คือว่ามีคำถามนะค่ะ

  1. อยากลงทุนภายในก่อนสิ้นปีนี้ จะเลือกใช้ การลงทุนในตราสารหนี้ชนิดไหนเพื่อนำไปขอหักลดหย่อนภาษีสิ้นปีได้ค่ะ (โดยไม่ต้องรอถึง 5 ปี)
  2. ได้ความรู้เบื้องต้นมาจากการตอบกระทู้ของท่านกูรูเรื่องการลงทุนประเภทนี้ (PJUCK) กำลังเล็งๆ ของธ. ไทยพาณิชย์ แต่ก็งงๆ ว่า แล้วของที่เป็นของ กองทุน วรรณ เอ เอ็ม สมาร์ท  อยู่ในหนึ่งของ แบงค์นี้ หรือเปล่า
  เจอจากกระทู้นี้นะค่ะ http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/topic/I7248186/I7248186.htm

  3. ควรจะเลือกลงทุนไหนที่ผลตอบแทนไม่เปนลบ แต่กำไรไม่เยอะบ้างค่ะ
  อยากเลือกลงทุนไม่มาก แต่สามารถนำไปขอหักลดหย่อนได้เลยในปีที่ซื้อค่ะ

  4. ได้ยินมาว่าที่ นี่ก็ดีค่ะ AYF (แบงค์กรุงศรี) http://www.ayfunds.com/savingbonus/Channel.html

  แล้วระหว่าง 2 แห่ง(SCB or AYF ) นี้ อันไหนดีกว่ากันค่ะ อยากเลือกลงทุนในครั้งแรกก่อนเพียง ไม่เกิน 5 พันบาท

  ขอบคุณค่ะ

  จากคุณ : ทิวลิปสีเงิน5800 - [ 28 พ.ย. 51 16:50:04 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com