Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom


  กระทู้ไร้สาระประจำวัน " ผมมีแบบสอบถามมาให้เล่นครับจาก FWD Mail "

  เผอิญได้รับเมล์นี้มาคิดว่าน่าสนใจ ลองเอามาเล่นกันดูนะครับ

  ก้อเป็นแบบทดสอบสั้นๆเพียง 4ข้อนะจ๊ะ
  >ห้ามดูเฉลยก่อนนะ
  >เลือกข้อที่คิดว่าเป็นจริงที่สุด
  >วิธีทำ นำตัวอักษรข้างหน้าที่คุณเลือกมาเรียงให้ครบก่อนอ่าน
  >
  >
  >1. บุคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร?
  >
  >I) ชอบสันโดษ คิดก่อนทำ
  >มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่
  >E) ชอบเข้าสังคม ชอบไปงานสังสรรค์ ทำก่อนคิด
  >มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน สิ่งของ สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่
  >++++++++++++++++
  >
  >
  >2. เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณาคุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร?
  >
  >S) ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล ดูถึงปัญหาปัจจุบัน
  >ดูถึงหลักความเป็นจริง
  >N) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล คาดการณ์ล่วงหน้า
  >ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น
  >********************
  >
  >
  >3. คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา? (โดยสัญชาตญาณของคุณ)
  >
  >T) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง
  >คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ
  >F) ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ ตัดสินใจจากความชอบ ความต้องการ
  >คิดถึงความต้องการ และการตอบสนองของตน
  >++++++++++++++++
  >
  >
  >4. คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร?
  >
  >J) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา
  >วันที่ในการทำ
  >ชอบตัดสินใจเพื่อให้จบปัญหา
  >P) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว ไม่ยึดติด
  >มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ รับฟังความคิดผู้อื่น
  >**********************
  > >>>> >>>>>มาดูเฉลยกันนะคะ
  >
  >
  >ISTJ คือ The Duty Fulfiller "ผู้สำเร็จ"
  >มีสมาธิสูง เงียบ เป็นคนรักครอบครัว
  >ละเอียด จริงจัง และ ไว้ใจได้
  >ทำงานหนัก เจ้าระเบียบ และมีความรับผิดชอบสูง
  >อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขา
  >ซื่อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้
  >ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก
  >
  >
  >ISTP คือ The Mechanic "ช่างเครื่อง”
  >เงียบ ชอบผจญภัย และ กีฬา
  >ชอบเสี่ยง เป็นตัวของตัวเอง แก้ปัญหาเก่ง
  >มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด
  >ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นอยู่ ทั้งดีและไม่ดี
  >
  >ISFJ คือ The Nurturer" ผู้ดูแล"
  >
  >เงียบ ใจดี มีสติ
  >มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่
  >คิดถึงคนอื่นก่อนตัว จำคนเก่ง
  >เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์
  >ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง
  >
  >
  >ISFP คือ   The   Artist "ศิลปิน"
  >เงียบ ใจดี จริงจัง และ อ่อนไหว
  >ไม่ชอบการโต้แย้ง ไม่ชอบระเบียบ
  >ความคิดสร้างสรรค์ และไม่เหมือนใคร รักขอบสวยของงาม
  >เข้าใจยาก เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น
  >ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง
  >
  >
  >INFJ คือ The Protector "ผู้ป้องกัน"
  >ความคิดสร้างสรรค์ อ่อนไหว เป็นตัวของตัวเอง
  >เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์
  >เป็นคนลึกซึ้ง ซับซ้อน ชอบความเป็นส่วนตัว
  >เข้าใจยาก มีความมั่นใจในตัวเองสูง ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น
  >ไม่ชอบการโต้แย้ง
  >
  >
  >INFP คือ The Idealist "นักอุดมการณ์"
  >เงียบ ซื่อสัตย์ ชอบอุดมการณ์
  >ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น
  >ไม่ชอบการโต้แย้ง
  >ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
  >มีความคิดสร้างสรรค์
  >
  >
  >INTJ คือ The Scientist "นักวิทยาศาสตร์"
  >ฉลาด มุ่งมั่น ไม่เหมือนใคร
  >เป็นผู้นำที่ดี มีความมั่นใจสูง มองการณ์ไกล
  >ชอบคิดคนเดียว และชอบอยู่คนเดียว ชอบด่วนสรุป ไม่ชอบรายละเอียด
  >คิดว่าตนเองถูกเสมอ
  >บอกความรู้สึกไม่เก่ง จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
  >
  >
  >INTP คือ The Thinker"นักคิด"
  >ความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเอง มีเหตุมีผล และ
  >มีความสามารถสูง
  >ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น ไม่ชอบระเบียบ
  >ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
  >เงียบ ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง
  >มีอารมณ์ซับซ้อน ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน
  >
  >
  >ESTP คือ The Doer "ผู้กระทำ"
  >เป็นมิตร ยืดหยุ่นง่าย เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง
  >ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์
  >ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว
  >รักสนุก สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว
  >ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ
  >เบื่อง่าย
  >
  >
  >ESTJ คือ The Guardian "ผู้พิทักษ์"
  >มีระเบียบ ซื่อตรง ตรงไปตรงมา
  >มีความมั่นใจในตัวเอง มีความสามารถ ทำงานหนัก เป็นผู้นำ
  >ชอบความปลอดภัย และความสงบสุข
  >บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่ง
  >
  >
  >ESFP คือ The Performer "ผู้แสดง"
  >อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักสนุก
  >และทำงานเป็นทีมได้ดี
  >มองโลกในแง่ดี ต้อนรับทุกคน แต่ ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน
  >ไม่ชอบงานประจำ คิดมากเวลาเครียด
  >รักสวยรักงาม
  >
  >
  >ESFJ คือ The Caregiver "นักใส่ใจ"
  >มีน้ำใจ คนชอบ
  >มีสติ มีความรับผิดชอบ
  >เก่งเรื่องคน เข้าใจ สนใจ และ ปรับตามคนได้
  >ชอบให้คนชอบ ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง
  >รักสงบ และ ความปลอดภัย ไว้ใจได้ กระตือรือร้น
  >อ่อนไหว ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น
  >
  >
  >ENFP คือ The Inspirer "ผู้มีแรงบันดาลใจ"
  >มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ยืดหยุ่น
  >ต้อนรับไอเดียใหม่ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด
  >มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบให้คนชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย
  >เป็นคนร่าเริง และ ชอบเป็นอิสระ
  >
  >
  >ENFJ คือ The Giver "ผู้ให้"
  >มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ
  >ไม่ชอบอยู่คนเดียว
  >ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา
  >มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบหลายๆ อย่าง
  >มีความมั่นใจในตัวเอง เจ้าระเบียบ
  >
  >
  >ENTP คือ The Visionary "ผู้มีวิสัยทัศน์"
  >มีความคิดสร้างสรรค์ ฉลาด แก้ปัญหาเก่ง
  >ชอบไอเดียใหม่ ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ
  >ชอบคุย คุยเก่ง หัวไว
  >ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานสำเร็จ
  >บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้าง
  >
  >
  >ENTJ คือ The Executive "ผู้บริหาร"
  >เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด พูดต่อหน้าคนเก่ง ฉลาด มีความรู้
  >เห็นความสำคัญในความรู้ และความสามารถ
  >ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่เก่ง
  >แก้ปัญหาเก่ง
  >สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน
  >เจ้ากี้เจ้าการ ไม่มีความอดทน เด็ดขาด น่าเกรงขาม

  จากคุณ : เตียเป๋งลิ้ม - [ 20 เม.ย. 50 13:34:28 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom