เกาะแก้วพิสดาร : เกาะสวาท-หาดสวรรค์

  สุนทรภู่ได้กล่าวถึงเกาะแก้วพิสดารไว้ในเรื่อง พระอภัยมณี
  ก็ตอนที่ให้นางเงือกพาพระอภัยมณีหนีนางยักษ์

  ๏ พอเห็นเงาเขาขวางอยู่กลางน้ำ
  พิลึกล้ำกว่าคีรีที่ไหนไหน
  จึงถามนางเงือกน้อยกลอยฤทัย
  เกาะอะไรแก้วตาตรงหน้าเรา ๚

  ๏ นางเงือกน้ำบอกสำคัญว่านั่นแล้ว
  คือ เกาะแก้วพิสดาร เป็นชานเขา
  พระฟังนางสร่างโศกค่อยบันเทา
  จึงว่าเราเห็นรอดไม่วอดวาย ๚

  เกาะแก้วพิสดารนี้มีหาดทรายขาวประดุจเก็จแก้วที่แววใส
  มีพระโยคีผู้เปี่ยมด้ยวยเมตตาธรรมเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนเรือแตก

  ๏ พระโยคีมีญาณว่าหลานรัก
  จงสำนักอยู่ให้สมอารมณ์หมาย
  อันยักษีผีวางสมุทรพราย
  มาถูกทรายชายหาดก็ขาดใจ ๚

  ระหว่างที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นนี้ นางผีเสื้อสมุทร ก็มุดน้ำตามมาอย่างกระชั้นชิด
  แต่ก็ไม่สามารถทำอันตรายใครๆ บนเกาะแก้วพิสดารนี้ได้ เพราะอิทธิฤทธิ์ของโยคี

  ๏ แล้วเสกทรายปรายขว้างมากลางคลื่น
  ดังลูกปืนยิงยักษ์ให้ตักไษย
  ผีเสื้อกลัวตัวสั่นเพียงบรรไลย
  ก็หลบไปตามวลชลธาร ๚

  พอได้รู้จักเกาะแก้วพิสดารกันพอสังเขปแล้วนะครับ
  ต่อไปจะได้มาเจี้อยแจ้วต่อว่าเป็นเกาะสวาทหาดสวรรค์อย่างไร?

  ช่วงที่ระหว่างรอนี้ ขอเชิญชมภาพเกาะแก้วพิสดารในโลกปัจจุบันนี้ก่อนนะครับ
  พี่เล็กไปเที่ยวมาเมื่อต้นเดือนเมษา ๒๕๔๗ ที่ผ่านนี้เอง
  ที่นี่ครับ http://www.geocities.com/lekpage_plus/samet.html

  ปล. บทกลอนต่างๆ ข้างบนและที่จะนำเสนอประกอบการเล่าเรื่องนั้นมาจากวรรณคดีไทย
  เรื่อง พระอภัยมณี ของท่านสุนทรภู่ ซึ่งเมื่ออ่านแล้วไม่อาจเก็บความสนุกไว้คนเดียวได้

   
   

  จากคุณ : lek Isara - [ 3 พ.ค. 47 20:57:29 ]