Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
๏~ * . . . คติธรรม คำสอน ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต . . . * ~๏ ติดต่อทีมงาน

redrose สวัสดีค่ะ :)

วันนี้เป็นวันพระ...ดิฉันขอนำเรื่องราวธรรมะที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาฝากนะคะ

คติธรรม คำสอน ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เรื่อง  อานิสงส์ของการรักษาศีล 5 

คำว่า ศีล ได้แก่สภาพเช่นไร 
ศีลอย่างแท้จริงเป็นไปด้วยความมีสติ รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควร 
ระวังการระบายออกทางทวารทั้งสาม คอยบังคับกาย วาจา ใจ 
ให้เป็นไปในขอบเขตของศีลที่เป็นสภาพปกติ ศีลที่เกิดจากการรักษามีสภาพปกติ
ไม่คะนองทางกาย วาจา ใจ ให้เป็นที่เกลียด 
นอกจากความปกติงดงามทางกาย วาจา ใจ ของผู้มีศีลว่าเป็นศีล เป็นธรรม

เราควรรักษาศีล 5  เนื่องจาก...

1. สิ่งที่มีชีวิต เป็นสิ่งที่มีคุณค่า จึงไม่ควรเบียดเบียน ข่มเหง 
และทำลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาให้ตกไป

2. สิ่งของของใคร ๆ ก็รักและสงวน ไม่ควรทำลาย ฉกลัก ปล้น จี้ เป็นต้น
อันเป็นการทำลายสมบัติและทำลายจิตใจกัน

3. ลูก หลาน สามี ภรรยา ใคร ๆ ก็รักสงวนอย่างยิ่ง ไม่ปรารถนาให้ใครมาอาจเอื้อม ล่วงเกิน เป็นการทำลายจิตใจของผู้อื่นอย่างหนัก และเป็นบาปไม่มีประมาณ

4. มุสา การโกหกพกลม เป็นสิ่งทำลายความเชื่อถือของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลงอย่างไม่มีดี  แม้เดรัจฉานก็ไม่พอใจคำหลอกลวง จึงไม่ควรโกหกหลอกลวงให้ผู้อื่นเสียหาย

5. สุรา ยาเสพติด เป็นของมึนเมาและให้โทษ 
ดื่มเข้าไปย่อมทำให้คนดี ๆ กลายเป็นคนบ้าได้ ลดคุณค่าลงโดยลำดับ 
ผู้ต้องการเป็นคนดีมีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์ จึงไม่ควรดื่มสุรา เครื่องทำลายสุขภาพทางร่างกายและใจอย่างยิ่ง 
เป็นการทำลายตัวเอง และผู้อื่นไปด้วยในขณะเดียวกัน

 อานิสงส์ของการรักษาศีล 5

1.    ทำให้อายุยืน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน
2.    ทรัพย์สมบัติที่อยู่ในความปกครอง 
       มีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาราวี เบียดเบียนทำลาย
3.    ระหว่างลูก หลาน สามี ภริยา อยู่ด้วยกันเป็นผาสุก 
      ไม่มีผู้คอย    ล่วงล้ำกล้ำกรายต่างครองกันอยู่ด้วยความเป็นสุข
4.    พูดอะไร มีผู้เคารพเชื่อถือ 
       คำพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะ ด้วยสัตย์ด้วยศีล
5. เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด 
ไม่หลงหน้าหลงหลัง จับโน่นชนนี่เหมือนคนบ้าคนบอหาสติไม่ได้ 

ผู้มีศีล เป็นผู้ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลกให้มีแต่ความอบอุ่นไม่เป็นระแวงสงสัย 

ผู้ไม่มีศีล เป็นผู้ทำลายหัวใจคนและสัตว์ ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า

ศีล นั้นอยู่ที่ไหน มีตัวตนเป็นอย่างไร 
ใครเป็นผู้รักษาแล้วก็รู้ว่า ผู้นั้นเป็นตัวศีล ศีลก็อยู่ที่ตนนี้ 
เจตนาเป็นตัวศีล เจตนา คือ จิตใจ 
คนเราถ้าจิตไม่มี ก็ไม่เรียกว่าตน มีแต่กายจะทำอะไรได้ 

ร่างกายกับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกัน 
เมื่อจิตไม่เป็นศีล กายก็ประพฤติไปต่าง ๆ 

ผู้มีศีลแล้วไม่มีโทษ จะเป็นปกติแนบเนียนไม่หวั่นไหว ไม่มีเรื่องหลงหาหลงขอ

คนที่หา คนที่ขอ ต้องเป็นทุกข์ ขอเท่าไรยิ่งไม่มี ยิ่งอดอยาก ยากเข็ญยิ่งไม่มี

กายกับจิต เราได้มาแล้ว มีอยู่แล้ว ได้จากบิดามารดาพร้อมบริบูรณ์แล้ว 

จะทำให้เป็นศีลก็รีบทำ 

ศีลมีอยู่ที่เรานี้แล้ว รักษาได้ไม่มีกาล ได้ผลไม่มีกาล

ผู้มีศีล ย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญ 

ผู้มีศีล ย่อมมีความสุข ผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์ สมบูรณ์ ไม่อด ไม่อยาก ไม่จน
 
ก็เพราะรักษาศีลได้สมบูรณ์ จิตดวงเดียว เป็นศีลเป็นสมาธิ เป็นปัญญา

ผู้มีศีลแท้ เป็นผู้หมดเวรหมดภัย

ที่มา : คติธรรม คำสอน ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
(คัดจากตอนหนึ่งในหนังสือ รักษาศีลห้าแล้วได้อะไร ค่ะ)

 
 

จากคุณ : แสนดีมณีจันทร์
เขียนเมื่อ : 7 ก.พ. 55 10:44:22
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com