Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
<=== อิสลาม ===> บทลงโทษ กรณีผิดประเวณี .. อ.อาลี เสือสมิง ติดต่อทีมงาน

http://www.alisuasaming.com/index.php/webboard/12-------/1413


จากอัลกุรอ่าน  อายะฮฺที่ 2  สูเราะฮฺ อันนูร "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ"  เป็นหลักฐานที่เด็ดขาดในเรื่องบทลงโทษผู้ผิดประเวณีทั้งชายหญิงด้วยการเฆี่ยน (الجلْد) จำนวน 100 ที


ปวงปราชญ์ฝ่ายอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ (ซุนนี  :ผู้โพสต์) มีทัศนะพ้องกันว่า ผู้ผิดประเวณีที่ถูกลงโทษด้วยการเฆี่ยนนั้นคือผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงาน (غَيْرُالْمُحْصَنِ)   ส่วนพวกเคาะวาริจญ์ (พวกนอกคอกกลุ่มแรกๆ  :ผู้โพสต์) มีทัศนะว่านัยของอายะฮฺนี้ครอบคลุมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงานและผู้ที่แต่งงานแล้ว (اَلْمُحْصَنُ) และปฏิเสธบทลงโทษว่าด้วยการขว้างด้วยก้อนหิน (اَلرَّجْمُ)


ฝ่ายอะฮฺลิสสุนนะฮฺ (ซุนนี) อธิบายว่า ถึงแม้ว่าอายะฮฺนี้จะครอบคุลมผู้กระทำผิดประเวณีทุกประเภท แต่สุนนะฮฺ (แนวทาง) ของท่านศาสดา  ทั้งที่เป็นสุนนะฮฺในเชิงคำพูด และการกระทำก็มาอธิบาย

และให้ความกระจ่างในสิ่งที่อัล-กุรอานได้ระบุเอาไว้โดยคร่าวๆ (اَلْمُجْمَلُ) ด้วยการจำกัดความของนัยที่บ่งถึงโดยรวม (تَخْصِيْصُ عُمُوْمِ الكتابِ)   ซึ่งอัล-กุรอานเองก็ระบุถึงหน้าที่นี้ (ของท่านศาสดา) เอาไว้ เช่น อายะฮฺที่ว่า


" لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ "
“เพื่อที่ท่านจะได้ให้ความกระจ่างชัดแก่ผู้คนถึงสิ่งที่ถูกประทานลงมายัง (เรื่องราวของ) พวกเขา” และอายะฮฺที่ว่า


" وَمَا آَتَاكُمُ الرسولُ فَخُذُوهُ "
“และสิ่งที่ใดที่ศาสดาได้นำมายังพวกท่าน พวกท่านก็จงยึดถือสิ่งนั้น (มาปฏฺบัติ)”


และอายะฮฺที่ว่า
" وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى "
“และเขา (ท่านศาสดา) จะไม่กล่าวถ้อยคำตามอำเภอใจ สิ่งที่กล่าวนั้นหาใช่อื่นใดไม่นอกจากเป็นวะฮียฺ (วิวรณ์) ที่ถูกดลใจ” เป็นต้นมีตัวอย่างมากมายที่สุนนะฮฺของท่านศาสดา   มาจำกัดความและนัยกว้างๆ ของอัล-กุรอาน เช่น อายะฮฺที่ว่า  

" وَالسارقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيديهما "
“และชายที่ลักขโมยและหญิงที่ลักขโมยนั้นพวกท่านจงตัดมือบุคคลทั้งสอง”

ถ้อยคำของ อายะฮฺนี้ครอบคลุมผู้ลักขโมยทุกประเภท แม้กระทั่งผู้ขโมยสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ เช่น เข็มเย็บผ้าหนึ่งอัน

แต่สุนนะฮฺได้มาจำกัดความของข้อชี้ขาดในอายะฮฺ   ที่ว่าสิ่งที่ถูกลักขโมยนั้นต้องมีราคาหนึ่งในสี่ของดีนารหรือเท่ากับ 10 ดิรฮัม เป็นต้น


และบรรดาเศาะฮะบะฮฺ  (บรรดาสาวกของท่านศาสดา) ตลอดจนบรรดานักวิชาการในยุคสลัฟ  (ยุคของคน 3 รุ่นคือ สาวกท่านศาสดา,ลูกศิษย์ของสาวก,ลูกศิษย์ของศิษย์ของสาวก) ต่างก็มีมติเป็นเอกฉันท์ (อิจญ์มาอฺ) ว่าผู้ที่กระทำผิดประเวณีซึ่งแต่งงานแล้วจะต้องถูกขว้างด้วยก้อนหินจนตายการที่อัล-กุรอานไม่ได้ระบุถึงเรื่องการลงโทษด้วยการขว้างเอาไว้ก็ไม่ได้หมายความว่า บทลงโทษนี้ไม่มีในบัญญัติของศาสนา

เพราะมีรายงานมาอย่างท่วมท้นในเชิงความหมาย (مُتَوَاتِرٌمَعْنَوِيٌ) ว่าท่านศาสดา ได้ดำเนินการลงโทษด้วยการขว้างนี้กับเศาะหาบะฮฺบางท่าน เช่น มาอิซฺ และสตรีอัล-ฆอมิดียะฮฺ เป็นต้น  


บรรดาคุละฟาอฺ อัร-รอชิดูน (กาหลิป 4 ท่านแรก :ผู้โพสต์) ก็ดำเนินการบทลงโทษนี้และประกาศให้เป็นที่รับรู้ว่าการขว้างด้วยก้อนหินคือบทลงโทษของการผิดประเวณีที่เกิดขึ้นภายหลังการแต่งงานแล้ว (ดู เราะวาอิอุลบะยาน ตัฟสีร อาตฺ อัล-อะหฺกาม ; มุฮัมมัด อะลี อัศ-ศอบูนียฺ เล่มที่ 2 หน้า 21-24)


พวกเคาะวาริจญ์ได้ตำหนิท่านอุมัร อิบนุ อับดิลอะซีซ (ร.ฎ.)  (กาหลิปอีกท่านหนึ่งนอกจาก 4 ท่านแรก) ในเรื่องการขว้างด้วยก้อนหินว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏในอัล-กุรอาน ท่านอุมัร อิบนุ อับดิลอะซีซ ก็ถามพวกเคาะวาริจญ์ว่าถ้าเช่นนั้นจำนวนรอกอะฮฺของการละหมาดฟัรฎูและอัตราพิกัดของทรัพย์ซะกาตนั้นเอามาจากไหน? ทั้งๆ ที่ไม่มีระบุในอัล-กุรอาน!

พวกเคาะวาริจญ์ตอบว่า : นั่นเป็นสิ่งที่เอามาจากการกระทำของท่านศาสดาและชาวมุสลิม ท่านอุมัรจึงตอบพวกนั้นว่า : เรื่องนี้ (การขว้าง) ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน! (รูหุล มะอานียฺ ; อัล-อะลูสียฺ 18/78)

......................................................................................................................................

จากคุณ : abubilal
เขียนเมื่อ : 28 ม.ค. 55 14:30:09
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com