CafeTech-ExchangePantip MarketChatTrendyMobilePantown  ฉันคือข้าราชการ ?

  ๏ ฉันคือข้าราชการทำงานหนัก
  ปีหนึ่งพักสิบสามวันตามตรุษหลวง
  ลาพักร้อนอีกเดือนไม่สะเทือนทรวง
  ลาป่วยล่วงเก้าสิบวันไม่บรรเทา

  ลากิจสี่สิบห้าวันให้ครันครบ
  ตามระบบเช้าชามเย็นชามเฉลา
  ถึงงานหย่อนยังขยันพินอบพิเทา
  ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเพ็ดทูลนาย

  กระดูกงอฉ้อโกงไม่เก่งดอก
  แค่คอยรับที่กระฉอกมิให้หาย
  นายกินเหลือเผื่อแผ่แค่เสียดาย
  กินตามน้ำจักสบายเมื่อปลายมือ

  เกรงใจนายใครจะกล้าไปว่ากล่าว
  เขาเป็นเปรตเพศฉาวเราก็กระสือ
  จึงคำนับรับใช้ได้เลื่องลือ
  อาจมีชื่อมีหน้าตาประชาชม

  งานใดเด่นเป็นขยิกไปขอเอี่ยว
  งานไหนเขี้ยวซุกลิ้นชักให้หมักหมม
  งานริเริ่มยากไปไม่นิยม
  เก่งแต่งมงานเฉพาะหน้าเข้าตาจน

  งานขนาดใหญ่ยืดขยายไปหลายหน่วย
  ไม่อยากช่วยไม่ถนัดขาดลาภผล
  ประสานงานไม่ทำไม่อดทน
  ขอต่างคนต่างแจวก็แล้วกัน

  โน่นก็ผังนั่นก็แผนแสนเบื่อหน่าย
  ไม่สบายแบบฉบับบังคับสรร
  ขออิสระละแผนหลายแผ่นนั้น
  ทำอะไรไปวันวันพากันเพลิน

  ขอไม่รับผิดชอบกรอบทั้งหลาย
  ขอสบายงานถนัดไม่ขัดเขิน
  ขอสวัสดิการเต็มพิกัดมิขาดมิเกิน
  ขอลาภยศสรรเสริญจำเริญเอย ๚

  จากคุณ : :::อกนิษฐ์::: - [ วันฉัตรมงคล 11:49:34 ]