Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
อาชีพช่างตัดผมเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยเท่านั้นหรือเปล่าครับ?? ติดต่อทีมงาน

สมัยก่อนตอนเรียนมัธยมจำได้ว่าอาจารย์เคยสอนว่ามีหลายอาชีพที่เค้าสงวนไว้ให้คนไทยทำเท่านั้น คนต่างด้าวห้ามทำเป็นการค้า  แต่ปัจจุบันมีหลายอาชีพที่คนต่างด้าวเค้ามาทำในไทยจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น อาชีพช่างตัดผมช่างเสริมสวย  ตามร้านชื่อดังหลายร้านมีช่างตัดผมชาวเกาหลี ญี่ปุ่นเป็นช่างประจำร้าน  อยากทราบว่าปัจจุบันยังมีกฎหมายที่สงวนอาชีพให้เฉพาะคนไทย ใช้อยู่หรือเปล่าครับ

+
+
+

งานสงวนเฉพาะคนไทย
ตามกฎหมายได้แก่งานใดบ้าง

        พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 มาตรา 6 บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา 12 งานใดที่ห้ามคนต่างด้าวทำในท้องที่ใดเมื่อใด
โดยห้ามเด็ดขาด หรือห้ามโดยมีเงื่อนไขอย่างใดเพียงใด ให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา"

โดยมาตรา 12 บัญญัติว่า "คนต่างด้าวดังต่อไปนี้จะทำงานใดได้เฉพาะที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศดังกล่าวรัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดไว้ก็ได้ตามที่เห็นสมควร"

นั่นหมายความว่าพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพเหล่านี้มีสงวนไว้สำหรับคนไทย โดยกำหนดประเภทงาน 39 รายการที่ห้ามคนต่างด้าวทำเพื่อเป็นการค้า หรือหารายได้โดยเด็ดขาดในทุกท้องที่ในราชอาณาจักร ประกอบด้วย

1.งานกรรมกร ยกเว้นกรรมกรในเรือประมง
2.งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญงานเฉพาะสาขา หรืองานควบคุมดูแลฟาร์ม หรืองานกรรมกรในเรือประมงเฉพาะการประมงทะเ
3.งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น
4.งานแกะสลักไม้
5.งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ
6.งานขายของหน้าร้าน
7.งานขายทอดตลาด
8.งานควบคุม ตรวจสอบ หรือให้บริการทางบัญชี ยกเว้นงานตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว
9.งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย
10.งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย
11.งานทอผ้าด้วยมือ
12.งานทอเสื่อ หรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่
13.งานทำกระดาษสาด้วยมือ
14.งานทำเครื่องเขิน
15.งานทำเครื่องดนตรีไทย
16.งานทำเครื่องถม
17.งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก
18.งานทำเครื่องลงหิน
19.งานทำตุ๊กตาไทย
20.งานทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม
21.งานทำบาตร
22.งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ
23.งานทำพระพุทธรูป
24.งานทำมีด
25.งานทำร่มกระดาษหรือผ้า
26.งานทำรองเท้า
27.งานทำหมวก
28.งานนายหน้าหรืองานตัวแทน ยกเว้นงานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
29.งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณจัดระบบวิจัย วางโครงการ ทดสอบควบคุมการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ ทั้งนี้ไม่รวมงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ
30.งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา อำนวยการสร้าง หรือให้คำแนะนำ
31.งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย
32.งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา
33.งานมวนบุหรี่ด้วยมือ
34.งานมัคคุเทศก์หรืองานจัดนำเที่ยว
35.งานเร่ขายสินค้า
36.งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ
37.งานสาวและบิดเกลียวไหมด้วยมือ
38.งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ
39.งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี ยกเว้น (ก)งานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ (ข)งานว่าต่างแก้ต่างในชั้นอนุญาโตตุลาการ ถ้ากฎหมายซึ่งใช้บังคับแก่ข้อพิพาทที่พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการนั้นมิใช่กฎหมายไทย หรือเป็นกรณีที่ไม่ต้องขอบังคับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นในราชอาณาจักรไทย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

จากคุณ : ป๊อปปี้เลิฟ
เขียนเมื่อ : วันฉัตรมงคล 54 19:17:40
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com