Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com


  **** กฎหมายเกี่ยวกับกล้วยไม้ *****

  ที่ผ่านมาทำตัวไร้สาระมาเยอะ วันนี้เซ็งๆเลยนั่งรื้อกฎหมายเกี่ยวกับกล้วยไม้ทั้งหลายมาอ่านดู มันก็หลายฉบับนะ อ่านๆก็โยงไปโยงมาหลายรอบ
  เลยจับมาสรุปให้เข้าใจง่ายที่สุด พยายามให้คนอ่านๆแล้วเข้าใจ ผิดถูกอย่างไร ตรงไหนควรเพิ่มเติม ผู้รู้ชี้แนะได้นะครับ ผมเองก็ทิ้งความรู้คืนครูบาอาจารย์ไปมากแล้ว

  มาดูบทสรุปกฎหมายเกี่ยวกับกล้วยไม้ประสาลิงกันดีกว่า

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  1.พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484
  2.พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2530
  3.พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 (แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2535)
  4. ประกาศจำนวนของป่าหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา
  5. อนุสัญญาไซเตส

  ประเด็นที่ 1
  “กล้วยไม้ป่าทุกชนิด” ถือเป็น “ของป่าหวงห้าม” ตามบัญชีแนบท้ายลำดับที่ 1 ของ พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2530

  ประเด็นที่ 2
  “กล้วยไม้ป่าทุกชนิด” ห้ามเก็บหาหรือทำอันตรายด้วยประการใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติจากรัฐมนตรีและต้องเสียค่าภาคหลวง“หากฝ่าฝืน มีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 หมึ่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ”

  กฎหมายที่ใช้
  (1) มาตรา 29 พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484
  (2) มาตรา 71 ทวิ พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484


  ประเด็นที่ 3
  “กล้วยไม้ป่าทุกชนิด” “ห้ามมีหรือครอบครองเกิน 20 ต้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
  “หากฝ่าฝืน มีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 หมึ่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

  กฎหมายที่ใช้
  (1)มาตรา 29 ทวิ พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484
  (2) ประกาศจำนวนของป่าหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา
          (3) มาตรา 71 ทวิ พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484

  ประเด็นที่ 4
  “กล้วยไม้ป่าทุกชนิด” เป็น “ของป่า” ตามมาตรา 4(7) พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
  การจะนำเคลื่อนที่ได้ต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย หากฝ่าฝืนมีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”


  กฎหมายที่ใช้
  (1) มาตรา 39 พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484
  (2) มาตรา 71 ทวิ พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484

  ประเด็นที่ 5
  “กล้วยไม้ป่าทุกชนิด” เป็นของป่า หากผู้ใดรับไว้ด้วยประการใดๆ ซ่อนเร้น จำหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น โดยรู้ว่าเป็นของที่ได้มาโดยผิดกฎหมายนี้(สรุปว่า รู้ว่าเป็นไม้ป่าหละ) มีความผิดฐานเป็นตัวการในความผิดนั้น ต้องระวางโทษ  จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

  กฎหมายที่ใช้
  (1) มาตรา 70 พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484
  (2) มาตรา 71 ทวิ พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484


  ประเด็นที่ 6
  “กล้วยไม้ป่าโดยเฉพาะรองเท้านารี ถือเป็น พืชอนุรักษ์ ตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส”
  กฎหมายที่ใช้
  (1) มาตรา 3 และมาตรา 29 ทวิ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 (แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2535)
  (2) บัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส

  ประเด็นที่ 7
  “เมื่อกล้วยไม้ป่าโดยเฉพาะรองเท้านารี เป็นพืชอนุรักษ์ จึงห้ามนำเข้าส่งออกหรือค้าขายทั้งในและนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร” และหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  กฎหมายที่ใช้
  (1) มาตรา 29 ตรี มาตรา 29 จัตวา และ มาตรา 61 ทวิ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 (แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2535)

   
   

  จากคุณ : ลิงเล - [ 13 พ.ค. 52 15:20:55 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป


Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com