***โคตรวงศ์ในหกภพ***


  สืบเนื่องมาจากผมกำลังอยู่ในช่วงสอบจึงไม่มีเวลาแต่ง
  เรื่องสั้นต่ออย่างที่บอกไปแล้ว
  แต่ผมก็สัญญาว่าจะหาอะไรมาให้อ่านกันพลางๆก่อน
  เดี๋ยวจะลืมกัน

  ข้างล่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของโน๊ตที่ผมทำไว้สำหรับแต่ง
  เรื่องนี้ครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวงศ์ตระกูล และตัวละคร
  (ฝ่ายเทพ) ในศึกหกภพก็ลองดูๆกันนะครับ

  ...  ...  ...

  โคตรวงศ์ในหกภพ

  สกุล – อินทรวงศ์

  ต้นวงศ์ – พระอินทร์ (เพิ่ม อินทรวงศ์)

  - พระยาพาลี (กากาศ อินทรวงศ์)

  อินทรวงศ์เป็นตระกูลของพระอินทร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหกภพ อย่างไรก็ตามปรากฎผู้สืบตระกูลที่โดดเด่นน้อยมาก อาจเป็นเพราะพระอินทร์ผู้เป็นต้นวงศ์ไม่ต้องการให้มีลูกหลานคนใดมาทาบบารมีตน
  แม้กระนั้นเขาก็ยังให้กำเนิด กากาศ อินทร์วงศ์ซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นพระยาพาลีผู้ปกครองเมืองขีดขินรุ่นแรก และมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคต่อๆมา

  สกุล – อาทิตยวงศ์

  ต้นวงศ์ – พระอาทิตย์ (อยู่ อาทิตยวงศ์)

  - พระยม (ธรรม อาทิตยวงศ์)
  - พระเสาร์ (มืด อาทิตยวงศ์)
  - นางยมุนา (ยมุนา อาทิตยวงศ์)
  - นางอุษาเทวี (อุษา อาทิตยวงศ์)
  - พระนาทัตยอัศวิน (นาทัตย์ อาทิตยวงศ์)
  - พระทัสรอัศวิน (ทัสร์ อาทิตยวงศ์)
  - พระยาสุครีพ (สุครีพ อาทิตยวงศ์)

  อาทิตยวงศ์เป็นตระกูลที่มีอิทธิพลมากที่สุดบนสวรรค์ เนื่องจากมีต้นวงศ์เป็นพระอาทิตย์ผู้เป็นมือขวาของพระอินทร์ บุตรหลานของตระกูลนี้ต่างรับราชการในตำแหน่งสูงโดยเฉพาะพระยมผู้ได้ปกครองนรกภูมิ และพระเสาร์ผู้ได้รับตำแหน่งเป็นหนึ่งในนพเคราะห์เทพ นอกจากนั้นพระยาสุครีพ ลูกนอกสมรสของพระอาทิตย์ยังได้รับตำแหน่งสูงสุดให้เป็นผู้นำทัพของพระนารายณ์เมื่อครั้งยกไปปราบอริราชในกาลต่อมา

  สกุล – ธรณีวงศ์

  ต้นวงศ์ – พระแม่ธรณี (สม ธรณีวงศ์)

  - พระอังคาร (กรรตติเกยะ ธรณีวงศ์)

  ตระกูลธรณีวงศ์ค่อนข้างเป็นตระกูลเล็กเมื่อเทียบกับอาทิตยวงศ์ นอกจากนั้นยังไม่แน่ชัดว่าผู้ใดเป็นบิดาของพระอังคารผู้สืบ:-)คนเดียวของตระกูลนี้ อย่างไรก็ตามมีข่าวลือว่าพระแม่ธรณีเคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระศิวะพระเจ้าสูงสุด และถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริง พระอังคารก็คือผู้สืบสายโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวะนั่นเอง

  สกุล – วรุณวงศ์

  ต้นวงศ์ – พระวรุณ (เพิ่ม วรุณวงศ์)

  - พระจันทร์ (ทวิช วรุณวงศ์)
  - นางเมขลา (เมขลา วรุณวงศ์)

  ตระกูลวรุณวงศ์เคยเป็นตระกูลที่มีอำนาจในสวรรค์ หากเสื่อมอำนาจในสวรรค์ไปพร้อมๆกับการถูกถอดออกจากราชการของพระวรุณ และการแยกไปตั้งตระกูลจันทรวงศ์ขึ้นใหม่ของนายทวิช แม้กระนั้นพฤติกรรมอันน่ารักและพิสดารของนางเมขลาบุตรหญิงคนเดียวของตระกูลนี้ก็ทำให้ภพทั้งหกสดใสขึ้นไม่น้อย

  สกุล – จันทรวงศ์

  ต้นวงศ์ – พระจันทร์ (ทวิช จันทรวงศ์)

  - พระพุธ (นีล จันทรวงศ์)

  ตระกูลจันทรวงศ์ถูกตั้งขึ้นโดยนายทวิช เชื้อสายวรุณวงศ์เดิม เขาได้รับการสนับสนุนอย่างสูงจากเหล่ามนุษย์ และต่อมา นีล จันทรวงศ์บุตรของเขาก็ได้เป็นปฐมชนกแห่งกษัตริย์ตระกูลจันทรวงศ์ซึ่งเป็นวงศ์กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งมนุสสภูมิ

  สกุล – อสูรวงศ์

  ต้นวงศ์ – ไพจิตราสูร (ไพจิตร อสูรวงศ์)

  - จักรทัต (จมู อสูรวงศ์)
  - รามสูร (ราม อสูรวงศ์)

  อสูรวงศ์เป็นหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ของเหล่ามาร (ประกอบด้วยอสูรวงศ์ หิรัญยวงศ์ และ พรหมวงศ์) ผู้เป็นต้นวงศ์คือไพจิตราสูร เทพคนแรกที่ถูกตัดแต่งกลละให้กลายเป็นอสูรและขับไล่ลงจากสวรรค์ เขามีบทบาทสำคัญในการสร้างอสูรกายภูมิในยุคแรก
  ต่อมาตระกูลอสูรวงศ์ได้เสื่อมอำนาจลงเรื่อยๆจนกระทั่งมีการฟื้นฟูขึ้นใหม่ในยุคของจักรทัต  

  สกุล – หิรัญยวงศ์

  ต้นวงศ์ – หิรัญยักษ์ (หิรัญ หิรัญยวงศ์)

  - หิรัญยกศิปุ (หิรัญยกศิปุ หิรัญยวงศ์)
  - พระยาประหลาท (ประหลาท หิรัญยวงศ์)
  - ท้าวมหาพลี (พลี หิรัญยวงศ์)

  ตระกูลหิรัญยวงศ์มีอำนาจขึ้นระยะหนึ่งภายหลังการเสื่อมอำนาจของอสูรวงศ์ในอสูรกายภูมิ อย่างไรก็ตามเหล่าผู้นำสำคัญของตระกูลนี้ในรุ่นแรกๆมักประพฤติตนเกะกะหยาบช้าจึงถูกพระนารายณ์สังหาร ต่อมาพระยาประหลาทได้นำพาตระกูลหิรัญยวงศ์นอบน้อมต่อพระนารายณ์และกลายเป็นสาวกที่ดีสืบต่อมา

  สกุล – พรหมวงศ์

  ต้นวงศ์ – ธาดาพรหม (จตุรพักตร์ พรหมวงศ์)

  - ท้าวสัสเตียน (ลัสเตียน พรหมวงศ์)
  - ท้านกุเปรัน (กุเปรัน พรหมวงศ์)

  ตระกูลพรหมวงศ์เกิดจากต้นวงศ์คือพญาอสูรชื่อจตุรพักตร์มีความเบื่อหน่ายต่อความโหดร้ายป่าเถื่อนของอสูรกายภูมิจึงนำบริวารแยกไปตั้งเมืองอยู่บนเกาะทางใต้ของทวีปมนุษย์ตั้งชื่อว่าเมืองลงกา
  จตุรพักตร์ได้ชื่อว่าเป็นผู้คร่ำเคร่งในการบำเพ็ญเพียรธรรมะ ภายหลังเสียชีวิตจึงไปเกิดในชั้นพรหม (ในที่นี้คือชั้นของมโนที่สภาพบริสุทธิ์สูงกว่าชั้นเทพขึ้นไปอีก) มีชื่อใหม่ว่าธาดาพรหม และเป็นที่มาของชื่อตระกูลนี้
  บุตรหลานของเขาคือลัสเตียนและกุเปรันต่างประพฤติตนอยู่ในกรอบอันดีงามเช่นเดียวกัน เมืองลงกาจึงได้ชื่อว่าเป็นถิ่นของ ‘อสูรดี’

  สกุล – อนันตวงศ์

  ต้นวงศ์ – พระยาอนันตนาคราช (อนันต์ อนันตวงศ์)

  - พระยาวาสุกรีนาคราช (เอก อนันตวงศ์)
  - พระยากาลนาคราช (น้อย อนันตวงศ์)
  - พระยาสุวรรณนาคราช (ทองมา อนันตวงศ์)
  - พระยาสุทโธนาคราช (สี อนันตวงศ์)
  - พระยามุจรินทร์นาคราช (สุเกศ อนันตวงศ์)
  - พระยาปัพภารนาคราช (บุญเย็น อนันตวงศ์)
  - พระยาศรีสัตตนาคราช (เจ็ด อนันตวงศ์)

  ตระกูลอนันตวงศ์เป็นตระกูลนาคที่ตั้งขึ้นภายหลังการถูกครุฑฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เมืองโภควดีทะเลสาบฉิมพลี พระยาอนันตนาคราชผู้รอดชีวิตคนเดียวได้หนีไปตั้งเมืองนาควารินขึ้นที่ฝั่งตะวันตกของป่าหิมพานต์ และตั้งวงศ์ของตนเองขึ้นใหม่ ลูกหลานที่โดดเด่นในตระกูลนี้คือพระยานาคผู้ดูแลมหาสมุทรทั้งเจ็ดนำโดยพระยาวาสุกรีพี่คนโต
  พวกนาคได้ชื่อว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งพอจะต่อกรกับเทพหรืออสูร แต่ด้วยเหตุที่ถูกครุฑจับกินอยู่เนืองๆจึงจำกัดอำนาจลงและกลายเป็นบริวารของดาวดึงส์ในที่สุด


  จากคุณ : เชษฐา - [ 17 ก.ย. 46 15:58:42 ]