CafeTech-ExchangePantip MarketChatPantownBlogGang


  หอพักรัชดาภิเษก แบบนี้ดีแล้วหรือ?

    เห็นด้วย (0 คน)
    ไม่เห็นด้วย (0 คน)
    ไม่มีความคิดเห็น (1 คน)

  จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 1 คน

   0.00%
   0.00%
   100.00%


  ใครเคยอยู่ธรรมศาสตร์รุ่นเก่าๆ
  (ตั้งแต่รหัส โน้นนนนน)
  ท่านก็คงจะรู้จักชื่อหอพักรัชดาภิเษกกันดี
  ปัจจุบันหอพักรัชดาภิเษกนี้ตั้งอยู่ 15/39 บรมราชชนนี46 ฉิมพลี ตลิ่งชัน
  หอพักนี้เป็นหอพักสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
  สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาเขตท่าพระจันทร์

  ปัญหาที่ผมเจออยู่ ณ ปัจจุบันนี้คือ
  การขึ้นราคาค่าหอพักอย่างไม่เป็นธรรม
  แต่เดิมผมเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก 800 ต่อคนต่อเดือน ห้องพักอยู่เฉลี่ย 3 คนต่อห้อง คิดเป็น 2,400 ต่อห้องต่อเดือน รวมน้ำไฟ

  แต่ปรากฏมีปัญหาดังนี้
  1. ทางสำนักงานจัดการทรัพย์สินซึ่งดูแลหอพัก ได้ทำการปรับปรุงหอพักโดยไม่ได้บอกกล่าวผู้อยู่อาศัยล่วงหน้า
  2. นอกจากนั้นทางหอพักยังทำการขึ้นค่าหอพักโดยไม่ได้ทำการประชุมกับผู้อยู่อาศัย เพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่งแต่เดิมเสีย 2,400บาทต่อห้องต่อเดือน
  แต่ค่าหอใหม่นั้นเป็น
  ค่าห้องพักเดือนแรก 4,500 บาท/เดือน/ห้อง
  ค่าน้ำ 100 บาท/เดือน/คน
  ค่าเช่าล่วงหน้า 4,500   บาท/ห้อง
  เงินประกัน 3,000 บาท
  ค่าไฟฟ้ายูนิตละ 6 บาท
  ค่าทำบัตรสมาชิกหอพัก 100 บาท/คน
  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกินจริงมาก เมื่อเทียบกัยมหาลัยอื่นๆ(ห้องพัดลม)
  มหาลัยศิลปากร 2500 คนต่อภาคการศึกษา

  มหาลัยมหิดล 3000 คนต่อภาคการศึกษา

  มหาลัยเชียงใหม่ 1200 คนต่อภาคการศึกษา

  มหาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ 2400 คนต่อภาคการศึกษา

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4000 คนต่อภาคการศึกษา

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-
  เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2300 คนต่อภาคการศึกษา

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2000 คนต่อภาคการศึกษา

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7500 คนต่อภาคการศึกษา!!!!!!
  (เฉลี่ยจากค่าห้อง 4500 พัก 3 คน 5 เดือน)

  มันแพงเว่อร์มากเรยครับพ่อแม่พี่น้อง!
  แถมหอนี้ไม่ได้อยู่ใกล้มหาลัยอีกต่างหาก อยู่ไกลกันมาก
  แถมยังมาเก็บแพงขนาดนี้ มันก็ไม่ไหวนะสิครับ
  ผมก็เลยอยากขอความช่วยเหลือจากท่านๆ ช่วยนำไปบอกกล่าวกระทู้อื่นๆ
  หรือหากใครรู้เรื่องกฎหมาย ก็ช่วยดูหน่อยนะครับ


  เพิ่มเติม
  หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบที่มาที่ไปของหอ ผมขอเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับ
  เดิมหอพักรัชดาภิเษกเคยตั้งอยู่ ณ บริเวณพระที่นั่งวิมานเมฆซึ่งเป็นบริเวณเขตพระราชฐาน ซึ่งในขณะนั้นโดยดำริของ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี และอาจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร ความประสงค์หลักแห่งการก่อตั้งก็คือเพื่อให้เป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์รวมถึงไม่มีที่พักในกรุงเทพฯ ให้อยู่อาศัยในราคาย่อมเยาถูกเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาและได้ถวายคืนพื้นที่ดังกล่าวให้กับสำนักพระราชวังไปแล้ว ที่ดินที่ก่อสร้างหอพักรัชดาภิเษกแห่งนี้ เป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งมีข้อกำหนดกฎหมายตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 ที่ห้ามนำมาทำการค้าหรือแสวงหากำไรเชิงพาณิชย์อันเป็นการกระทำนอกวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
  มาตรา 12 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 บัญญัติว่า “ให้มหาวิทยาลัยมีอำนาจในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ”
  ซึ่งเมื่อพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุแล้ว ก็จะพบมาตรา 33 แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ที่ราชพัสดุที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยได้รับบริจาคหรือได้มาโดยประการอื่น ให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวดำเนินการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุและนำรายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุนั้นไปใช้จ่ายในกิจการของสถาบันอุดม- ศึกษานั้นได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาหรือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค”
  นอกจากนี้ ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 ยังบัญญัติอีกว่า “บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพื่อประโยชน์ภายในขอบวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 7”
  ซึ่งเมื่อพิจารณามาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 ซึ่งบัญญัติว่า “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ” ก็เกิดเป็นประเด็นปัญหาน่าสงสัยว่าการที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินฯ ซึ่งอยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำมาปรับปรุงเพื่อแสวงหากำไรโดยละเลยต่อวัตถุประสงค์ดั้งเดิมที่จัดไว้เพื่อเป็นสวัสดิการนักศึกษานั้นเป็นการกระทำที่จะเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือไม่

  จากคุณ : tong6uof - [ 15 ม.ค. 52 23:40:12 ]

 
 


ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป


Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | PanTown.com | BlogGang.com