Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com


  ๏ บ้าน โคลงผวน ๏.....๘......( เหมันต์ )

  ๐ เห - มันต์ หันเหม่ ไห้.............ใจหนาว
  ห่าง เพื่อน เฮือนพร่าง พราว........ผ่องฝั้น
  จาง คิด จิตคราง คราว...............คราจาก จรรา
  ใจ หวั่นจันทร์ไหว กั้น................กลบซ้อนพรางฝัน

  ๐ ไหว พลัน วันไฝ่, แล้ว ............จางรอย
  หวั่น เปลี่ยน เวียนปั่น คอย..........คิดซ้อน
  สั่น ภาพ ทราบพลัน พลอย..........พานพบ ฝันนอ
  หนาว ไฝ่ ไหนผ่าว ร้อน..............แผดเร้ารุมใจ

  ๐ อุ่น ไฟ ไอฝุ่น พ้น..................พราวฝัน
  เอื้อ จิต อิด,เจือ วัน...................วุ่นคว้าง
  เมื่อ คิด มิตรเครือ ครัน...............คลายเคลื่อน
  คราว หนึ่ง คลึงหนาว ร้าง............ฤ สิ้นสูญจริง

  ๐ ผิง รัก พัก,หริ่ง ร้อง................ฟูมฟาย
  ดาว วับ ดับวาว หาย...................ห่อนเว้น
  คลอ รับ ขับรอ ราย...................แลหลั่ง
  เคียง พิศ คิดเพียง เร้น...............คู่เคล้าเดือนพราง

  ๐ เลือน ข้าง ลางเคลื่อน คล้อย....ครวญ,มิตร
  ลืม ปัก รักปลื้ม ฤทธิ์..................หรุ่มร้าว
  ฤๅ สาย ลายสือ คิด...................ค่อนขัด ใจแล
  รัก หน่าย ร้ายนัก น้าว................เนื่องโน้มใจครอง

  ๐ ปอง ฝัน ปั่นฟ่อง ริ้ว................รอยหวาน
  ภักดิ์ จิต ผิดจาก มาน.................มิตรแท้
  ร่วม นิด ฤทธิ์น่วม นาน................เพียงเฝื่อน แล้วฤๅ
  เรียง คิด ริดเคียง แพ้.................เพรียกพร้องทรงจำ

  ๐ ส่ำ สรวลเรียง เสี่ยงล้วน………...โศกหนาว
  สรรพ สิ่งรับ ซับราว....................เร่งร้อน
  สำ-คัญ สั่นคำ คราว....................ครวญโอษฐ์
  เนียง, อ่อนเคย เอ่ย ค้อน.............อ่อนล้าโรยจินต์

  ๐ เพียง ยิน พิณเยี่ยง นั้น.............บรรเลง
  เบื้อง นอก บอกเนื่อง เกรง...........โกรธกริ้ว
  ลึก-ลับ นับนึก เอง......................อาจพลาด ความนอ
  ใจ หนึ่ง จึงนัย พลิ้ว.....................ผ่าวถ้อยลอยลมฯ

  .......................................................................

  ๐๐ เหห่างจางใจ  ไหวหวั่นสั่นหนาว
  อุ่นเอื้อเมื่อคราว    ผิงดาวคลอเคียง
  เลือนลืมฤๅรัก       ใจภักดิ์ร่วมเรียง
  ส่ำสรรพสำเนียง    เพียงเบื้องลึกใจ ๐๐

  .....................................................................

  จากคุณ : ณ กมล - [ 19 พ.ย. 51 18:01:44 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com