Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
**ติดอาวุธทางปัญญา** กรณีธรรมกายตอนที่ 15 ชาวพุทธนับถือพระไตรปิฎก = ชาวพุทธมีพระศาสดาองค์เดียวกัน ติดต่อทีมงาน

ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ตอนที่แล้ว ภาคพิเศษ  "อัศจรรย์ใจยิ่งกว่าแม่ชีปัดระเบิด"

http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y11503170/Y11503170.html

สามารถอ่านกรณีธรรมกายภาคปรกติตอนที่ 14 ได้ในลิงค์

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=chakkraret&group=19

หรือ

search หา ใน  google โดยเขียนคำว่า  ติดอาวุธทางปัญญา  topicstock pantip หรือเขียนทั้ง สามคำ เว้นวรรค เป็นต้น

***ผู้ที่มี facebook หรือ twitter รบกวนกระจายข่าวกระทู้ให้ด้วยนะครับ***

(เมื่อยามพระพุทธศาสนาถูกรุกและล้ำ  เรามาร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนานะครับ  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ)

-----------------------------------------

จากข้อมูลหนังสือ กรณีธรรมกาย :บทเรียนเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่
โดยพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต)

(แนะนำโหลดข้อมูลเก็บรักษากันไว้นะครับ)

***เอกสารเพื่อพระธรรมวินัย***

อ่านทั้งเล่มจาก

http://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/the_dhammakaya_case_lesson_learned_for_buddhist_education_and_society_development_(expanded_and_revised).pdf

-----------------------------------------------

เพิ่มเติม

-บทสรุปย่อ งานวิจัย คนึงนิตย์  จันทบุตร "สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย"


-งานวิจัย ดร.อภิญญา "ศาสนทัศน์ของชุมชนเมืองสมัยใหม่-ศึกษากรณีวัดพระธรรมกาย"
(งานวิจัยเคยลงใน สยามธุรกิจรายสัปดาห์ ฉบับ 22-28 พย 2541 และเคยตีพิมพ์ในวารสาร "พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"ฉบับ
เดือนมกราคม-เมษายน 2541)

-ส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์   บทบาทในการรักษาพระธรรมวินัยของพระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโต) โดยพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี
download เนื้อหา ได้จาก

http://www.mcu.ac.th/site/thesiscontent_desc.php?ct=1&t_id=115

-หนังสือ E-book  ที่เกี่ยวข้อง

1.บางท่านอาจยังไม่รู้จัก แม้รู้จักองค์ท่านบ้างแล้วแต่บางอย่างอาจจะไม่รู้จักลึกซึ้งเพียงพอ
มารู้จักภิกษุในพระพุทธศาสนาที่แท้จริง "พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต)" อ่าน  "วิถีแห่งปราชญ์"

http://www.mattaiya.org/ไฟล์เสียงหนังสือพุทธธรรม.html

(ขออนุโมทนาวัดฌาณเวศวกันครับที่มีข้อมูลให้ download และเผยแพร่)  


2.download  พระไตรปิฎก สิ่งที่ชาวพุทธ"ต้อง"รู้

http://www.mattaiya.org/พระไตรปิฎก-สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้.html

-----------------------------------------------------------

   ขออานิสงส์ธรรมทานแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทุกๆชีวิต และ  ขอแรงบุญกุศลในทุกๆกระทู้ที่เป็นธรรมทานนำส่งให้ชาวพุทธศาสนิกชนทั้งที่เป็นมนุษย์
เทวดา   พรหม (ทั้งที่มีสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นและสมบูรณ์)
เกิดมีเหตุปัจจัยร่วมกันได้มีส่วนปกปักษ์รักษาพระพุทธศาสนาแท้ๆได้ประดิษฐานต่อไป

สัพเพสุ  จักกะวาเฬสุ ยักขา เทวา จะ พฺรัหฺมะโน ยัง อัมเหหิ กะตัง ปุญญัง สัพพะสัมปัตติสาธะกัง
สัพเพ ตัง อะนุโมทิตฺวา  สะมัคคา  สาสะเน  ระตา  ปะมาทะระหิตา  โหนตุ  อารักขาสุ  วิเสสะโต
ขออัญเชิญยักษ์ เทวดา พรหมทั่วทุกจักรวาล ร่วมอนุโมทนาบุญที่เราได้กระทำ  ที่สามารถยังสิ่งทั้งปวงให้สำเร็จได้
ขอท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้สมานฉันท์ยินดีในพระศาสนา  และเป็นผู้ไม่ประมาทตั้งใจปกปักรักษา(ชาวโลก)เถิด

สาสะนัสสะ จะ โลกัสสะ  วุฑฒิ  ภะวะตุ สัพพะทา
สาสะนัมปิ จะ โลกัญจะ เทวา รักขันตุ สัพพะทา
ขอความเจริญจงมีแก่พระศาสนาและแก่ชาวโลกเสมอ
ขอเทวดาจงรักษาพระศาสนาและรักษาชาวโลกเสมอเถิด

......"ขอคืนพื้นที่พระพุทธศาสนาที่แท้จริง" ....

----------------------------------

ขึ้นต้นด้วยบางส่วนจากบทอนุโมทนาในหนังสือกรณีธรรมกาย (ที่จัดพิมพ์โดยกองทุนวุฒิธรรม)


...คำสอนของสำนักวัดพระธรรมกายเป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนา...

 
 

จากคุณ : ต่อmcu
เขียนเมื่อ : 16 ม.ค. 55 10:13:47
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com