Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
พระอภิธรรม3นาที - ตอนที่ 27 - กามาวจรโสภณจิต ๒๔ ติดต่อทีมงาน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
======================================================

สวัสดีครับ วันนี้ก็จะได้แสดงต่อถึงเรื่อง  กามาวจรโสภณจิต ๒๔ นะครับ

________________________________________________

กามาวจรโสภณจิต 

เป็นจิตที่แม้ว่ายังต้องท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในกามภูมิ แต่ก็เป็นไปในฝ่ายที่ดีงาม 
ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น 
มีคาถาสังคหะเป็นคาถาที่ ๖ แสดงว่า

      ๖. เวทนาญาณสงฺขาร เภเทน จตุวีสติ
           สเหตุกามาวจร ปุญฺญปากกฺริยา มตา ฯ

 แปลความว่า 

จิต ๒๔ ดวง กล่าวโดยประเภทแห่ง เวทนา ญาณ และ สังขาร นั้นเรียกว่า 
สเหตุกกามาวจรกุศลจิต สเหตุกกามาวจรวิบากจิต และสเหตุกกามาวจรกิริยาจิต

    มีความหมายว่า 

    กล่าวโดย เวทนาเภท โดยประเภทเวทนานั้น ทางฝ่ายโสภณจิตทั้งปวง มีเวทนาได้เพียง ๒ คือ โสมนัสเวทนา และอุเบกขาเวทนา เท่านั้น

    กล่าวโดย ญาณเภท โดยประเภทแห่งญาณ คือปัญญาแล้ว ก็มีเพียง ๒ ได้แก่ 
             ญาณสัมปยุตต   หมายความว่า    จิตนั้นประกอบด้วยปัญญา      หรือ  มีปัญญา 
             ส่วนญาณวิปปยุต หมายความว่า   จิตนั้นไม่ประกอบด้วยปัญญา หรือ   จิตนั้นไม่ได้ใช้ปัญญา

    กล่าวโดย สังขารเภท โดยประเภทแห่งสังขาร ก็หมายในที่นี้ว่าเป็นอสังขาริก ไม่มีสิ่งชักชวน และสสังขาริก มีสิ่งชักชวน

______________________________

 
 

จากคุณ : ชาวมหาวิหาร
เขียนเมื่อ : 9 เม.ย. 55 06:32:23
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com