Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
อยากสวยเป็นพิเศษ เวลาทำบุญภาชนะทุกอย่างต้องสะอาดนะจ๊ะ (จากเรื่องของพระนางรูปนันทาเถรี) ติดต่อทีมงาน

พระนางรูปนันทาเถรี
โดย :  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง


นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อัปปมาเทนะ  สัมปาเทถาตีติ

                       
  ณ  โอกาสบัดนี้  อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในเรื่องราว
ปุพพคาถา อันเป็นเครื่องโสรสสรงองค์ศรัทธาบารมี  ที่บรรดาท่านนริศราทานบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำปักษ์  คือวันขึ้น 15  ค่ำ เดือน 10  ซึ่งตรงกับวันที่ 2 กันยายน 2525  วันนี้  

การที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจบำเพ็ญกุศลบุญราศี เนื่องจากทานมัย คือบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน  สีลมัย  บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล ภาวนามัย  คือตั้งใจสดับรับรสพุทธพจน์เทศนา  อันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  วันนี้ทุกคนต้องการความสุขคือพระนิพพาน  ฉะนั้น  วันนี้ อาตมาภาพได้นำพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  มาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระนางรูปนันทาเถรี  ความมีอยู่ว่าพระเจ้าปเสนทิโกศล

    เมื่อองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงประกาศพระพุทธศาสนา  พระองค์มีความสนิทสนมกับพระเจ้าปเสนทิโกศลบรมกษัตริย์เป็นอันมาก  ทราบข่าวว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปกรุงพาราณสีมากกว่าทุกประเทศ คือประเทศนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีเสด็จไปถึง 25 ครั้ง  สำหรับประเทศอื่น ๆ เสด็จไปน้อยกว่านั้น  แต่ทว่าปรากฎในกาลไม่นานนัก  อัครมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศลบรมกษัตริย์   คือพระนางมัลลิกาเทวีถึงแก่สิ้นชีพิตักษัย  ฉะนั้น  พระเจ้าปเสนทิโกศลปรารถนาใคร่จะได้มีความใกล้ชิดกับองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามากขึ้น  จึงได้ไปขอสตรีในราชนิกูลของกรุงกบิลพัสดุ์มหานครซึ่งเป็นหลาน  จะกล่าวกันไปก็เป็นน้องสาวขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา  คือเป็นลูกของพระเจ้าอา  ชื่อว่ารูปนันทาเทวี

    ครั้นเมื่อนางได้เข้ามาอยู่ในสำนักของพระเจ้าปเสนทิโกศลนี่แล้ว  ปรากฎว่าเธอเป็นคนสวยมาก ยากที่จะมีสตรีอื่นเทียบทันได้  แต่ทว่าได้ทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระเชษฐา เทศน์ทรงตำหนิความสวยของร่างกาย  ฉะนั้น  พระนางนี้จึงไม่ตั้งใจคือไม่สนใจจะสดับรับรสพุทธพจน์เทศนา  เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมากรุงพาราณสีแต่ละคราวนาน ๆ จะมาสักทีหนึ่ง  เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นเวลา  45  ปี  แต่ก็มีโอกาสพักที่กรุงพาราณสีเพียง  25  ครั้ง เป็นอันว่าไม่ได้มาทุกปี

 
 

จากคุณ : บุษกรจันทร์
เขียนเมื่อ : 14 พ.ย. 55 10:00:33
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com