Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
อภิธรรม3นาที - ตอนที่ 14 - สงเคราะห์อกุศลกรรมบถ ๑๐ กับ อกุศลจิต ๑๒ ติดต่อทีมงาน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
=========================

สวัสดีครับ วันนี้ก็จะได้แสดงต่อถึงความสัมพันธ์ของ อกุศลกรรมบท ๑๐ และอกุศลจิต ๑๒ นะครับ
_____________________________________________

(ความจาก คู่มือ อภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ ๑...)

อกุศลกรรมบถ คือ ทางแห่งการกระทำบาปมี ๑๐ เรียกอกุศลกรรมบถ ๑๐ หรือ ทุจริต ๑๐ ได้แก่

๑. ปาณาติบาต           ฆ่าสัตว์
๒. อทินนาทาน           ลักทรัพย์
๓. กาเมสุมิจฉาจาร     ล่วงประเวณี
ทุจริต ๓ ประการนี้ ย่อมเกิดทางกายทวาร เป็นกายกรรม ๓ หรือกายทุจริต ๓

๔. มุสาวาท               พูดปด
๕. ปิสุณาวาท            พูดส่อเสียด
๖. ผรุสวาท                พูดคำหยาบ
๗. สัมผัปปลาป           พูดเพ้อเจ้อไร้สาระ
ทุจริต ๔ ประการนี้ ย่อมเกิดทางวจีทวาร เป็นวจีกรรม ๔ หรือ วจีทุจริต ๔

๘. อภิชฌา                 ความเพ่งเล็งอยากได้
๙. พยาบาท                คิดปองร้ายเขา
๑๐. มิจฉาทิฏฐิ            มีความเห็นผิด
ทุจริต ๓ ประการนี้ ย่อมเกิดทางมโนทวาร เป็นมโนกรรม ๓ หรือ มโนทุจริต ๓

________________________________________

อกุศลกรรมบถ ๓ ได้แก่    ปาณาติบาต       ผรุสวาท    และ พยาบาท เกิดขึ้นโดยโทสมูลจิต อันมีโทสะเป็นมูลเหตุตัวนำ
กาเมสุมิจฉาจาร     อภิชฌา    และ  มิจฉาทิฏฐิ รวม ๓ ประการเกิดขึ้นโดยโลภมูลจิต อันมีโลภะเป็นมูลเหตุตัวนำ

อทินนาทาน มุสาวาท ปิสุณาวาท และสัมผัปปลาป รวม ๔ ประการนี้ 
บางครั้งก็เกิดขึ้นโดยโลภมูลจิต อันมีโลภะเป็นมูลเหตุตัวนำ    บางครั้งก็เกิดขึ้นโดยโทสมูลจิต อันมีโทสะเป็นมูลเหตุตัวนำ
________________________________________

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า อกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ นี้ ไม่ได้เกิดโดยโมหมูลจิตเลย แต่เกิดขึ้นโดยโลภมูลจิตหรือโทสมูลจิต 
แต่ถ้ากล่าวโดยมูลเหตุแล้ว โมหะเป็นเหตุให้เกิดอกุศลกรรมบถได้ทั้ง ๑๐ ประการ 
เพราะเมื่อโลภมูลจิตเกิดขึ้นก็มีโมหะเกิดขึ้นด้วย     และเมื่อโทสจิตเกิดขึ้น ก็มีโมหะเกิดด้วยเหมือนกัน 

เพราะโมหะเป็นรากเหง้าแห่งบาปอกุศลทั้งมวลดังกล่าวแล้ว กล่าวคือ
โลภจิต เกิด มีโลภเป็นเหตุนำ    มีโมหะเป็นเหตุหนุน
โทสจิต เกิด มีโทสะเป็นเหตุนำ   มีโมหะเป็นเหตุหนุน
โมหจิต เกิด มีโมหะเป็นตัวนำ    ไม่มีอะไรเป็นเหตุหนุนเลย
________________________________________

วันนี้ก็ขอแสดงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ

 
 

จากคุณ : ชาวมหาวิหาร
เขียนเมื่อ : 6 มี.ค. 55 19:31:13
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com