อินทรวิเชียรฉันท์ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร บทนี้ ........ถ้าหากว่า ..

  หากว่า .....ถอดคำประพันธ์ ออกมา อย่างถูกต้องตามหลัก

  และให้ดูสละสลวย ควรจะมีใจความว่าอย่างไร

  นมัสการมาตาปิตุคุณ

  ข้าขอนบชนกคุณ ชนนีเป็นเค้ามูล
  ผู้กอบนุกุลพูน  ผดุงจวบเจริญวัย
  ฟูมฟักทะนุถนอม บบำราศนิราไกล
  แสนยากเท่าไรๆ  บคิดยากลำบากกาย
  ตรากทนระคนทุกข์ ถนอมเลี้ยงฤรู้วาย
  ปกป้องซึ่งอันตราย  จนได้รอดเป็นกายา
  เปรียบหนักชนกคุณ ชนนีคือภูผา
  ใหญ่พื้นพสุนธรา  ก็บเทียบเทียมทัน
  เหลือที่จะแทนทด จะสนองคุณานันต์
  แท้บูชไนยอัน  อุดมเลิศประเสริฐคุณ  ลองถอดความดูแล้ว แต่ว่า บางคำไม่ค่อยเข้ากันเลย

  และไม่รู้จะนำมาเรียบเรียงอย่างไรให้ดูดี ค่ะ ... -_-' ..


  ช่วยด้วยนะ .. T--T

  จากคุณ : น้ำหวาน - [ 28 พ.ค. 46 21:20:30 A:202.57.157.28 X: ]