CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGangTorakhongGameRoom


  section ของกล้วยไม้สกุลหวาย

  การจัดsectionกล้วยไม้สกุลหวาย
  เรียบเรียง จาก www.orchidweb.org

  กล้วยไม้สกุลหวาย

  กล้วยไม้สกุลหวายมีหลากหลายพันธุ์ ต้องการการดูแลเอาใจใส่แตกต่างกัน กล้วยไม้สกุลหวายจำนวนมากใช้ระยะเวลาเจริญเติบโต และหยุดพักในเวลาหนึ่งปี นอกจากนี้กล้วยไม้สกุลหวายยังต้องการน้ำ และอุณหภูมิที่เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาของการเจริญเติบโตและการหยุดพัก ดอกกล้วยไม้มักจะบานจากหนึ่งวันจนไปถึงหลายสัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของกล้วยไม้นั้น กล้วยไม้สกุลหวายสามารถแบ่งได้ 41 section ในที่นี้ขอกล่าวถึง กล้วยไม้ เพียง 6 section ดังนี้

  1. Phalaenanthe
  ลักษณะโดยทั่วไปตลอดปี ไม่ผลัดใบ ลำลูกกล้วยผอม ออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ร่วง หรือปีละ 2 ครั้ง ตัวอย่าง Den. affine, bigibbum (Phaleanopsis), dicuphum และ williamsianum

  2. Spatulate (Antelope type) บางตำราว่า Ceratobium
  ลักษณะโดยทั่วไปตลอดปี ไม่ผลัดใบ ลำต้นใหญ่แข็งแรง ให้ดอกช่วงปลายหน้าร้อน ปีละครั้ง ตัวอย่าง Den. antennatum, canaliculatum, discolor, goudii, jonannis, lineale, stratiotes และ taurinum

  3. Dendrobium ลำลูกกล้วยมักมีใบตลอดลำ และมักร่วงถ้าอากาศแห้งและเย็น ดอก 1 – 5 ดอก ออกตามตาที่ใบร่วง ดอกบานในช่วงฤดูหนาวถึงฤดูใบไม้ผลิ แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยได้แก่

  ก. กลุ่ม 1 เช่น เอื้องสายมรกต หวายเหลืองจันทบูร โนบีเล่ Den. wardianum

  ข. กลุ่ม 2 เช่น เอื้องสายหลวง ไม้เท้าฤาษี สายวิสูตร แววมยุรา พวงหยก เอื้องสีตาล เอื้องครั่ง เอื้องสายน้ำผึ้ง Den. loddigesii, moniliforme, transparens

  ***หวายในกลุ่มนี้ นิยมนำมาผสมกันเป็นลูกผสมใหม่ๆแปลกๆ เรียกกันโดยทั่วไปว่า หวาย Nobile (โนบีเล่) ลูกผสมบางตัวมีเทือกเถาเหล่ากอหลายชั้น บางชนิดมีมากกว่าเก้าชั้น นักผสมพันธุ์กล้วยไม้หวายโนบีเล่ ได้พัฒนาให้ต้นเตี้ยลง กะทัดรัด สามารถตั้งโต๊ะได้ (ซึ่งเดิมลำลูกกล้วยมักจะยาว) บางครั้งลูกผสมใหม่ๆ มักจะทำให้สีสันสวยงาม บางลูกผสมมีลักษณะดอกเหมือนพันธุ์แท้ เช่น สายวิสูตร เพียงแต่ไม่มีข้อปม และลำกลับตั้งตรง

  4. Callista ช่อดอกมักห้อยลง ใกล้ปลายยอด เช่น เอื้องผึ้ง เอื้องคำ เอื้องมอนไข่เหลี่ยม เอื้องมัจจานุ เอื้องมอนไข่ใบมน

  5. Latourea .ลำลูกกล้วยใหญ่และหนา ใบมักเกิดที่ปลายยอด ช่อดอกตั้งตรง ดอกมักมีสีเหลือง – เขียว เช่น Den. atroviotaceum, macrophyllum และ spectabile

  6. Formosae (nigrohirsutae tape) มีขนสีดำที่ลำลูกกล้วย และใบ ดอกมีสีขาว ออกดอกที่ปลายยอด 2 – 4 ดอก ตัวอย่าง เอื้องแซะดอยปุย เอื้องเงิน เอื้องเงินแดง เอื้องเงินหลวง เอื้องตาเหิน เอื้องแซะภูกระดึง Den. dearii, lowii, lyonii, sanderae และ shuetzii

  ***การจัดกล้วยไม้สกุลหวายเป็น section มีประโยชน์ในแง่ของการผสมกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ๆ ในแง่ของการดูความชิดใกล้ และความน่าจะเป็นของการเข้ากันได้ (ซึ่งรวมถึงความน่าจะเป็นของการงอกของเมล็ดด้วย)

  เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดลูกผสมข้าม section (ดัดแปลงจาก เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ของ ครรชิต ธรรมศิริ)

  50 – 100 % = Phalaenanthe + Ceratobium (Spatulate)
  25 – 49% = Ceratobium + Latourea, Phalaenanthe + Latourea และ Phaleananthe + Formosae (nigrohirsutae) ***ตัวอย่างท้ายสุดนี้ตัวอย่างเช่น หวายฟาแลนอปซิสกับพวกเอื้องเงิน ใครสนใจอาจจะลองนำหวายตัดดอกมาเข้ากับดอนมารี ก็น่าลองดู
  5- 24 % = Phaleananthe + Callista (เช่นเอื้องผึ้ง เอื้องมัจจา), Ceratobium+ Formasae และ Latourea + Formasea
  0 – 4 % = Callista + Formasae

  ***ข้อสังเกต หวายในsection ที่มีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำหรือนั้น มีข้อสังเกตได้ง่ายๆคือ ลักษณะของบริเวณช่อดอกว่าแทงออกมาจากส่วนไหน ถ้าช่อดอกแทงบริเวณกาบใบกับ ช่อดอกแทงบริเวณยอด จะเข้ากันได้ยากลูกผสมเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำหรือไม่ก็ไม่งอกเลย ส่วนลูกผสมใน section เดียวกันจะมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูง แต่ทั้งนี้ ตัวเลขที่ปรากฏเป็นเพียงแค่ ‘การคาดคะเน’ เท่านั้น ไม่ได้หมายความว่า เปอร์เซ็นต์ต่ำจะผสมไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ โชค โอกาส และการดูแลเอาใจใส่กล้วยไม้ ที่สำคัญที่สุดคือ lab ที่เลือก ลูกผสมบางสายพันธุ์ที่จดทะเบียนเป็นลูกผสมที่มีโอกาสการงอกต่ำ หรือไม่มีเลย เชื่อหรือไม่! ตัวอย่างลูกผสมที่มีโอกาสงอกต่ำมาก แต่มีการจดทะเบียน ได้แก่ 0 – 4% = Callista + Formasae ได้แก่ เอื้องเงินหลวง + เอื้องคำ (ลืมจดชื่อลูก...)
  สู้ๆ สู้ ตาย!  ยังไม่จบ ลองคิด...ให้ไม้พันธุ์แท้สามชนิดคือ  เอื้องปากนกแก้ว เอื้องตาเหิน และ เอื้องเงินหลวง นำมาเข้ากัน ได้ลูกผสมชั้นที่ 1 ดังนี้
  เอื้องเงินหลวง + เอื้องตาเหิน = Formidable
  เอื้องเงินหลวง + เอื้องปากนกแก้ว = Dawn Maree
  เอื้องตาเหิน + เอื้องปากนกแก้ว = Lori Tokunaga
  ลองคิด เอาลูกผสมชั้นที่ 1 มาเข้ากับ 1. เข้ากับตัวแม่ 2. เอาลูกผสมชั้นที่ 1 มาเข้ากันเอง และเอาลูกผสมชั้นที่ 1 เข้ากับอีกพันธุ์แท้อีกตัวหนึ่งที่เหลือ ได้ผลดังนี้
  กลุ่มแรก Formidible (เงินหลวง+ ตาเหิน) + เอื้องเงินหลวง = Hsinying Fofome
  Formidible (เงินหลวง+ ตาเหิน) + เอื้องตาเหิน = Snow Jump
  Dawn Maree (เงินหลวง + ปากนกแก้ว) + เอื้องเงินหลวง = Roong kamol vejvarut (รุ่งกมล?)
  Dawn Maree (เงินหลวง + ปากนกแก้ว) + เอื้องปากนกแก้ว = Green Latera
  Lori Tokunaga (ตาเหิน + ปากนกแก้ว) + เอื้องตาเหิน = ไม่พบข้อมูล
  Lori Tokunaga (ตาเหิน + ปากนกแก้ว) + เอื้องปากนกแก้ว = ไม่พบข้อมูล
  กลุ่มสอง Formidible (เงินหลวง+ ตาเหิน) + Dawn Maree (เงินหลวง + ปากนกแก้ว) = Judith Nakayama
  Formidible (เงินหลวง+ ตาเหิน) + Lori Tokunaga (ตาเหิน + ปากนกแก้ว) = ไม่พบข้อมูล
  Dawn Maree (เงินหลวง + ปากนกแก้ว) + Lori Tokunaga (ตาเหิน + ปากนกแก้ว) = Lori’s star

  กลุ่มสาม Formidible (เงินหลวง+ ตาเหิน) + เอื้องปากนกแก้ว = Fire Coral
  Dawn Maree (เงินหลวง + ปากนกแก้ว) + เอื้องตาเหิน = Hiroshi Tokunaga
  Lori Tokunaga (ตาเหิน + ปากนกแก้ว) + เอื้องเงินหลวง = ไม่พบข้อมูล  พอหอมปากหอมคอ ไม่มีรูปนะครับ
  ผิดถูกยังไงช่วยแก้ไขด้วยครับ
  สวัสดี

  แก้ไขเมื่อ 22 ธ.ค. 48 15:44:01

  แก้ไขเมื่อ 21 ธ.ค. 48 14:31:29

  จากคุณ : buaravong - [ 21 ธ.ค. 48 14:30:00 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป