Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
อภิธรรม3นาที - ตอนที่ 22 - อเหตุก กุศลวิบากจิต ๘ - ได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้ลิ้มรสที่ดี ได้ถูกต้องสัมผัสสิ่งที่ดี .... ติดต่อทีมงาน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
======================================================

สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่าน วันนี้ก็จะเป็นเรื่อง ของ อเหตุกกุศลวิบากจิต ๘ นะครับ
________________________________________________________

(ความจากคู่มืออภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉททที่ ๑)

อเหตุกกุศลวิบากจิต เป็นจิตที่เป็นผลของบุญกุศล ซึ่งมีจำนวน ๘ ดวงนั้น ได้แก่

๑. อุเปกฺขาสหคตํ กุสลวิปากํ จกฺขุวิญฺญาณํ          จิตเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆ เป็นผลของกุศล เห็นรูปที่ดี

๒. อุเปกฺขาสหคตํ กุสลวิปากํ โสตวิญฺญาณํ           จิตเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆ เป็นผลของกุศล ได้ยินเสียงที่ดี

๓. อุเปกฺขาสหคตํ กุสลวิปากํ ฆานวิญฺญาณํ           จิตเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆ เป็นผลของกุศล ได้กลิ่นที่ดี

๔. อุเปกฺขาสหคตํ กุสลวิปากํ ชิวฺหาวิญฺญาณํ         จิตเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆ เป็นผลของกุศล ได้รสที่ดี

๕. สุขสหคตํ กุสลวิปากํ กายวิญฺญาณํ                     จิตเกิดพร้อมด้วยสุขเวทนา เป็นผลของกุศล กายได้สัมผัสถูกต้องสิ่งที่ดี 

๖. อุเปกฺขาสหคตํ กุสลวิปากํ สมฺปฏิจฺฉนจิตฺตํ          จิตเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆ เป็นผลของกุศล รับอารมณ์ทั้ง ๕ ที่ดี

๗. อุเปกฺขาสหคตํ กุสลวิปากํ สนฺตีรณจิตฺตํ              จิตเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆ เป็นผลของกุศล พิจารณาอารมณ์ทั้ง ๕ ที่ดี

๘. โสมนสฺสสหคตํ กุสลวิปากํ สนฺตีรณจิตฺตํ              จิตเกิดพร้อมด้วยโสมนัสเวทนา เป็นผลของกุศล พิจารณาอารมณ์ทั้ง ๕ ที่ดียิ่ง
________________________________________________________

อเหตุกกุศลวิบากจิต ๘ ดวงนี้ 
ก็มีนัยทำนองเดียวกับอกุศลวิบากจิต ๗ ดวงที่กล่าว(ในตอนที่)แล้วนั้น 
แต่ว่าจิตจำพวกนี้เป็นผลของฝ่ายดีฝ่ายบุญกุศลเท่านั้นเอง.......

 
 

จากคุณ : ชาวมหาวิหาร
เขียนเมื่อ : 23 มี.ค. 55 06:29:25
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com