ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

  ลานพลับพลา อะเคื้อ              เรืองอุไร
  มหา มิตรมาเยือนไทย             ทั่วหล้า
  เจษฎา ขจรไกล                       เฉลิมพระเกียรติ
  บดินทร์  แห่งนครฟ้า                เฟื่องฟุ้งแดนสยาม ๚

  ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์  ตั้งอยู่บริเวณมุมถนนราชดำเนินกลางตัดกับถนนมหาไชย
  เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ซึ่งต่อมาคือ รัชกาลที่ ๓  
  พื้นที่โดยรอบเป็นลานกว้างซึ่งตกแต่งเป็นสวนสวยงามพร้อมกับการจัดสร้างพลับพลาที่ประทับ
  เพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงออกรับแขกเมืองของประเทศ  

  นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่เพื่อทำพิธีมอบ “กุญแจเมือง” โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
  เป็นผู้มอบกุญแจเมืองให้แก่ประมุขของประเทศที่มาเยือนกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการ  

  อนึ่ง เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
  กรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำกุญแจจำลองสัญลักษณ์กรุงเทพมหานครทองคำ เพื่อมอบให้แก่พระราชอาคันตุกะ  
  และอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
  ที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทย ตั้งแต่ปีคริสตศักราช ๒๐๐๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เป็นต้นไป

   
  ทัศนียภาพบริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ มีสิ่งปลูกสร้างที่งดงามและสำคัญหลายแห่ง
  เช่น โลหะปราสาท วัดราชนัดดา ป้อมมหากาฬ และพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง-วัดสระเกศ)  

  โลหะปราสาท  ตั้งอยู่ในบริเวณ วัดราชนัดดา ซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้น
  เพื่อพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี และได้โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างโลหะปราสาทขึ้นอีก
  แทนการสร้างธรรมเจดีย์ นับเป็นโลหะปราสาทแห่งที่ ๓  ของโลก โดยสร้างเป็นอาคาร ๗ ชั้น มียอดปราสาท ๓๗ ยอด  
  หมายถึงโพธิปักขิยธรรมในพระพุทธศาสนา ๓๗ ประการ ยอดปราสาทชั้น ๗ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

  โลหะปราสาทหลังแรกสร้างขึ้นในประเทศอินเดียตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยนางวิสาขา มหาอุบาสิกาแห่งเมืองสาวัตถี
  ส่วนโลหะปราสาทหลังที่สองสร้างขึ้นในประเทศลังกา โดยกษัตริย์แห่งกรุงอนุราธปุระ เมื่อประมาณปี พ.ศ.๓๘๒
  โลหะปราสาทหลังที่ ๓ ในวัดราชนัดดานี้ จัดสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ แต่มาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ ๕
  ซึ่งปัจจุบันนับว่าเป็นโลหะปราสาทแห่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ในโลกนี้

   
  ป้อมมหากาฬ อยู่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนมหาไชย จัดสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑
  ลักษณะรูปทรงแปดเหลี่ยมมีกำแพงล้อมรอบสองชั้นบนกำแพงมีปืนโบราณตั้งอยู่ ๑๒ กระบอก
  ป้อมนี้สร้างพร้อมกับป้อมปราการอื่นๆ อีก ๑๔ ป้อม แต่ปัจจุบันเหลือเพียง ๒ ป้อมเท่านั้น
  คือป้อมมหากาฬ และป้อมพระสุเมรุ ซึ่งอยู่ติดกับสวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์

  ดูในรูปแบบของเว็บเพจได้ที่ .. http://www.geocities.com/lekpage/jesada.html

  ปล.ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลามาเพิ่มเติมรูปนะครับ (ถ้าว่างจะค่อยๆ ไปใส่เพิ่มในเว็บและที่นี่บ้าง)  

   
   

  จากคุณ : lek Isara - [21 ก.ค. 45 21:42:59 ]