Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
อภิธรรม3นาที - ตอนที่ 23 - อเหตุก กิริยาจิต ๓ - ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑, มโนทวาราวัชชนจิต ๑, หสิตุปบาทจิต ๑ ติดต่อทีมงาน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
======================================================

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ทุกท่าน วันนี้ก็จะได้แสดงต่อเรื่อง อเหตุกกิริยาจิต ๓ นะครับ
____________________________________________

(ความจากคู่มือ อภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ ๑...)

อเหตุกกิริยาจิต 

อเหตุกกิริยาจิต เป็นจิตที่สักแต่ว่ากระทำ ไม่ประกอบด้วยเหตุ ๖ เป็นจิตที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป 
และไม่ใช่ผลของบุญหรือผลของบาปด้วย  มีจำนวน ๓ ดวง ได้แก่


    ๑. อุเปกฺขาสหคตํ ปญฺจทฺวาราวชฺชนจิตฺตํ 
            จิตที่เกิดพร้อมด้วยความเฉยๆ พิจารณาอารมณ์ทางทวารทั้ง ๕

มีความหมายว่า เป็นจิตที่พิจารณาอารมณ์ที่มากระทบนั้นว่าเป็นอารมณ์ทางทวารไหน 
จะได้เป็นปัจจัยให้สัญญาณแก่วิญญาณจิตทางทวารนั้นรับอารมณ์ 
อุปมาเหมือนนายทวารที่รักษาประตูพระราชวัง คอยเปิดให้เข้าตามฐานะของบุคคลนั้นๆ
_________________________________


    ๒. อุเปกฺขาสหคตํ มโนทฺวาราวชฺชนจิตฺตํ 
             จิตที่เกิดพร้อมด้วยความเฉยๆ พิจารณาอารมณ์ทางมโนทวาร

มีความหมายว่า จิตนี้ทำหน้าที่ตัดสินอารมณ์ทั้ง ๕ ทางทวาร ๕ 
และมีหน้าที่พิจารณาอารมณ์ทั้ง ๖ ที่เกิดทางมโนทวารคือทางใจนึกคิดโดยตรงด้วย
_________________________________


    ๓. โสมนสฺสสหคตํ หสิตุปฺปาทจิตฺตํ 
            จิตที่ยิ้มแย้มของพระอรหันต์ เกิดพร้อมด้วยความโสมนัส

มีความหมายว่า จิตดวงนี้เป็นจิตยิ้มแย้มของพระอรหันต์ทั้งหลายโดยเฉพาะ
บุคลลอื่นที่มิใช่พระอรหันต์ไม่ได้ยิ้มแย้มด้วยจิตดวงนี้ แต่ยิ้มและหัวเราะด้วยจิตดวงอื่น 
ซึ่งจะขอกล่าวถึงต่อเมื่อได้แสดงกามจิตครบจำนวนหมดทั้ง ๕๔ ดวงแล้ว
หสิตุปปาทจิต นี้บางแห่งก็เรียกว่า หสนจิต
____________________________________________

วันนี้ก็จะจบเรื่อง อเหตุกกิริยาจิต ๓ ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ

 
 

จากคุณ : ชาวมหาวิหาร
เขียนเมื่อ : 26 มี.ค. 55 06:01:28
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com