Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
อภิธรรม3นาที - ตอนที่ 17 - เหตุ ๖ - ได้แก่ โลภเหตุ, โทสเหตุ, โมหเหตุ, อโลภเหตุ, อโทสเหตุ และอโมหเหตุ ติดต่อทีมงาน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
======================================================

สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่าน วันนี้ก็เป็นตอนที่ ๑๗ จะได้แสดงถึงเรื่อง เหตุ ๖
ก่อนที่จะขึ้นเรื่อง อเหตุกจิต ในตอนถัดไปนะครับ
_______________________________________________________

(ความจาก คู่มือ อภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ ๑.....)

การจำแนกจิตโดยประเภทแห่งเหตุ จำแนกได้เป็น ๒ คือ 
  1.      อเหตุก 
  2.      สเหตุก
อเหตุก หมายว่า ไม่มีสัมปยุตตเหตุ คือไม่มีเหตุประกอบ 
และเหตุในที่นี้ก็หมายเฉพาะ เหตุ ๖ อันได้แก่

      1. โลภเหตุ       2. โทสเหตุ      3. โมหเหตุ
      4. อโลภเหตุ    5. อโทสเหตุ    6. อโมหเหตุ

ดังนั้นอเหตุกจึง มีความหมายว่า เป็นจิตที่ไม่มีเหตุ ๖ นี้ประกอบเลยแม้แต่เหตุเดียว
______________________________________

สเหตุก มีความหมายว่า เป็นจิตที่เป็นสัมปยุตตเหตุ เป็นจิตที่มีเหตุ ๖ นั้นประกอบด้วย
แม้ว่าจะมีเหตุ ๖ เพียงเหตุเดียวประกอบ ก็ได้ชื่อว่า สเหตุก


สำหรับอกุศลจิต ๑๒ ดวง เป็นสเหตุกจิตทั้ง ๑๒ ดวง มีรายละเอียดดังนี้

โลภมูลจิต ๘ ดวง มีสัมปยุตตเหตุ ๒ เหตุ คือ  โลภเหตุ กับ โมหเหตุ
โทสมูลจิต ๒ ดวง มีสัมปยุตตเหตุ ๒ เหตุ คือ  โทสเหตุ กับ โมหเหตุ
โมหมูลจิต ๒ ดวง มีสัมปยุตตเหตุเพียงเหตุเดียว คือ โมหเหตุ เท่านั้น

อนึ่ง มีข้อที่ควรทราบว่าสเหตุกจิตนั้น จิตแต่ละดวงมีสัมปยุตตเหตุ
อย่างน้อยเพียงเหตุเดียว แต่อย่างมากไม่เกิน ๓ เหตุ
______________________________________

วันนี้ก็จะได้แสดงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ

 
 

จากคุณ : ชาวมหาวิหาร
เขียนเมื่อ : 13 มี.ค. 55 06:44:59
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com