Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
อภิธรรม(วันละ3นาที)ที่พันทิพ - ตอนที่ 5 - โลภมูลจิต ๘ ติดต่อทีมงาน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พร้อมด้วยพระสัทธรรมและหมู่พระอริยสงฆเจ้า 
======================================================


สวัสดีครับเพื่อนๆชาวห้องศาสนา วันนี้เป็นกระทู้ตอนที่ ๕ นะครับ

เมื่อวานนี้ ได้ยกคำอธิบายมาแสดงไว้ให้เห็นว่า อกุศลจิต ๑๒ นั้น
ประกอบไปด้วย โลภมูลจิต ๘, โทสมูลจิต ๒ และ โมหมูลจิต ๒

วันนี้ จะได้ยกคำอธิบาย เรื่อง โลภมูลจิต ๘ จาก คู่มืออภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ ๑ มาแสดงไว้ดังต่อไปนี้นะครับ

---------------------------------------------------

โลภมูลจิต

โลภมูลจิต เป็นจิตที่มีความอยากได้เป็นมูลเหตุ หรือเป็นจิตที่มีโลภะเป็นตัวนำ หรือ 
จะเรียกว่าโลภสหคตจิต คือ จิตที่เกิดพร้อมด้วยโลภะก็ได้ 

โลภมูลจิต หรือโลภสหคตจิต มีจำนวน ๘ ดวง คือ

๑. โสมนสฺสสหคตํ ทิฏฺฐิคตสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ  (โส-สัม-อสํ)
   (อ่านว่า โสม-มะ-นัด-สะ-สะ-หะ-คะ-ตัง  ทิด-ถิ-คะ-ตะ-สัม-ปะ-ยุด-ตัง  อะ-สัง-ขา-ริ-กัง)
   จิตโลภที่เกิดพร้อมด้วยความดีใจ ประกอบด้วยความเห็นผิด เกิดขึ้นเองโดยไม่มีสิ่งชักชวน

๒. โสมนสฺสสหคตํ ทิฏฺฐิคตสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ  (โส-สัม-สสํ)
   จิตโลภที่เกิดพร้อมด้วยความดีใจ ประกอบด้วยความเห็นผิด เกิดขึ้นโดยมีสิ่งชักชวน

๓. โสมนสฺสสหคตํ ทิฏฺฐิคตวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ   (โส-วิป-อสํ)
   จิตโลภที่เกิดพร้อมด้วยความดีใจ ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด เกิดขึ้นเองโดยไม่มีสิ่งชักชวน

๔. โสมนสฺสสหคตํ ทิฏฺฐิคตวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ   (โส-วิป-สสํ)
   จิตโลภที่เกิดพร้อมด้วยความดีใจ ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด เกิดขึ้นโดยมีสิ่งชักชวน

๕. อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏฺฐิคตสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ    (อุ-สัม-อสํ)
   จิตโลภที่เกิดพร้อมด้วยความเฉยๆ ประกอบด้วยความเห็นผิด เกิดขึ้นเองโดยไม่มีสิ่งชักชวน

๖. อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏฺฐิคตสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ    (อุ-สัม-สสํ)
   จิตโลภที่เกิดพร้อมด้วยความเฉยๆ ประกอบด้วยความเห็นผิด เกิดขึ้นโดยมีสิ่งชักชวน

๗. อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏฺฐิคตวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ    (อุ-วิป-อสํ)
   จิตโลภที่เกิดพร้อมด้วยความเฉยๆ ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด เกิดขึ้นเองโดยไม่มีสิ่งชักชวน

๘. อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏฺฐิคตวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ    (อุ-วิป-สสํ)
   จิตโลภที่เกิดพร้อมด้วยความเฉยๆ ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด เกิดขึ้นโดยมีสิ่งชักชวน

-----------------------------------------------------

วันนี้จะขอแสดงไว้ เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เพื่อท่านผู้อ่านๆได้ ทำความคุ้นเคย
กับโลภมูลจิตทั้ง ๘ ดวงนี้ก่อน

ซึ่งพรุ่งนี้จะได้มาอธิบายต่อถึง รายละเอียดของคำศัพท์ต่างๆ อีกทีนะครับ

แก้ไขเมื่อ 27 ก.พ. 55 19:26:23

 
 

จากคุณ : ชาวมหาวิหาร
เขียนเมื่อ : 25 ก.พ. 55 23:07:53
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com