Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
อภิธรรม3นาที - ตอนที่ 20 - อกุศลวิบากจิต ๗ (จักขุ- โสตะ- ฆานะ- ชิวหา- กาย- สัมปฏิจฉันน- สันตีรณ) ติดต่อทีมงาน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
====================================

สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่าน วันนี้ก็จะได้แสดงต่อถึง รายละเอียดของ อกุศลวิบากจิต ๗ นะครับ
__________________________________________________

(ความจาก คู่มือ อภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ ๑)

อกุศลวิบากจิต

อกุศลวิบากจิต เป็นจิตที่เป็นผลของบาปอกุศล ซึ่งมีจำนวน ๗ ดวงนั้น ได้แก่

๑. อุเปกฺขาสหคตํ อกุศลวิปากํ จกฺขุวิญฺญาณํ               จิตเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆ เป็นผลของอกุศล เห็นรูปที่ไม่ดี

๒. อุเปกขาสหคตํ อกุศลวิปากํ โสตวิญฺญาณํ               จิตเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆ เป็นผลของอกุศล ได้ยินเสียงที่ไม่ดี

๓. อุเปกขาสหคตํ อกุศลวิปากํ ฆานวิญฺญาณํ               จิตเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆ เป็นผลของอกุศล ได้กลิ่นที่ไม่ดี

๔. อุเปกขาสหคตํ อกุศลวิปากํ ชิวฺหาวิญฺญาณํ              จิตเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆ เป็นผลของอกุศล ได้รสที่ไม่ดี

๕.     ทุกฺขสหคตํ อกุศลวิปากํ กายวิญฺญาณํ                จิตเกิดพร้อมด้วยทุกขเวทนา เป็นผลของอกุศล กายถูกต้องสิ่งที่ไม่ดี

๖. อุเปกขาสหคตํ อกุศลวิปากํ สมฺปฏิจฺฉนจิตฺตํ             จิตเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆ เป็นผลของอกุศล รับอารมณ์ทั้ง ๕ ที่ไม่ดี

๗. อุเปกขาสหคตํ อกุศลวิปากํ สนฺตีรณจิตฺตํ                จิตเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆ เป็นผลของอกุศล พิจารณาอารมณ์ทั้ง ๕ ที่ไม่ดี

__________________________________________________

วันนี้ ก็จะแสดงไว้เพียงสั้นๆเท่านี้นะครับ

แก้ไขเมื่อ 19 มี.ค. 55 05:30:47

 
 

จากคุณ : ชาวมหาวิหาร
เขียนเมื่อ : 19 มี.ค. 55 05:18:09
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com