Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
+.+.+ ไม่เคยมีประกันสังคมก็เข้าสู่ระบได้ หากอายุครบ 15 ไม่เกิน 60 ปี ติดต่อทีมงาน

ช่วยกันบอกต่อ เป็นทางเลือกให้ผู้ที่ไม่เคยมีประกันสังคม ว่าต้องการเข้าสู่ระบบหรือไม่ โดยหลายคนอาจยังไม่ทราบว่า  ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ทุพพลภาพ รวมทั้งผู้มีอาชีพอิสระ ไม่มีนายจ้าง หรือเป็นแรงงานนอกระบบ ก็สามารถประกันตนได้ ตามมาตรา 40  สามารถขอขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่สำนักงานประกันสังคมทุกเขต จังหวัด หรือสาขา

“ประกันสังคมตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกา มาตรา 40 คาดว่าจะเริ่มมีผลใช้บังคับภายในเดือนกรกฎาคม 2554

ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้เสนอให้มีการคุ้มครอง 3  กรณี  คือ

1.1  กรณีเจ็บป่วย  จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เมื่อมีการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
1.2  กรณีทุพพลภาพ  จะได้รับเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้ตามระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบ
1.3  กรณีเสียชีวิต จะได้รับเป็นเงินค่าจัดการศพ

โดยมีสิทธิประโยชน์เป็น 2 ทางเลือก คือ

ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน ได้รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี คือ เงินชดเชยการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต

ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับทางเลือกที่ 1 แต่เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีบำเหน็จชราภาพอีก 1 กรณี ทั้งนี้ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ประสงค์จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น สามารถจ่ายเงินสมทบในส่วนนี้เพิ่มขึ้นได้ โดยผู้ประกันตนสามารถออมเพิ่มได้ตามต้องการ แต่สูงสุดไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเป็นเงินก้อนและดอกผลรายปี เมื่อผู้ประกันตนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ต่อไป

โดยบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์  สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ และผู้ที่ทุพพลภาพอยู่ก่อนแล้วก็สามารถสมัครได้แต่จะได้รับสิทธิกรณี ทุพพลภาพก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิและทุพพลภาพเพิ่ม ขึ้นจากเดิมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ หลังจากพระราชกฤษฎีกา มาตรา 40 ซึ่ง คาดว่าจะเริ่มมีผลใช้บังคับภายในเดือนกรกฎาคม 2554  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ สำหรับจุดรับสมัครอื่นๆ จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป โดยเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น”

http://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?lang=th&cat=98&id=1408

จากคุณ : Tigerprog
เขียนเมื่อ : 27 ม.ค. 54 11:46:44
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com