Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
ว่าด้วยใบ ป.บัณฑิตครูกับความถูกต้องที่มีให้สังคม..อะไรอยู่เบื้องหลัง ติดต่อทีมงาน

กระทู้นี้ขอเรียนไว้แต่เริ่มว่า ตั้งขึ้นเพราะไม่เห็นด้วยต่อการมีกฎว่าด้วย การประกอบวิชาชีพครู การมีอยู่ของ ป.บัณฑิตประโยชน์และโทษที่สังคมจะได้รับ ดังนี้ จึงเป็นการเสนอของบุคคลเพื่อให้รู้ความจริง
 ก่อนหน้านี้ ครูคือคนที่ประสิทธิประสาทความรู้ให้ลูกศิษย์โดยไม่จำเป็นว่าจะได้ค่าตอบแทนหรือไม่  พระก็เป็นครูมาสอนนักเรียนในชนบท ตำรวจ ตชด.ก็ได้รับเกิยรติให้มาเป็นครูสอนเด็กนักเรียนกลางป่าเขา ช่างหรือปราชญ์ชาวบ้านความรู้ ป.4 หมอ วิศวะ นักวิทยาศาสตร์ก็เป็นครูได้ นักเรียนเหล่านั้นไม่เคยรู้สึกต่ำต้อยว่า ครูของเขามีความรู้หรือใบ ป.บัณฑิตหรือไม่
  ต่อมา เมื่อมีวิทยาลัยครูมากขึ้น ผลิตบัณฑิตออกมาปีละนับแสนคน บัณฑิตเหล่านั้นไม่มีคุณภาพ จะไปทำงานที่ไหน ทั้งหน่วยงานเอกชนรวมทั้งรัฐหรือรัฐวิสาหกิจก็ไม่ค่อยรับ มีบัณฑิตครูว่างงานเป็นจำนวนมาก
  เมื่อสอบแข่งขัน ก็จะสู้เหล่าบัณฑิตที่จบจาก มหาวิทยาลัยปิดอื่นๆไม่ได้ จึงทำให้เกิดปมด้อยนับแต่นั้น
   เมื่อผู้บริหารส่วนหนึ่ง ที่จบมาจาก วค.ได้มากำหนดนโยบายกระทรวง สิ่งแรกที่เขารู้สึกคือ ความรู้สึกมีปมด้วยและเก็บกดมาจากอดีต นโยบายการให้มีใบ ป.บัณฑิตจึงเกิดขึ้นเพื่อกีดกันไม่ให้คนจบที่อื่นมาสมัครสอบเป็นครูได้ หลักการนี้เรียกว่า การเบี่ยงเบนแอบซ่อนเจตนาทางนโยบาย(ถ้าเป็นการเมืองเขามีคำฮิตคือ ทุจริตทางนโยบาย) โดยการออกกฎไม่ให้บัณฑิตอื่นๆมาสอบครูได้
   คนจบจากมหาวิทยาลัยที่ดีเยี่ยม คณะที่ดีเยี่ยม ก็จะมาสอบไม่ได้ เว้นแต่จะต้องไปนั่งเรียนอีก 1 ปี
   คนที่สอบไม่ติดแอดมิชชั่นมหาวิทยาลัยที่เก่ง ก็จะมาเรียนครู 5 ปี แล้วได้สิทธิสอบครูได้ คนเก่งๆที่สอบติดมหาวิทยาลัยจะไม่มีสิทธิมาเป็นครู นักเรียน ยุวชนของชาติก็จะได้พวกที่สมองขี้เลื่อยมาเป็นครู

แก้ไขเมื่อ 27 พ.ค. 54 21:07:03

แก้ไขเมื่อ 27 พ.ค. 54 20:57:02

จากคุณ : สุดเดียวดาย
เขียนเมื่อ : 27 พ.ค. 54 17:09:05