Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
อภิธรรม(วันละ3นาที)ที่พันทิพ - ตอนที่ 4 - อกุศลจิต 12 ติดต่อทีมงาน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พร้อมด้วยพระสัทธรรมและหมู่พระอริยสงฆเจ้า 
======================================================


สวัสดีครับเพื่อนๆชาวห้องศาสนา วันนี้เป็นกระทู้ตอนที่ ๔ นะครับ

เมื่อวานนี้ ได้ยกคำอธิบายมาแสดงไว้ให้เห็นว่า กามวจรจิต ๕๔ นั้น
ประกอบไปด้วย อกุศลจิต ๑๒, อเหตุกจิต ๑๘ และ กามาวจรโสภณจิต ๒๔

วันนี้ จะได้ยกคำอธิบาย เรื่อง อกุศลจิต ๑๒ จาก คู่มืออภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ ๑ มาแสดงไว้ดังต่อไปนี้นะครับ

----------------------------------------------------------------------


อกุศลจิต

อกุศลจิต แม้จะเป็นจิตที่ชั่วที่เป็นบาปและให้ผลเป็นทุกข์ แต่ส่วนมากมักเกิดได้ง่าย และเกิดได้บ่อย ทั้งนี้เพราะเหตุว่าเมื่อจิตได้รับอารมณ์ใดแล้ว ส่วนมากก็ไม่ได้พิจารณาให้แยบคาย คือไม่พิจารณาให้ซึ้ง ถึงสภาพความเป็นจริงของอารมณ์ที่ประสบนั้น 

การไม่ใส่ใจพิจารณาอารมณ์ด้วยดีนี้เรียกว่า อโยนิโสมนสิการ เมื่อมี อโยนิโสมนสิการ อกุศลจิตย่อมเกิดและอโยนิโสมนสิการนี้ ย่อมเกิดขึ้น  โดยอาศัยเหตุ ๕ ประการ คือ

๑. ปุพฺเพ อกตปุญฺญตา 
            ไม่ได้สร้างสม บุญไว้แต่ปางก่อน

๒. อปฺปฏิรูปเทสวาส 
              อยู่ในประเทศที่ไม่สมควร (คือไม่มีสัปบุรุษ)

๓. อสปฺปุริสูปนิสฺสย 
              ไม่ได้คบหาสมาคมกับสัปบุรุษ

๔. อสทฺธมฺมสฺสวน 
               ไม่ได้ฟังธรรมของสัปบุรุษ

๕. อตฺตมิจฉาปณิธิ 
                 ตั้งตนไว้ผิด

เหตุให้เกิด อโยนิโสมนสิการ ๕ ประการนี้ 
ประการที่ ๑ เป็นอดีตกรรมส่วนที่เหลือ อีก ๔ ประการ เป็นปัจจุบันกรรม

------------------------------------------------------------------

อกุศลจิต ซึ่งมีจำนวน ๑๒ ดวงนั้น 
มีคาถาสังคหะ ในอภิธัมมัตถสังคหะปริเฉทที่ ๑ - คาถาที่ ๓ แสดงว่า

------------------------------------------------------------------

อฏฺฐธา โลภมูลานิ โทสมูลานิ จ ทฺวิธา

โมหมูลานิ จ เทวฺติ ทฺวาทสากุสลา สิยุํ ฯ

               แปลความว่า อกุศลจิตมี ๑๒ ดวง ได้แก่

                        - โลภมูลจิต ๘
                        - โทสมูลจิต ๒
                        - โมหมูลจิต ๒

โลภมูลจิต 
เป็นจิตที่มีรากเง้าเค้ามูลเกิดมาจาก ความอยากได้ ความต้องการ ความกำหนัด ความเพลิดเพลิน 
ความติดใจ ความชอบใจในอารมณ์ รวมความว่าจิตจำพวกนี้ มีโลภะเป็นตัวนำ

โทสมูลจิต 
เป็นจิตที่มีรากเง้าเค้ามูลเกิดมาจาก ความไม่ชอบใจ เสียใจ กลุ้มใจ รำคาญใจ หงุดหงิด โกรธ 
เกลียด กลัว ประทุษร้าย ทำลาย รวมความว่าไม่อยากได้ในอารมณ์นั้น มีโทสะเป็นตัวนำ

โมหมูลจิต 
เป็นจิตที่มีรากเง้าเค้ามูลเกิดมาจาก ความหลง ความงมงาย 
ความไม่รู้เหตุผลต้นปลาย มีโมหะเป็นตัวนำ

-------------------------------------------------------------------


วันนี้จะขอแสดงไว้เพียงเท่านี้ก่อน และพรุ่งนี้จะได้แสดงรายละเอียดของ
โลภมูลจิต ๘ แต่ละดวงอีกทีนะครับ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

 
 

จากคุณ : ชาวมหาวิหาร
เขียนเมื่อ : 24 ก.พ. 55 20:28:42
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com