Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
ศธ. ยุคใหม่ ห้องสมุดโรงเรียนไม่จำเป็น "เพราะแจกแท็บเล็ตแล้ว" ติดต่อทีมงาน

ศธ.ยังไม่เคาะตัวเลขงบปี 55 คาดเกือบ 4 แสนล้าน "วรวัจน์" เตรียมหั่นงบสร้างห้องคอมพ์ ห้องสมุดในโรงเรียน

ชี้มีแท็บเล็ตแล้วไม่จำเป็น "ชินภัทร" ระบุ สพฐ.สนองนโยบาย รมว.ศธ.คนใหม่ เตรียมปรับปลักสูตรตั้งแต่ระดับประถม-มัธยม ใส่เนื้อหาเรื่องอาชีพเพิ่ม และภาคปฏิบัติเข้าไปทุกระดับชั้น

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ของ ศธ. และการพิจารณางบประมาณปี 2555 ว่า

เรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปทั้งหมด เพราะโครงการต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานยังไม่สัมพันธ์กัน และบางโครงการอาจต้องปรับลดงบประมาณลง โดยเฉพาะในโครงการที่ไม่จำเป็นของแต่ละองค์กรหลัก


@@@อาทิ โครงการจัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งบประมาณต่อห้องหลายล้านบาท ซึ่งอาจไม่จำเป็นเพราะ ศธ.ก็จะมีโครงการนำแท็บเล็ตมาใช้อยู่แล้ว@@@


@@@รวมถึงการสร้างห้องสมุดในสถานศึกษา เป็นต้น@@@


ทั้งนี้ตนจะเร่งให้ได้ข้อสรุปในเรื่องนี้โดยเร็ว เบื้องต้นก็คาดว่างบประมาณในภาพรวมของ ศธ.ในปีงบประมาณ 2555 น่าจะเกือบ 4 แสนล้านบาท

โดยส่วนใหญ่จะเป็นงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวและเงินเดือนครู

ด้านนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้ภาพรวมงบประมาณปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะอยู่ประมาณ 285,000 ล้านบาท

ซึ่งปรับลดลงมาเล็กน้อย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนายวรวัจน์ ทั้งนี้ กรอบแนวทางเบื้องต้น สพฐ.จะต้องทำให้เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของ ศธ.

และจุดเน้นของนายวรวัจน์ที่ต้องการให้การศึกษาพัฒนาประเทศ และมุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียนด้านการประกอบอาชีพมากขึ้นด้วย

โดยประเด็นเหล่านี้จึงนำไปสู่การจัดทำแผนงบประมาณปี 2555 จำนวน 9 แผนงาน ได้แก่

1.แผนงานโอกาสทางการศึกษา เน้นเรื่องการสนับสนุนตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สพฐ.จะรับผิดชอบเด็กตั้งแต่อายุ 4 ขวบเป็นต้นไป และเตรียมความพร้อมระดับการศึกษาปฐมวัยอย่างเข้มข้นมากขึ้น


2.แผนงานพัฒนาศักยภาพผู้เรียนจะเน้นเรื่องการใช้แท็บเล็ตให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด พร้อมการพัฒนาเนื้อหาสาระของผู้เรียนให้มีความพร้อม

โดยเฉพาะนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 หรือระดับประถมศึกษาที่ 1-3 ต้องเร่งเติมเต็มอย่างทั่วถึง ขณะเดียวกันจะต้องพัฒนาหลักสูตรให้เข้ากับวิชาชีพเพื่อเรียนรู้สู่งานอาชีพด้วย

ส่วนการศึกษาระดับปฐมวัยจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่เข้มข้น โดยหานวัตกรรมด้านต่างๆ ในการส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กว่าจะให้ท้องถิ่นจัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร

3.แผนงานพัฒนาสถานศึกษา โดยเน้นเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียน 3 ระดับ ได้แก่ โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนมาตรฐานสากล

4.แผนงานพัฒนาครูทั้งระบบ เน้นการอบรมพัฒนาครูเพื่อให้ครูมีสมรรถนะในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน ส่วนอัตราครูที่ขาดยังคงทำต่อเนื่อง

5.แผนพัฒนาองค์ความรู้ เน้นการพัฒนาตำราแห่งชาติ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

6.แผนงานการส่งเสริมการมีงานทำ โดยการปรับโรงเรียนที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการจัดการวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

7.การพัฒนาด้านเทคโนโลยี เร่งพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้เกิดการพัฒนาการเรียนแบบอีเลิร์นนิ่งมากขึ้น เช่น การอบรมครู การพัฒนาอีคลาสรูม 15,000 ห้อง  

8.การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เน้นเรื่องภาษา ไอซีที และความรู้วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของประเทศอาเซียน และ

9.แผนการบริหารจัดการกลยุทธ์ เน้นเรื่องการขับเคลื่อนให้เขตพื้นที่การศึกษาเป็นฐาน

"ต่อไป สพฐ.ก็จะมีการปรับหลักสูตรตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาทั้งหมดให้เป็นไปตามนโยบายของนายวรวัจน์ ที่ต้องการให้เด็กเรียนรู้เรื่องอาชีพมากขึ้น

อาทิ การเพิ่มวิชาปฏิบัติเพื่อจะให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวก็จะเข้มข้นไปด้วยตามระดับชั้นที่สูงขึ้นด้วย" เลขาธิการ กพฐ.กล่าว.

จากคุณ : Pikless
เขียนเมื่อ : 5 ก.ย. 54 09:10:25
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com