CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGangTorakhongGameRoom


  Root Cells and Culture

  Root cells and Culture

      หากติดตามข่าวสารข้อมูลของกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ เป็นระยะเวลาพอควร อาจจะได้ยินคำพูดที่ว่า “รากดี ย่อมหมายถึง กล้วยไม้มีความสมบูรณ์” ข้อเท็จจริงนี้ อาจจะอธิบายถึงเรื่องระบบราก และวิธีการเลี้ยงกล้วยไม้เบื้องต้นดังนี้

  เริ่มต้นด้วยหลักการพื้นฐานเรื่องราก

  1. รากเซลล์ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำ สารอาหาร (ในรูปสารละลายไอออน) และลำเลียงก๊าซ (แลกเปลี่ยนก๊าซ โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ออก และ ออกซิเจนเข้า)ไปสู่ลำต้น แต่ในปลายรากที่มีสีเขียว จะเกิดขบวนการสังเคราะห์แสง ทิศทางการแลกเปลี่ยนก๊าซจะเกิดตรงกันข้าม

  2. ปริมาณการแลกเปลี่ยนน้ำ สารอาหาร และก๊าซที่เกิดขึ้น ถูกกำหนดโดยลักษณะทางกายภาพของเซลล์ราก และสัมพันธ์กับองค์ประกอบระหว่างผนังเซลล์ และ รากเซลล์

  3. รากเซลล์เมื่อเจริญงอกงามจะ “เกาะยึด” กับเครื่องปลูก และไม่สามารถเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของระบบรากเก่าที่ผุพังหรือเหี่ยวแห้งไป เมื่อเปลี่ยนเครื่องปลูกใหม่ และเซลล์ใหม่จะเจริญและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่

  4. เครื่องปลูกเก่า และการเปลี่ยนเครื่องปลูก

  ก. เมื่อเปลี่ยนกระถางใหม่ ต้องแน่ใจว่ารากนั้นกระเทือนน้อยที่สุด เพื่อให้โอกาสของเซลล์รากเจริญเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมใหม่ และความสมบูรณ์ของระบบรากใหม่จะช่วยสนับสนุนพืชให้เจริญเติบโตได้ดี เมื่อระบบรากเก่าเริ่มเสื่อมโทรม

  ข. สิ่งสำคัญประการหนึ่งในการดูแลกล้วยไม้ให้อยู่สภาพแวดล้อมที่มีความเครียดต่ำ สำหรับ 4 – 6 สัปดาห์ หลังจากเปลี่ยนกระถางใหม่ เมื่อกล้วยไม้เริ่มตั้งตัว รากใหม่ยังเจริญไม่เต็มที่ และรากเก่าไม่สามารถทำงานได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ระบบรากจะมีความอ่อนไหวมาก ควรตระหนักว่า รากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงฉับพลันจากที่เคยเกาะยึดกับเครื่องปลูกเก่า และเมื่อเครื่องปลูกใหม่แฉะ หรือมีน้ำมากเกินไป รากอากาศจะจมน้ำ ควรทำให้เครื่องปลูกโปร่ง ระบบการระบายน้ำดี มากกว่าปล่อยให้เครื่องปลูกแฉะ ยิ่งไปกว่านั้นประการหนึ่งที่สำคัญ คือ หากเราปล่อยให้เครื่องปลูกเปื่อยเน่าพัง การแลกเปลี่ยนก๊าซ อาหาร และน้ำ จะยากขึ้น เราควรตรวจว่าเครื่องปลูกกล้วยไม้ถึงเวลาเปลี่ยนหรือยัง หากเครื่องปลูกผุพัง ควรรีบรื้อโดยไว  ซึ่งปรกติเรามักไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนเครื่องปลูกกล้วยไม้ ในความเป็นจริงมันมีผลต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซ สารอินทรีย์ที่เกิดจากการผุพังของเครื่องปลูกที่มักจะแน่น และเปียกแฉะอยู่เสมอ ควรตระหนักว่า การที่เครื่องปลูกแน่นเกินไป แฉะเปียก รวมถึงผุพังมักจะทำให้กล้วยไม้อ่อนแอ ทรุดโทรมลง

  ค. โดยปกติเมื่อกระบวนการหายใจของกล้วยไม้ที่รากเกิดขึ้น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์จะกระจายไปในอากาศ ถ้าเครื่องปลูกแน่น และแฉะ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์จะไม่กระจายไป แต่จะทำปฏิกิริยากับน้ำ ในรูปกรดคาร์บอนิก ซึ่งจะทำลายเนื้อเยื่อของรากอย่างรวดเร็ว การไม่ไหลเวียนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์บริเวณรากจะจำกัดความสามารถการทำงานของระบบราก รวมไปถึงทำให้ “รากหายใจไม่ออก”

  ง. การเลือกวัสดุปลูกที่โปร่งเหมาะสมจะทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซจำนวนมากเกิดขึ้นอย่างคงที่ รากจะไม่แฉะเน่า และเป็นโรคในเครื่องปลูกที่ดี ความเห็นของนักเลี้ยงกล้วยไม้บางคนให้ความเห็นว่า การรดน้ำสะอาด ซึ่งมีก๊าซออกซิเจนมากมีประโยชน์กับพืช ดังนั้นน้ำที่ดี อาจช่วยทำให้กล้วยไม้เจริญเติบโตได้ดี

  จ. ในความเป็นจริงเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการผุพังเสื่อมโทรมของเครื่องปลูก แต่เราสามารถกำจัดปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียดกับระบบราก หากเราหมั่นตรวจตราเครื่องปลูก เพื่อหลีกเลี่ยงโรคจากภายนอก การแข่งขันแย่งอาหารจากวัชพืช และที่สำคัญคือ ช่วยลดการทำลายตัวเองของพืชที่เกิดจากสารพิษ ของเครื่องปลูกที่เสื่อมโทรม

  ฉ. สิ่งสำคัญประการหนึ่ง ที่เป็นหลักใหญ่คือ เมื่อเราปลูกกล้วยไม้พวกอิงอาศัย หรือกล้วยไม้ดินกึ่งรากอากาศ เช่น รองเท้านารี แน่นอนที่สุดว่า รากของมันถูกสร้างมาในสภาพแวดล้อมสัมผัสกับอากาศ รากมักเกาะยึดกับกิ่งไม้ ก้อนหิน หรือแค่ใต้ใบไม้ในพื้นป่า (เช่น ขนเส้นเล็กๆ บริเวณรากของรองเท้านารี จะสัมผัสอากาศที่อยู่ระหว่างราก และใบไม้) ดังนั้นเราควรมั่นใจว่าภาชนะปลูก และสภาพในเครื่องปลูกไม่ได้ทำความเสียหายให้ระบบราก เพื่อการเจริญเติบโตที่ดีของกล้วยไม้  ปล. ผมเอามาจากเวปไหนจำไม่ได้ ขออภัยด้วยครับ และเป็นการเรียบเรียงใหม่ ไม่ได้ตรงตาม ข้อมูลเดิมทุกประการ มีการดัดแปลงให้เหมาะสม ตามความคิดของผม

  ผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยด้วยครับ

   
   

  จากคุณ : buaravong - [ 27 ธ.ค. 48 18:43:48 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป