CafeTech-ExchangePantip MarketChatTrendyMobilePantown


  อาศรมชาวโคลง ภาค ๑๐๕ ๏ ๏ ๏ เขียนโคลงเก็บความ ๏ ๏ ๏

  คิดความจนครบถ้วน............จึ่งเขียน
  ใช่ยากหากหมั่นเพียร.............หมั่นซ้อม
  คิดทีละบาทวกเวียน..............บ่ปะติด ปะต่อนา
  หนึ่งบทรสความพร้อม...........ค่อยเน้นรสคำ

  ว่ากันว่าเขียนโคลงบ่ใช่เรื่องยาก อย่างท่านจันทร์บอกไว้ว่า มุสามวันก็แต่งได้ คือ

  ๑. นึกย่อความให้เหลือ ๓๐ คำ
  ๒. นึกสัมผัสนอกแลโท ๔
  ๓. เกลาความแลใส่เอก ๗

  จอมยุทธฯ คงไม่ต้องอธิบายซ้ำ เพราะได้พูดถึงกันมาหลายกระทู้แล้ว(ทุ่นแรงไปได้เยอะ) ฮิ ฮิ

  หลานลมหลานราพณ์ทั้ง..........หลานปลา
  หลานมนุษย์บุตรมัจฉวา...........นเรศพร้อง
  ยลหางอย่างมัตสยา...............กายเสวตร์ สวาแฮ
  นามมัจฉานุป้อง....................กึ่งหล้าบาดาล

  โคลงมัจฉานุบทนี้จารึกไว้ใต้ภาพสลักรูปมัจฉานุที่เสาระเบียงวัดพระแก้ว เป็นโคลงบทหนึ่งที่เก็บความ
  คำอธิบายถึงมัจฉานุได้ดี เพราะบอกว่าใครเป็นปู่ย่าตายาย ตลอดจนพ่อแม่ นอกนั้นยังบอกด้วยว่า
  เบื้องล่างเป็นปลา(เหมือนแม่) เบื้องบนเป็นลิง (เหมือนพ่อ) พร้อมทั้งชื่ออะไรและมีหน้าที่อะไรในเรื่อง

  จอมยุทธฯ ยกโคลงบทนี้มาเพื่อเป็นตัวอย่างในการเขียนโคลงเพื่อเก็บความว่าเป็นอย่างไร เผื่อจะเป็น
  แนวทางสำหรับเพื่อนใหม่บ้าง ขอรับ

  ว่าแล้วก็ให้การบ้านซะเลย

  ข้อ ๑. อสุรผัด เป็นบุตรของหนุมานกับนางเบญกาย  มีหน้าเป็นลิง แต่ศีรษะและตัวเป็นยักษ์ กายสีเหลืองเลื่อมๆ  
  มีพิเภกเป็นตา เมื่อเสร็จศึกกับกรุงลงกาครั้งที่สอง  พระรามได้แต่งตั้งให้อสุรผัดมีตำแหน่ง เป็นพระยามารนุราช
  มหาอุปราชแห่งกรุงลงกา

  ข้อ ๒. ชมพูพาน เป็นลิงมีกายสีหงส์ชาด  เกิดจากพระอิศวรนำเหงื่อไคลของพระองค์มาทำการชุบขึ้น  
  มีความรู้เรื่องยาต่างๆ สำหรับเป็นแพทย์ประจำกองทัพของพระราม  ชมพูพานเคยรับพระบัญชาของพระราม
  ออกช่วยงานสงครามหลายครั้ง

  เพื่อนๆลองอธิบายถึง อสุรผัด กับ ชมพูพาน เป็นโคลงดูนะขอรับ แล้วจอมยุทธฯ จะรับอาสาเป็นผู้ช่วยปูตรวจ
  การบ้านให้ ขอรับ

  ปล. กระทู้นี้มิจำกัดว่าจะเขียนโคลงเรื่องนี้เท่านั้นนะขอรับ จะเขียนแบบไหนหรือเป็นร้อยกรองประเภทใดก็ได้
  มิจำกัด ตามสบายเลยครับ

  จากคุณ : จอมยุทธเมรัย - [ 24 ก.ย. 47 23:46:29 ]