CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGangGameRoom


  ประสบการณ์ลี้ลับ: อำนาจพลังจิต ของ อ.พิศ เงาเกาะ

  ตอนที่1
  http://www.yingthai-mag.com/detail.asp?ytcolumnid=2534&ytissueid=696&ytcolcatid=2&ytauthorid=46

  ตอนจบ
   ฉบับที่แล้วได้นำเรื่องราวอันเกิดจากอำนาจพลังจิตของ อ.พิศ เงาเกาะ มาเสนอโดยได้เล่าถึงภาพเหตุการณ์ใน "สมาธินิมิต" จากหลายเหตุแห่งทุกข์ที่อาจารย์เคยช่วยเหลือผู้คนไว้ ซึ่งก็ยังมีอีกหลายสาเหตุทุกข์อันเป็น "วิบากกรรม" โดยเฉพาะทุกข์ของโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรง และทุกข์แห่งการครองเรือนคือปัญหาในครอบครัวที่เป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์ทุกวันนี้
        เรื่องราวแห่ง "ทุกข์" ทั้งหลายอ.พิศได้บันทึกไว้ในหนังสือ "ธรรมะในจิต" และ "อำนาจพลังจิต" ซึ่งได้พิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน ผู้เขียนจึงได้ขออนุญาตนำเรื่องราวบางเรื่องมาลงให้อ่านกัน เพื่อให้ได้รู้ว่าคนเราเมื่อเกิดทุกข์ก็ย่อมมีเหตุ และหนทางดับทุกข์ "พลังอำนาจจิต" ก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้รู้เหตุและหนทางดับทุกข์ได้ ดังเรื่องราวต่อไปนี้

        โรคแพ้แสงอาทิตย์
        ญาติของผู้ป่วยโรคแพ้แสงพระอาทิตย์รายนี้ได้เล่าว่าญาติของตนเป็นชายสูงอายุป่วยเป็นโรคแพ้แสงอาทิตย์ เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นร่างกายจะอ่อนเพลีย หมดแรง เดินไปไหนไม่ได้ มีอาการป่วยเช่นนี้มานานแล้ว ได้ไปพบแพทย์หลายครั้งและโรงพยาบาลหลายแห่ง แพทย์ไม่ทราบสาเหตุของโรค ไม่สามารถทำการรักษาได้ จึงขอคำแนะนำว่าควรจะแก้ไขอย่างไร
        ผู้เขียนได้พิจารณาในสมาธิขอพิจารณาความทุกข์ สาเหตุแห่งทุกข์ วิธีการดับทุกข์ และความดับทุกข์ของชายผู้นี้ แล้วจึงหยุดความคิดเช่นนั้น นิมิตจะเปลี่ยนไปให้เห็นชายผู้นี้ยืนถือปืนสั้นอยู่และยิงทุกคนที่ขวางหน้า จิตเกิดภูมิรู้ขึ้นมาว่า ผิดศีลข้อปาณาติปาตา มีเจตนาฆ่าคนมามากมาย และมีคำถามขึ้นมาในจิตนั้นว่า มีหนทางดับทุกข์ได้หรือไม่ จิตมีคำตอบว่าเป็นกรรมหนัก ไม่มีหนทางดับทุกข์ หลังจากคลายสมาธิได้ถามญาติที่มาขอความช่วยเหลือก็ยอมรับว่าเป็นความจริง ต่อมาไม่นานผู้ป่วยก็ตายไป

        มะเร็งเต้านม
        ผู้ป่วยรายนี้บอกผู้เขียนว่าป่วยเป็นโรคเนื้องอกที่เต้านมข้างขวา เมื่อ 26 ส.ค.2528 แพทย์ได้ผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออก หลังจากนั้น 2 สัปดาห์มีอาการป่วยขึ้นมาอีก ต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นครั้งที่ 2 ต่อมาประมาณ 1 ปี ก้อนเนื้อเกิดขึ้นที่เต้านมข้างขวาอีก 2 ก้อน ต้องรับการผ่าตัดเป็นครั้งที่ 3 และขณะที่เล่าอยู่นั้นบอกว่าได้เกิดก้อนเนื้อขึ้นที่เต้านมข้างซ้ายอีก
        อาการของโรคนี้รู้สึกอ่อนเพลียมาก มีอาการหอบที่เต้านมพบก้อนเนื้อแข็งๆมีอาการปวดแสบปวดร้อน ประมาณ 5 ทุ่มจะมีไข้สูง ต้องกินยาแก้ไขทุกคืน ต่อมา 4 โมงเช้าจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนที่เต้านมมาก เวลาพูดจะรู้สึกเหนื่อย ไปพบแพทย์เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2530 แพทย์ให้ผ่าตัดเต้านมออกทั้ง 2 ข้าง
        เมื่อพิจารณาในสมาธิ ภาพนิมิตจะปรากฏขึ้นเป็นภาพเต้านมที่อักเสบ ผิวหนังเต้านมจะค่อยๆแยกออกเปิดให้เห็นเนื้อเยื่อภายใน จนถึงกลุ่มของเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ โดยจะเริ่มอักเสบที่จุดเล็ก ๆ คือที่นิวเคลียสของเซลล์ที่ถูกทำลาย เนื้อเยื่อส่วนนี้จะค่อยๆขยายตวไปยังเนื้อเยื่อรอบๆทำให้เป็นก้อนโต ภายในก้อนเนื้อจะขยายเป็นโพรง และมีตัวแมลงคล้ายตัวบุ้งขนโผล่หน้าออกมา ลำตัวปกคลุมด้วยขนยาว มีสีต่างๆสวยงาม ตัวแมลงนี้จะแสดงให้ดูว่าผู้ป่วยจะมีอาการอย่างไร เช่น อาการคน ตัวแมลงจะหมุนตัวไปมาอาการเจ็บ ปวด ร้อน แสบ แมลงตัวนี้จะเดินขยุ้มเท้าไปเรื่อยๆนี่คือรู้ความทุกข์ เมื่อกำหนดจิตแผ่เมตตาไปยังจิตผู้ป่วยและแมลงตัวนั้น นิมิตจะเห็นตัวเชื้อโรคหลุดลอยออกไป ก้อนเนื้อที่เป็นก้อนโตจะยุบตัวลงเป็นปกติ นี้คือวิธีการดับทุกข์
        หลังจากการรับอำนาจพลังจิตเช่นนั้น ผู้ป่วยบอกว่าอาการปวดแสบ ปวดร้อนลดลง อาการอ่อนเพลียหายไป อาการที่เต้านมรู้สึกนิ่มและเบา วันที่ 2 ธ.ค.2530 ไปพบแพทย์ นายแพทย์ตรวจแล้วบอกว่า ก้อนเนื้อที่เต้านมฝ่อหมดแล้ว ไม่ต้องทำการผ่าตัดคือเข้าถึงความดับทุกข์
        นอกจากทุกข์ในโรคภัยต่างๆซึ่งมากมายสารพัดโรคที่อ.พิศเคยช่วยบำบัดก็ยังมีทุกข์ในครอบครัว หรือปัญหาในการครองเรือน การประกอบอาชีพต่าง ๆ ซึ่งทังนี้เกิดจากวิบากกรรม ทำให้เกิด "ตำหนิแห่งกรรม" หรือ "ไฝ" ตามตำแหน่งสำคัญของร่างกาย แม้จะลบออกกรรมนั้นก็ยังไม่ลบล้าง อย่างเช่นเรื่องนี้

        มีหนี้สินมากกว่า 80 ล้านบาท
        ผู้รับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งบอกผู้เขียนว่าทุกข์ใจมาก มีหนี้สินมากว่า 80 ล้านบาท รับเหมาก่อสร้างโครงการใหญ่ๆมากกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป เมื่อจบโครงการเงินก็หมด หนี้ยังคงเดิม เป็นเช่นนี้มาร่วม 15 ปี ขอคำแนะนำว่าควรจะแก้ไขการดำเนินชีวิตอย่างไร จึงจะพ้นจากภาระหนี้สินเช่นนี้ได้
        เมื่อพิจารณาสาเหตุแห่งทุกข์ในสมาธิ พบนิมิตสมาธิที่เป็นผลกรรมจากอดีต กำลังส่งผลในปัจจุบันอย่างรุนแรง คือมีไฝที่อวัยวะเพศทั้งสามีและภรรยา พลังงานจากไฝนั้นของภรรยาส่งผลแรนงกว่าของสามี คือพลังงานที่ส่งออกมาจากเม็ดไฝเป็นเปลวไฟลุกท่วมช่องคลอดส่งออกมาไหม้ทรัพย์สิน
        นิมิตเปลี่ยนไปเป็นผลของวิบากกรรมในชาตินี้ คือมีทรัพย์ของแผ่นดินไว้ในครอบครองในนิมิตนั้น เห็นองค์เทวดาแปลงร่างเป็นงูใหญ่มาเฝ้าทรัพย์นั้น และนิมิตได้เปลี่ยนไปอีก เห็นสามีของหญิงคนนี้ขโมยตัดไม้ทำลายป่าของแผ่นดินมากมาย หลังจากคลายสมาธิแล้วได้ถามทั้งสามีภรรยาว่าเป็นความจริงตามนิมิตสมาธิหรือไม่ ทั้งสามีภรรยาตอบว่า ทั้งสองคนมีไฝที่อวัยวะเพศจริง
        เรื่องทรัพย์ของแผ่นดินคุณพ่อได้ร่วมกับนายอำเภอไปขโมยขุดเอามาไว้ในบ้านจากเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมา คุณพ่อได้ล้มป่วยเป็นอัมพาตถึง 10 ปีจึงตายไป และเห็นงูใหญ่เลื้อยอยู่ในห้องทำงาน 2 ครั้ง เมื่อเปิดประตูเข้าไปค้นหาก็ไม่พบงูใหญ่นั้นเลย ส่วนเรื่องการตัดไม้ทำลายป่านั้น ยอมรับว่าสามีได้ทำกิจการค้าไม้ ทำกิจการโรงเลื่อยไม้ เมื่อขออนุญาตตัดไม้แล้ว ได้ทำการตัดไม้ทั้งที่ได้รับอนุญาตและขโมยตัดไม้อีกมากมาย จากสาเหตุแห่งทุกข์เช่นนี้อำนาจองวิบากกรรมทั้งอดีตและปัจจุบันนั้นส่งผลให้กิจการค้าล้มเหลวตลอดมา
        การพิจารณาวิธีการดับทุกข์ได้แนะนำให้ทำบุญกุศลด้วยการกราบพระ สวมมนต์ ปฏิบัติสมาธิภาวนา ทำบุญกับพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบเป็นที่ตั้งภรรยาพอใจในคำแนะนำนั้น และได้ปฏิบัติตาม เช่น กราบนิมนต์พระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบไปเทศนาโปรดที่บ้านตักบาตรถวายผ้าไตรจีวร ดอกไม้ ธูปเทียน แผ่เมตตาจิตในบุญกุศลนั้นให้ตนเอง ครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ เจ้ากรรมและนายเวร ทั้งในอดีตและในปัจจุบัน ได้กระทำเช่นนี้เสมอ แต่สามีไม่เกิดปีติในบุญกุศลนั้น ๆ เพียงเข้าร่วมพิธีด้วยเท่านั้น ผลบุญที่เกิดขึ้นย่อมไม่ชนะ บาปอกุศลที่ได้กระทำไว้มากมาย เหตุการณ์เช่นนี้เข้าไม่ถึงความดับทุกข์ได้
        การบำบัดโรคของ อ.พิศ เงาเกาะ อาจารย์จะไม่เรียกค่ายกครูใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้อาจารย์ยังจะแนะนำธรรมะให้ปฏิบัติด้วย และสุดท้าย อ.พิศ เงาเกาะ ได้ฝากข้อคิดไปถึงผู้หญิงไทยทุกคนว่า
        "ศาสนาพุทธเป็นศาสนาเดียวที่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพาน เราจงเป็นคนที่มีคุณภาพเถิด ทุกวันนี้ประเทศชาติเราสร้างแต่วัตถุ เราไม่สร้างคน ผู้หญิงไทย ผู้ชายไทย ที่เป็นแม่และพ่อควรมีคุณภาพ บ้านเมืองเราจะรุ่งเรือง ผู้หญิงสาวๆต้องคุ้มครองตัวเองได้ เพื่อให้ลูกเกิดมาเป็นคนดี ประสบความสำเร็จในการครองเรือน ครอบครัวมีความสุข"
        ผู้อ่านที่สนใจติดต่ออ.พิศ เงาเกาะ ได้ที่บ้านธรรมรักษา หมู่บ้านชลลดา ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0-2571-3146-7
  http://www.yingthai-mag.com/detail.asp?ytcolumnid=2550&ytissueid=697&ytcolcatid=2&ytauthorid=46

  จากคุณ : Pojjy - [ 8 พ.ค. 48 22:28:59 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป