"ไปไม่กลับ...."

  "ไปไม่กลับ   หลับไม่ตื่น   ฟื้นไม่มี   หนีไม่พ้น"

  ไปไม่กลับ
  ไปแล้วไม่กลับนั้น...........................สุสาน
  มนุษย์และสัตว์นับประมาณ........มิถ้วน
  ไปแล้วห่อนคืนสถาน.....................เดิมสัก    คนแล
  เราท่านยังอยู่ล้วน..........................คติต้องไปตาม

  หลับไม่ตื่น
  หลับแล้วไม่ตื่นนั้น.......................คือวัย
  เด็กหนุ่มแก่ตามขัย.....................หมดสิ้น
  ใครลืมปล่อยล่วงไป.....................ไม่อาจ   คืนนา
  มีเดชสักพันลิ้น.............................เรียกร้องห่อนคืน

  ฟื้นไม่มี
  ฟื้นไม่มีปราชญ์ชี้.........................เรื่องกรรม
  ดีชั่วที่คนทำ.................................สืบไว้
  ดีนำสุขชั่วนำ...............................ทุกข์เที่ยง   แท้เฮย
  ใครห่อนแก้ไขได้...........................ชั่วให้กลับดี

  หนีไม่พ้น ( มีจนเหมือนกัน )
  เกิดตายหนีไม่พ้น.........................ทุกคน
  จะชั่วดีมีจน.................................. ทั่วผู้
  เป็นกฎแห่ความวน..................... ในวัฏ-   ฏะนา
  ปราชญ์หน่ายเพราะหยั่งรู้..........ย่อมเว้นยึดถือ ๚

       ปรกติเรามักเห็น "ไปไม่กลับ  หลับไม่ตื่น  ฟื้นไม่มี   หนีไม่พ้น"
  จารไว้ที่ตาลปัตรของพระ ๔ รูป  ที่สวดพระอภิธรรมศพ จนเคยชิน

       ผมมีโอกาสไปงานฌาปนกิจศพท่านที่เคารพนับถือท่านหนึ่ง
  พบว่าที่ผนังศาลาฌาปนสถานที่วัดนั้นเขาเขียนเป็นโคลง ๔ กำกับไว้ด้วย
      เห็นว่าน่าคิดดี  จึงนำมาฝากให้อ่านกันเล่น ครับ smile
  ขออภัยที่ไม่ได้บอกนามผู้แต่ง  เพราะเขาไม่ได้แจ้งเอาไว้ ครับผม

  ( โคลงที่ว่านี้อยู่ที่  ศาลาฌาปนสถานวัดเวียง  อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี  )

  จากคุณ : Augustman (Augustman) - [20 พ.ค. 45 15:23:35]