Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
อภิธรรม3นาที - ตอนที่ 21 - อกุศลวิบากจิต ๗ - เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนา ยกเว้น กายวิญญาณจิตที่เกิดพร้อมด้วยทุกขเวทนา ติดต่อทีมงาน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
======================================================

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ทุกท่าน  วันนี้ก็จะได้แสดงเรื่อง อกุศลวิบากจิต ๗ ต่อจากตอนที่แล้วนะครับ
_________________________________________________________

(ความจาก คู่มือ อภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ ๑)

อกุศลวิบากจิต ๗ ดวง นี้ มีสิ่งที่ควรทำความเข้าใจในชั้นต้นนี้บางประการ คือ

    จักขุวิญญาณ   จิตรู้ทางนัยน์ตา    คือ   เห็น
    โสตวิญญาณ    จิตรู้ทางหู           คือ   ได้ยิน
    ฆานวิญญาณ    จิตรู้ทางจมูก       คือ   ได้กลิ่น
    ชิวหาวิญญาณ  จิตรู้ทางลิ้น         คือ    รู้รส

ทั้ง ๔ นี้เกิดพร้อมกับ อุเบกขาเวทนา คือ ความเฉยๆ อย่างเดียว เฉยเพราะไม่รู้สึกเป็นทุกข์หรือเป็นสุข
เพราะจิตเหล่านี้เกิดขึ้นโดยอาศัยการกระทบกันระหว่าง อุปาทยรูป กับ อุปายทายรูป

เปรียบเหมือนสำลีกระทบสำลีมีกำลังน้อย จึงไม่ก่อเกิดเป็นทุกข์เป็นสุขหรือเสียใจ ดีใจแต่อย่างใดเลย
____________________________________

ส่วน กายวิญญาณ จิตรู้การสัมผัสถูกต้องทางกายนั้น
สำหรับฝ่ายอกุศลวิบากที่กำลังกล่าวถึงขณะนี้ เกิดพร้อมกับ ทุกขเวทนา

เพราะกายวิญญาณนี้เกิดขึ้นโดยอาศัยการกระทบกัน ระหว่าง
มหาภูตรูป ( คือความแข็งความร้อน ) กับอุปาทายรูป ( คือกายปสาท )
เปรียบเหมือนเอาค้อนตีสำลีที่วางอยู่บนทั่ง   ย่อมมีกำลังแรง จึงก่อให้เกิดทุกข์
____________________________________

วันนี้ก็จะได้ยกความมาแสดงแต่เพียงเท่านี้นะครับ

แก้ไขเมื่อ 21 มี.ค. 55 07:04:02

 
 

จากคุณ : ชาวมหาวิหาร
เขียนเมื่อ : 21 มี.ค. 55 07:02:43
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com