อยากทราบความแตกต่างระหว่าง"ทองคำขาว"กับ"ทองคำ" อย่างละเอียดครับ

    อยากทราบความแตกต่างระหว่าง"ทองคำขาว"(Platinum)กับ"ทองคำ"(Gold) อย่างละเอียดครับ เช่น ส่วนประกอบทางเคมีและราคาปัจจุบัน
    ขอบคุณครับ

    จากคุณ : Two Steps Behind - [ 29 ธ.ค. 46 19:50:37 ]