Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
วิธีการนึกถึงดวงแก้วขาวใส ติดต่อทีมงาน

สมาธิแบบเพ่งลูกแก้วนั้น   ไม่ได้เพิ่งเกิดครับ  เกิดมานานแล้ว

เป็นวิธีการฝึกกสิณวิธีการหนึ่ง

กสิณสมัยก่อนนี้ เค้าก็ฝึกนึกเป็นดวงเหมือนกัน เรียกว่า ดวงกสิณ

พอเป็นอาโลกสิณ (กสิณแสงสว่าง) จึงต้องเป็นดวงแก้วขาวใสเป็นดวงกสิณนั่นเอง

ดูในพระไตรปิฎกต่อไปนี้

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๑ - หน้าที่ 223
                                             กสิณ  ๑๐  
               วิสัชนา  ๑๐  มีวิสัชนาในปฐวีกสิณเป็นต้น   พระธรรมเสนาบดี
สารีบุตร ได้แสดงด้วยสามารถแห่งกสิณภาวนา.
                 ดวงกสิณด้วยสามารถการแผ่ไปในอารมณ์ทั้งสิ้นก็ดี,       นิมิตที่
                 ดวงกสิณด้วยสามารถการแผ่ไปในอารมณ์ทั้งสิ้นก็ดี,       นิมิตที่
ปรากฏที่ดวงกสิณนั้นก็ดี,    ฌานมีดวงกสิณนั้นเป็นอารมณ์ก็ดี      ท่าน
เรียกว่า    กสิณ.    แต่ในที่นี้ท่านประสงค์เอาฌาน.    คือ   ฌาน ๔   มี
มหาภูตเป็นกสิณเป็นอารมณ์  ในเบื้องต้น,  จากนั้น  ฌาน  ๔  มีวัณณ-
กสิณเป็นอารมณ์   ในเบื้องปลาย.


มีตำหรับตำรารับรองไว้ในพระไตรปิฎกครับ

แก้ไขเมื่อ 11 ม.ค. 55 00:34:00

จากคุณ : bodymind
เขียนเมื่อ : 11 ม.ค. 55 00:27:11
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com