Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
พิจารณากายคตาสติ - อาการ ๓๒ - ตอนที่ ๑ - เกสา (ผม) ติดต่อทีมงาน

ขอตั้งกระทู้ขึ้นเพื่อให้ท่านที่สนใจเรื่อง อาการ ๓๒
ได้พิจารณากันนะครับ

โดยเนื้อความเหล่านี้ จะนำมาจาก
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ และอรรถกถา
(ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ อาการ ๓๒)
และคัมภีร์วิสุทธิมรรค ดังต่อไปนี้ครับ

-------------------------------------------------------------------

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า

"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ธรรมอันหนึ่ง อันภิกษุเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อสังเวชใหญ่
ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่ ย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่
ย่อมเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะใหญ่ ย่อมเป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งญาณทัสนะ
ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในภพปัจจุบัน ย่อมเป็นไปเพื่อทำวิชชาวิมุติและผลให้แจ้ง
ธรรมอันหนึ่งนั้นคืออะไร ?

คือกายคตาสติ"


-------------------------------------------------------------------

   จริงอยู่ ใคร ๆ ค้นหาแม้ในอาการทั้งปวงในร่างกายยาวประมาณ ๑ วานี้

คือเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไป เบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมา
โดยรอบตั้งแต่หนัง ย่อมไม่พบของสะอาดอะไร ๆ
จะเป็นไข่มุกก็ดี แก้วมณีก็ดี แก้วไพฑูรย์ก็ดี กฤษณาก็ดี การบูรก็ดี
ของอื่น ๆ มีจุณเครื่องอบก็ดี แม้เพียงอณูหนึ่ง

โดยที่แท้พบแต่ของไม่สะอาดนานาประการ ต่างโดยผมและขนเป็นต้น
อันมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดยิ่งนัก เห็นเข้าไม่เป็นมิ่งขวัญเลย

เพราะเหตุนั้นจึงตรัสว่า

อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา

เกสา (ผม) โลมา (ขน) นขา (เล็บ) ทนฺตา (ฟัน) ตโจ (หนัง)
มํสํ (เนื้อ) นหารู (เอ็น) อฏฺฐี (กระดูก)  อฏฐิมิญฺชํ (เยื่อในกระดู) วกฺกํ (ไต)
หทยํ (หัวใจ) ยกนํ (ตับ) กิโลมกํ (พังผึด) ปิหกํ (ม้าม) ปปฺผาสํ (ปอด)
อนฺตํ (ไส้ใหญ่) อนฺตคุณํ (ไส้น้อย) อุทริยํ (อาหารใหม่) กรีสํ (อาหารเก่า) มตฺถลุงคํ  (มันสมอง)
ปิตตํ (ดี) เสมฺหํ (เสลด) ปุพฺโพ (หนอง) โลหิตํ (เลือด) เสโท (เหงื่อ)
เมโท (มันข้น) อสฺสุ (น้ำตา) วสา (มันเหลว) เขโฬ (น้ำลาย) สิงฺฆาณิกา (น้ำมูก)
ลสิกา (ไขข้อ) มุตฺตํ (มูตร)  ดังนี้

แก้ไขเมื่อ 01 เม.ย. 54 20:01:29

 
 

จากคุณ : ชาวมหาวิหาร
เขียนเมื่อ : 1 เม.ย. 54 20:00:15
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com